SNSD je učestvovao u prenosu nadležnosti s RS na BiH

Predsjednik Srpske demokratske stranke (SDS), Mirko Šarović u svom obraćanju na nedavno održanoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske (NSRS), na kojoj se raspravljalo o položaju bh. entiteta Republika Srpska, podsjetio je na neke od do sada prenesenih nadležnosti sa entitetskog na državni nivo.

Tako je Šarović, između ostalog, podsjetio i da je upravo SNSD prenosio brojne nadležnost s entiteta RS na nivo države BiH navodeći kao primjer “usvajanje zakona u Parlamentarnoj skupštini BiH kojim je osnovana Agencija za akreditaciju visokoškolskih ustanova u BiH”.

Zaboravili ste da je SNSD prenosio nadležnost s RS-a na BiH.

Mirko Šarović, 12.11.2019.

Podsjećamo, Agencija za razvoj visokog obrazovanja i obezbjeđivanje kvaliteta Bosne i Hercegovine, koja je nadležna za “provođenje postupaka akreditacije visokoškolskih ustanova i studijskih porgrama u BiH u skladu sa mandatom Agencije” osnovana je članom 47. Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj: 59/07 i 59/09) kao samostalna upravna organizacija. Nadležnosti Agencije definisane su članovima 48. 49. i 50. Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini, a organizacija, upravljanje, rukovođenje i finansiranje Agencije propisani su članovima 51. i 52. Okvirnog zakona. Parlamentarna skupština BiH usvojila je gore pomenuti zakon 2007. godine, a Agencija je zvanično počela sa radom od 01.12.2008. godine. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na čelu sa tadašnjim predsjedavajućim, Nikolom Špirićem (SNSD) je na 74. sjednici, održanoj 05.02.2009. godine, dalo saglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Agencije.

Izvor: Parlamentarna skupština BiH

Shodno navedenom, Mirko Šarović za svoju izjavu u NSRS o osnivanju Agencije za razvoj visokog obrazovanja od Istinomjera dobija ocjenu istina.

 

(Istinomjer.ba)

Vlada RS donijela uredbu o uspostavi Registra podsticaja

Premijer Republike Srpske (RS), Radovan Višković je podnoseći svoj ekspoze pred poslanicima Narodne skupštine RS...

Rekonstrukcija javne rasvjete na području Grada Bihaća

Druga faza projekta “Zeleni ekonomski razvoj“ podrazumijevala je rekonstrukciju dotrajale javne rasvjete i uvođenje nove LED rasvjete na čitavom području grada Bihaća, s ciljem postizanja energetske...


Radovi na poddionici Buna-Počitelj odvijaju se “zadovoljavajućom dinamikom”

Polovinom maja 2018. godine, od strane Adnana Terzića, direktora JP Autoceste d.o.o. Mostar kao investitora, direktora Hering d.d. Široki Brijeg, Ladislava Bevande kao izvođača radova, te Denisa...