Istina

Spomen-obilježje Kazani

U poslijeratnim godinama često smo svjedočili pričama i najavama izgradnje spomen-obilježja stradalim Srbima u Sarajevu, Kazanima na Trebeviću. Prethodnih dana ova tema ponovo je aktuelizirana, obzirom da se u budžetu Grada Sarajeva ponovo nije našla ova budžetska stavka, iako su Gradu ranije doznačena odrđena sredstva za ovu namjenu.

Potpredsjednik Federacije BiH, Milan Dunović govoreći o spomen-obilježju na Kazanima, ponovo je postavio gradskim vlastima pitanje šta je sa sredstvima koje je kabinet potpredsjednika Federacije izdvojio za ovu namjenu, a koja nigdje nisu prikazana.

Dunović je ovom prilikom podsjetio da je iznos od 5.000 KM, za izradu idejnog rješenja i spomenika, od strane kabineta potpredsjednika FBiH prebačen Gradu Sarajevo još u prethodnom sazivu, ali da se do danas ništa nije desilo, te je naveo i da je nekoliko puta pisao gradonačelniku Abdulahu Skaki, tražeći da ga informiše o ovom pitanju, ali da nikada nije dobio odgovor.

Čak i kod usvajanja budžeta za ovu godinu, tih 5.000 KM, koliko je prebačeno gradu, nije se moglo vidjeti u tom dokumentu.

Milan Dunović, 12.11.2018.

Navod da u budžetu Grada Sarajeva za 2018. godinu nije bilo ove budžetske stavke je tačan, a tačno je i to da je Dunović, krajem prošle godine, nakon što nije dobio traženi odgovor, gradonačelnku Sarajeva uputio i otvoreno pismo.

Dok ste bili dogradonačelnik, a i nakon preuzimanja mandata gradonačelnika, pisao sam Vam o nikada izgrađenom spomeniku na Kazanima. Upoznao sam Vas i usmeno o tome da je još u prethodnom mandatu Kabinet potpredsjednika Federacije BiH, 2012. godine, prebacio 5.000 KM u budžet Grada Sarajeva, a za financiranje izgradnje spomenika na Kazanima. Sada, nakon svih tih informacija i neodgovaranja na vijećnička pitanja, na sjednici Gradskog vijeća vijećnici Demokratske fronte, Lani Velić, na predloženi amandman na budžet za 2018. godinu, javno odgovarate da ne znate o čemu se tu radi i da se ne sjećate da vam je ikad postavljeno ovakvo pitanje.

Milan Dunović, 22.12.2017.

Povodom Dunovićevih nedavnih izjava, iz Gradske prava Sarajeva, za Oslobođenje su kazali da u Nacrtu budžeta Grada Sarajeva za 2019., “u okviru stavke izgradnja spomen-obilježja, planirana sredstva za početak realizacije ovog projekta”, ali da tih 5.000 KM, kako navode,”nije dovoljno da bi se izgradilo ovo spomen-obilježje”.

Međutim, u Nacrt budžeta Grada Sarajeva za 2019. stavka od 5.000 KM, za izgradnju spomen-obilježja Kazani se ne pominje ni u kom kontekstu.

Razmatranje i utvrđivanje Prijedloga Budžeta Grada Sarajeva za 2019. godinu predviđeno je za 19.12.2018. godine, a Istinomjer će pratiti da li će ova budžetska stavka tada biti uvrštena, te da li će dobiti podršku gradskih vijećnika.

Milan Dunović, za svoju izjavu o doznačenim sredstvima Gradu Sarajevu u svrhu izrade idejnog rješenja i spomenika Kazani, od Istinomjera dobija ocjenu istina.

 

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!