Neistina

Uslovi za zatvaranje OHR-a nisu propisani Dejtonskim sporazumom

Zastupnik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Milan Dunović (Demokratska fronta) govorio je za TVSA 17. novembra 2023. godine o radu Ureda visokog predstavnika (OHR), pritom neistinito navodeći koji su uslovi za zatvaranje OHR-a.

Screenshot: TVSA

Naime, Dunović je rekao da OHR mora napustiti BiH prije ulaska zemlje u Evropsku uniju, ali i da je uslove za gašenje OHR-a propisao Opći okvirni sporazum za mir u BiH (Dejtonski mirovni sporazum):

Tačno je da ne možemo biti u Evropskoj uniji kad imamo visokog predstavnika, ali mi nismo u Evropskoj uniji i na putu do ulaska u Evropsku uniju trebamo još niz koraka da napravimo, a jedan od tih koraka je ispunjavanje obaveza koje je Dejtonski mirovni sporazum predvidio kako bi se ugasio OHR. Ti uslovi nisu ispunjeni.

Milan Dunović, 17.11.2023.

Podsjećamo, Ured visokog predstavnika, kako je navedeno na njegovoj zvaničnoj stranici, jeste ad hoc međunarodna institucija odgovorna za nadgledanje provedbe civilnih aspekata mirovnog sporazuma kojim je okončan rat u BiH. S tim u vezi, visoki predstavnik sarađuje s građanima i institucijama BiH, te međunarodnom zajednicom, kako bi osigurali da se Bosna i Hercegovina razvije u mirnu i održivu demokratsku zemlju na putu ka integracijama u euroatlantske institucije.

Mandat i nadležnosti OHR-a definisani su Aneksom 10 Dejtonskog sporazuma, u kojem se navodi da će visoki predstavnik biti imenovan u skladu s relevantnim rezolucijama Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda, kako bi stranama olakšao napore, pokrenuo i, ako je prikladno, usklađivao aktivnosti organizacija i agencija koje su angažovane u civilnom aspektu mirovnog rješenja na taj način što će provoditi zadaće povjerene rezolucijom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda.

Međutim, suprotno tvrdnji Milana Dunovića, Dejtonski sporazum ne propisuje uslove za zatvaranje OHR-a, već su oni definisani tek 13 godina kasnije.

Naime, nakon zaključenja Dejtonskog sporazuma u novembru 1995. godine, u Londonu je 8. i 9. decembra 1995. godine održana Konferencija o provedbi mira čiji je cilj bio mobilizovati međunarodnu podršku za provedbu Dejtonskog sporazuma. Sastanak je rezultirao uspostavom Vijeća za provedbu mira (PIC). Londonska konferencija također je dovela do uspostave Upravnog odbora PIC-a, koji, pod predsjedanjem visokog predstavnika, funkcioniše kao izvršni organ PIC-a.

Politički direktori Upravnog odbora PIC-a su na sastanku u Briselu 26. i 27. februara 2008. godine utvrdili zahtjeve koje institucije BiH trebaju ispuniti prije zatvaranja OHR-a (Program 5+2), a radi se o sljedećim:

  • Prihvatljivo i održivo rješenje pitanja raspodjele imovine između države i drugih razina vlasti;
  • Prihvatljivo i održivo rješenje za vojnu imovinu;
  • Potpuna provedba Konačne odluke za Brčko;
  • Fiskalna održivost (promovirana putem Sporazuma o utvrđivanju stalne metodologije za utvrđivanje koeficijenata za raspodjelu sredstava UINO-a i osnivanje Nacionalnog fiskalnog vijeća);
  • Zaživljavanje vladavine prava (demonstrirano putem usvajanja Državne strategije za ratne zločine, donošenjem Zakona o strancima i azilu i usvajanjem Državne strategije za reformu sektora pravosuđa).

Pored ovih ciljeva, Upravni odbor PIC-a također je utvrdio dodatna dva uslova koje treba ispuniti prije zatvaranja OHR-a:

  • Potpisivanje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP);
  • Pozitivna procjena situacije u BiH od strane Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira utemeljena na punom poštivanju Daytonskog mirovnog sporazuma.

PIC se sastoji od 55 zemalja i organizacija, čiji je kompletan spisak dostupan na stranici OHR-a. Upravni odbor PIC-a, kao njegov izvršni organ, čine Francuska, Italija, Japan, Kanada, Njemačka, Rusija, Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Predsjedništvo Evropske unije, Evropska komisija i Organizacija islamske konferencije (OIC), koju predstavlja Turska.

Shodno navedenom, tvrdnju Milana Dunovića da je Dejtonski sporazum predvidio uslove za zatvaranje OHR-a Istinomjer ocjenjuje neistinitom.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!