Istina

SNSD je učestvovao u prenosu nadležnosti s RS na BiH

Predsjednik Srpske demokratske stranke (SDS), Mirko Šarović u svom obraćanju na nedavno održanoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske (NSRS), na kojoj se raspravljalo o položaju bh. entiteta Republika Srpska, podsjetio je na neke od do sada prenesenih nadležnosti sa entitetskog na državni nivo.

Tako je Šarović, između ostalog, podsjetio i da je upravo SNSD prenosio brojne nadležnost s entiteta RS na nivo države BiH navodeći kao primjer “usvajanje zakona u Parlamentarnoj skupštini BiH kojim je osnovana Agencija za akreditaciju visokoškolskih ustanova u BiH”.

Zaboravili ste da je SNSD prenosio nadležnost s RS-a na BiH.

Mirko Šarović, 12.11.2019.

Podsjećamo, Agencija za razvoj visokog obrazovanja i obezbjeđivanje kvaliteta Bosne i Hercegovine, koja je nadležna za “provođenje postupaka akreditacije visokoškolskih ustanova i studijskih porgrama u BiH u skladu sa mandatom Agencije” osnovana je članom 47. Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj: 59/07 i 59/09) kao samostalna upravna organizacija. Nadležnosti Agencije definisane su članovima 48. 49. i 50. Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini, a organizacija, upravljanje, rukovođenje i finansiranje Agencije propisani su članovima 51. i 52. Okvirnog zakona. Parlamentarna skupština BiH usvojila je gore pomenuti zakon 2007. godine, a Agencija je zvanično počela sa radom od 01.12.2008. godine. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na čelu sa tadašnjim predsjedavajućim, Nikolom Špirićem (SNSD) je na 74. sjednici, održanoj 05.02.2009. godine, dalo saglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Agencije.

Izvor: Parlamentarna skupština BiH

Shodno navedenom, Mirko Šarović za svoju izjavu u NSRS o osnivanju Agencije za razvoj visokog obrazovanja od Istinomjera dobija ocjenu istina.

 

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!