Neistina

Trivić tvrdi da u Ustavu ne stoji da je BiH država

Već na samom početku intervjua za emisiju “Telering”, emitovanu 6. oktobra 2021. godine, zastupnica u Narodnoj skupštini Republike Srpske (NSRS) i članica PDP-a Jelena Trivić komentarisala je šta piše u Ustavu BiH.

Screenshot: RTRS

Naime, nakon što je voditelj predstavio gošću emisije i najavio razgovor o njenim pogledima “na državu, entitet, Banjaluku, politiku i sve ostalo”, Trivić je ustvrdila da u Ustavu BiH nigdje nije napisano da se radi o državi:

Dobro veče Vama, Mato, dobro veče gledaocima i samo jedna ispravka, ako ste mislili na državu BiH, to nigdje u Ustavu nema napisano, dakle, entiteti da, ali nigdje u Ustavu nemate državni nivo, imate samo Bosna i Hercegovina i zajedničke institucije.

Jelena Trivić, 6.10.2021.

Uslijedila je opaska voditelja da je Vijeće ministara na državnom nivou, na što je Trivić odgovorila: “Ne, nego je na nivou zajedničkih (…) ne koristi se termin država”.

Da tvrdnja Trivić nije tačna, pokazuje već član 1. Ustava BiH, u kojem se navodi da Bosna i Hercegovina nastavlja svoje pravno postojanje po međunarodnom pravu kao država, te da ostaje država članica Ujedinjenih naroda:

Republika Bosna i Hercegovina, čije je zvanično ime od sada “Bosna i Hercegovina”, nastavlja svoje pravno postojanje po međunarodnom pravu kao država, sa unutrašnjom strukturom modificiranom ovim Ustavom, i sa postojećim međunarodno priznatim granicama. Ona ostaje država članica Ujedinjenih naroda i može kao Bosna i Hercegovina zadržati članstvo ili zatražiti prijem u organizacijama unutar sistema Ujedinjenih naroda, kao i u drugim međunarodnim organizacijama.

Ustav BiH

Drugi stav prvog člana Ustava određuje BiH kao demokratsku državu “koja funkcioniše u skladu sa zakonom i na osnovu slobodnih i demokratskih izbora”, a sljedeći stav definiše da se BiH “sastoji od dva entiteta: Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske”.

Suprotno tvrdnji Trivić, Ustav BiH u još nekoliko navrata definiše BiH kao državu, spominjući, pored tog termina, i osnovna državna obilježja, poput glavnog grada, simbola, državljanstva i drugih.

U nastavku rečenice, Trivić je spomenula i izraz “zajedničke institucije”. Za razliku od “države”, Ustav BiH ne prepoznaje takav termin. Na osnovu člana 3. Ustava (nadležnosti i odnosi između institucija Bosne i Hercegovine i entiteta), moguće je utvrditi da izraz “zajedničke institucije Bosne i Hercegovine” kao takav ne postoji, te da se u čitavom tekstu Ustava BiH u tom kontekstu koristi isključivo termin “institucije Bosne i Hercegovine”.

Istinomjer se i ranije bavio netačnim tvrdnjama Branislava Borenovića, Dragana Bogdanića, Sanje Vulić, Marka Šukala i Radovana Kovačevića o “zajedničkim institucijama”, a u analizi “Niz netačnih interpretacija Ustava i tvrdnji o BiH: Šta je BiH, a šta nije?”, Istinomjer se bavio nizom netačnih tumačenja Ustava BiH i tvrdnji koje su se posljednjih godina mogle čuti u javnosti – od toga da je “BiH sastavljena od dva entiteta – RS-a i FBiH” i “tri konstitutivna naroda – Srba, Hrvata i Bošnjaka”, do toga da je BiH “dejtonska tvorevina”, “zajednica” sa “zajedničkim institucijama”.

Ovim Istinomjer tvrdnje Jelene Trivić da u Ustavu BiH ne piše da je BiH država, te da samo stoji Bosna i Hercegovina i zajedničke institucije ocjenjuje neistinitim.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!