Djelimično ispunjeno

U očekivanju narednih aktivnosti na restauraciji kasarne Jajce

Nakon inicijative gradonačelnika Skake, kasarna “Jajce” dodijeljena je na korištenje Gradu Sarajevu, te je u skladu sa obećanim, trebala uslijediti obnova i restauracija objekta.

Još u vrijeme dok je obavljao funkciju dogradonačelnika Grada Sarajeva, Abdulah Skaka skrenuo je pažnju na neiskorištenost potencijala kasarne “Jajce”, te naglasio važnost rješavanja tog pitanja za Grad Sarajevo:

Također, potrebno je riješiti pitanja u vezi s Kasarnom „Jajce“ i Bijelom tabijom, koje se godinama ne rješava… Predugo čekamo da iskoristimo Kasarnu „Jajce“ jer je to strateški važno mjesto.

Abdulah Skaka, 13.08.2016.

Tokom Skakinog mandata u funkciji gradonačelnika Sarajeva, u razgovoru sa direktorom Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo, Mirzom Hulusićem dogovorena je “skora obnova i restauracija objekata u glavnom gradu Bosne i Hercegovine”. Dogovorom je obuhvaćena i restauracija kasarne “Jajce”, te je naglašeno da “ovom nacionalnom spomeniku BiH prijeti potpuno propadanje”.

Prvi korak ka ispunjenju ovog cilja učinjen je 27.04.2018. godine, nakon što je Vlada Federacije BiH prihvatila inicijativu gradonačelnika Sarajeva, Abdulaha Skake da nacionalni spomenik kasarnu “Jajce” dodijeli na korištenje glavnom gradu BiH.

Povodom ove odluke, uslijedilo je i saopštenje iz Gradske uprave u kojem je navedeno:

Grad Sarajevo će pokrenuti aktivnosti kako bi se prije svega zaustavila daljnja devastacija i propadanje objekta, te izvršiti nužne radove na zaštiti ovog nacionalnog spomenika.”

Grad Sarajevo, 27.04.2018.

U međuvremenu, Grad Sarajevo je poduzeo aktivnosti na čišćenju kompleksa kasarne te je, kako je navedeno, uklonjeno samoniklo rastinje i posječena stabla unutar kompleksa i na obodu parcele.

S tim u vezi iz Uprave Grada Sarajeva u martu 2019. godine potvrđeno je “da su odvezene i velike količine smeća iz kasarne i da je pristup parceli u potpunosti očišćen, te naglasili da “su osvijetlili tu monumentalnu građevinu koja se sad vidi noću iz svih dijelova grada”

Procijenjeno oštećenje objekta iznosi od 80 do 85 posto i preuzet ćemo dodatne aktivnosti sa namjerom sprečavanja daljnje devastacije i propadanja objekta, a sve u skladu sa mišljenjem i nadzorom institucija nadležnih za zaštitu nacionalnih spomenika BiH.

Grad Sarajevo, 02.03.2019.

Kako je nešto kasnije rečeno iz gradske administracije, “namjere Grada u prvobitnoj fazi mogu biti samo one koje su trenutno dopuštene kroz Odluku o proglašenju Graditeljske cjeline — Jajce kasarna u Sarajevu nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine, a koju je donijela Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika.“

Te aktivnosti, navodi se dalje, podrazumijevaju čišćenje svih objekata cjeline, ispitivanje i statička analiza konstruktivnih dijelova svih objekata sa posebnim naglaskom na glavni objekt kasarne, te zaštita od negativnih vanjskih uticaja”.

Obzirom da su najavljene aktivnosti na zaštiti i restauraciji kasarne Jajce samo u jednom dijelu provedene, Istinomjer s tim u vezi obećanju Gradske uprave Grada Sarajevo i gradonačelnika Abdulaha Skake daje ocjenu djelimično ispunjeno, uz napomenu da ćemo nastaviti pratiti aktivnosti vezane za obnovu i restauraciju kasarne “Jajce”.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!