Milan Dunović

Milan Dunović rođen je u Sarajevu 1974. godine. U Sarajevu je završio Drugu gimnaziju i diplomirao na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije.

Za vrijeme rata boravio je u Sarajevu i aktivno učestvovao u odbrani Grada. Kao demobilisani borac nastavio je sa profesionalnim usavršavanjem, te se zaposlio u JP „BH Pošta“ d.o.o. Sarajevo gdje radi do 2015. godine. Član je više međunarodnih asocijacija i radnih grupa u oblasti poštanskog prometa.

Godine 2013. postaje član stranke Demokratska fronta. Istovremeno postaje i član Mjesnog odbora Alipašino Polje CII. Aktivno je bio angažovan u Vijeću za ekonomska prava (VEP) Političke akademije Demokratke fronte i učestvovao u izradi ekonomskog programa pod nazivom „Vizija 14-22“.

U martu 2015. godine Vlada Federacije Bosne i Hercegovine imenuje ga kao šefa delegacije BiH u Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti Evrope iz Federacije BiH.