Amir Zukić

Politička partija: SDA

Trenutna pozicija: Ministar Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta

Rođen je 18. januara 1959. godine u Visokom gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je 1981. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Postdiplomski studij upisao na istom fakultetu (smjer marketing), gdje je završio edukacioni ciklus.

Najvažnije funkcije koje je obavljao su predsjednik Izvršnog odbora Skupštine općine Visoko, generalni direktor Velepromet DC d.d., zamjenik ministra trgovine FBiH, savjetnik premijera FBiH za ekonomska pitanja, generalni direktor Duhanpromet d.d. Sarajevo, potpredsjednik Vanjskotrgovinske komore BiH. Više od deset godina direktor je Dioničkog društva za osiguranje “VGT” Visoko.

Koordinator je za FBiH u CFT EU/BiH (konsultativno radno tijelo za usaglašavanje regulative BiH u standardima EU) i član ekspertnog tima za izradu Zakona o stranim ulaganjima i Strategije razvoja BiH.

Izvor: Oficijelna stranica Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta.

Pitajte Istinomjer!