Neispunjeno

Nije došlo do usvajanja Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima FBiH

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH je 11. septembra 2019. godine usvojio Prijedlog zakona o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta, Amir Zukić najavio je njegovo skoro usvajanje i u Domu naroda Parlamenta FBiH.

Da bi stupio na snagu potrebno je da ga, nakon Predstavničkog doma, odobri i Dom naroda Parlamenta Federacije BiH . To očekujem da se desi u narednih 15 dana, kada se zakaže nastavak sjednice Doma naroda, koja je prekinuta ove sedmice.

Amir Zukić, 15. februara 2020.

Međutim, na sjednici Doma naroda FBiH održanoj 27. februara 2020. godine, navedeni prijedlog zakona nije dobio potrebnu podršku delegata u Domu naroda FBiH.

Zbog činjenice da Dom naroda FBiH nije usvojio predmetni zakon nakon najavljenih 15 dana, Istinomjer će obećanje ministra Zukića ocijeniti neispunjenim.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!