Neistina

(Ne)iskrenost i (ne)ispunjena obećanja federalnog ministra za boračka pitanja

Komentirajući nezadovoljstvo pripadnika boračke populacije, federalni ministar za boračka pitanja, Salko Bukvarević u više navrata je ponovio da je s borcima uvijek bio iskren te da im nikada nije davao lažna obećanja. Da ovi navodi nisu tačni svjedoče brojna neispunjena obećanja, praćena i neistinama, o čemu je Istinomjer pravovremeno pisao.

Tako je resorni ministar Salko Bukvarević u svom intervjuu za portal Faktor izjavio da su borci s njim uvijek bili “načisto” te da je s njima “bio uvijek iskren” i nikada im “nije davao lažna obećanja”.

Osnovno čega se ja držim jeste da borcima ne želim lagati. Ne želim im davati lažna obećanja! Dakle, od početka do kraja sa mnom su bili uvijek načisto.

Salko Bukvarević, 04.03.2019.

Ove navode pobijaju brojna neispunjena obećanja i pokušaji prebacivanja odgovornosti za ista. Najvažnije za boračku populaciju, kako ističu, jeste uvrštavanje njihovih zahtjeva u zakonsku regulativu. Prijedlog zakona o demobilisanim borcima još uvijek čeka na usaglašavanje koje bi trebalo biti okončano u narednih mjesec dana, a što je rok koji je Zastupnički dom FBiH dao Vladi FBiH i Odboru za boračka pitanja, koji bi sa predstavnicima boraca trebali usaglasiti prijedlog zakona i uputi ga, ponovo, u parlamentarnu proceduru.

Podsjećamo, i ranije je Prijedlog zakona o demobilisanim borcima zapinjao u parlamentarnoj proceduri, i za njegovo usaglašavanje je prošlo nekoliko rokova od po “30 dana”, o čemu je Istinomjer već pisao.

U proteklom periodu mi smo željeli da ide, međutim zbog toga što nismo imali pozitivno mišljenje ministarstsva finansija on nije mogao dalje da ide. Čini mi se da su se sad stekli uslovi. Što se tiče ministarstva za boračka pitanja, u toku ove sedmice mi ga upućujemo u parlamentarnu proceduru. U proceduru, prema ministarstvu finansija na mišljenje. Ja očekujem da to bude veoma brzo.

Salko Bukvarević, 04.03.2018.

Borcima je također obećano i da će do donošenja zakona Vlada FBiH Uredbom uvesti u prava određene kategorije boraca, ali ni to se nije desilo.

Ministarstvo će predložiti donošenje i smatramo da je ona naš odgovor na potrebu za borce. Mislim da je krajnje vrijeme da se donese takva uredba kojom bi se pomogli naši borci u godinama starosti, a ne mogu ostvarivati prihode. Tražit ću da što prije bude na dnevnom redu Vlade FBiH. Mi želimo da primanja vežemo za najniže penzije jer će se one povećavati.

Salko Bukvarević, 23.04.2018.

Prijedlozi boračkih zakona trebali su, od strane Vlade FBiH, biti dostavljeni Federalnom Parlamentu do 23. juna 2018. godine, no do toga nije došlo obzirom da ih nije razmatrala Vlada FBiH.

Ministarstvo će učiniti dodatne napore kako bi ispoštovalo zaključke Parlamenta Federacije BiH vezano za rokove predavanja zakona na Vladu Federacije BiH i samim tim će Vlada po hitnom postupku Prijedlog zakona poslati u Parlament Federacije BiH.

Salko Bukvarević, 04.06.2018.

Kao razlog ne razmatranja prijedloga zakona od strane Vlade FBiH tada je navedeno to što je prijedlog dostavljen tek 21. juna, odnosno manje od dva dana prije isteka roka.

Još sam jednom pojasnio da smo uradili Prijedlog zakona u skladu s mogućnostima ministarstva, ovlastima i sredstvima kojima raspolažemo. (…) Dakle to je naš prijedlog, upućen jučer Vladi FBiH. Očekujem da se zakaže sjednica i da se raspravlja o tom prijedlogu te da bude upućen u Parlament.

Salko Bukvarević, 22.06.2018.

Osim donošenja zakonske regulative ministar Bukvarević nije ispoštovao ni svoje obećanje da će borci u 2018. godini dobiti jedinstveni borački registar.

U Ministarstvu je formirana Komisija koja ima zadatak da u roku od 30 dana pripremi pravilnik o objavi registra. Mi očekujemo da u januaru registar korisnika boračko-invalidske zaštite bude dostupan institucijama Bosne i Hercegovine, onako kako zakon predviđa.

Salko Bukvarević, 06.12.2017.

Objavljeni su samo registri za tuzlansku regiju, odnosno borački registar za Drugi korpus i Registar boraca Kantona Sarajevo. Podaci iz ovih Registara predstavljaju službenu tajnu i mogu se koristiti isključivo za službene potrebe relevantnih institucijama.

Podsjećamo i na to da je odgovornost zbog neobjavljivanja jedinstvenog boračkog registra Bukvarević pokušao prebaciti na Agenciju za zaštitu ličnih podataka BiH, koja navodno “nije htjela izdati dozvolu” za objavu istog, pri čemu je iznio i neistinite navode, a o čemu je Istinomjer također pisao.

Nama je odgovoreno da ni pod kakvim uslovima dužinu vremena provedenog u oružanim snagama ne možemo javno objaviti.

Salko Bukvarević, 04.03.2018.

Agencija za zaštitu ličnih podataka je za Istinomjer tada detaljno pojasnila zbog čega ne može dati dozvolu za objavu registra, a navodi su bili dijametralno suprotni od Bukvarevićevih obrazloženja.

(…) Apsurdno je da javnost utvrđuje tačan broj branilaca i tačan broj korisnika prava, a niz nadležnih organa je uključeno u postupak sticanja i kontrole ostvarivanja tog prava. Imajući u vidu navedeno, jasno je da je da je namjera objavljivanja podataka o korisnicima prava na web stranici rezultat proizvoljnosti, da bi predstavljala kršenja prava na privatnost zagarantovano članom 8. Konvencije i obrade ličnih podataka suprotno principima utvrđenim u članu 4. Zakona.

Mišljenje AZLP BiH, 20.02.2017.

Shodno svemu navedenom, Salko Bukvarević za svoju izjavu da nikada nije davao lažna obećanja te da su borci s njim uvijek bili načisto, dobija ocjenu neistina.

 

(Istinomjer.ba)

 

Pitajte Istinomjer!