Osigurane neophodne saglasnosti za izgradnju velikog dječijeg igrališta u Aleji ambasadora

Na Darivi, u Aleji ambasadora uskoro bi mogla početi izgradnja velikog dječijeg igrališta simboličnog naziva “Igralište prijateljstva” čiju je izgradnju Općina Stari Grad najavila krajem prošle godine.

Ovaj projekat koji će implementirati UNDP u BiH, Općina Stari Grad Sarajevo i Kantonalna javna ustanova za zaštićena prirodna područja finansirat će Ambasada Švedske u BiH sa oko 150.000 KM. Planirano je da se novo igralište prostire na 1.200 m2 na mjestu na kojem se trenutno nalazi devastirano dječije igralište, a načelnik Općine Stari Grad, Ibrahim Hadžibajrić istakao je da je na ovoj lokaciji planirano “postavljanje dječijeg mobilijara uključujući i mobilijar za djecu sa invaliditetom, fitness sparava za rekreaciju, te sadnja trave, stabala i grmlja, kao i cvijeća”.

U predstojećem periodu u saradnji s nadležnim institucijama i organizacijama završit ćemo neophodne saglasnosti i dozvole za izgradnju igrališta, te putem tendera odabrati najpovoljnijeg izvođača kako bismo na proljeće imali sve spremno za početak radova.

Sektor za lokalni razvoj Općine Stari Grad, 07.11.2018.

Općina Stari Grad je u međuvremenu osigurala potrebne saglasnosti i dozvole, kao i projektno-tehničku dokumentaciju, što je potvrđeno za Istinomjer. U junu je raspisan i Javni poziv za izbor izvođača radova na pomenutom igralištu, a rok za završetak radova je 60 dana od uvođenja izvođača u posao.

Općina Stari Grad Sarajevo je u periodu od novembra, 2018. godine, pa do raspisivanja poziva za odabir izvođača radova, u cilju implementacije projekta osigurala sve neophodne saglasnosti od strane JU “Zaštićena prirodna područja KS” koje upravlja prostorom Darive, kao i Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo. Također, Općina Stari Grad Sarajevo je osigurala kompletnu projektno-tehničku dokumentaciju na nivou Idejnog i Glavnog projekta. Za potrebe realizacije projekta izgradnje dječjeg igrališta u prethodnom periodu pokrenute su procedure za Odobrenje za građenje, koje će u narednim danima biti izdate posredstvom nadležne općinske Službe za urbanizam.

Saopćenje, 19.06.2019.

S obzirom na sve do sada poduzete aktivnosti kojima su stvoreni uslovi za izgradnju pomenutog igrališta u Aleji ambasadora, Istinomjer će ovom obećanju dati ocjenu radi se na tome, uz napomenu da ćemo pratiti dalje aktivnosti na izgradnji igrališta, kao i da li će radovi biti završeni u pomenutom roku od 60 dana od uvođenja izvođača u posao.

(Istinomjer.ba)

Protiv SDA, pa sa SDA

U ponedjeljak, 15. jula ove godine Povjereništvo Kantonalnog odbora SDP Tuzla jednoglasno je donijelo odluku o...

SDS nije podržao Dodikov veto

Narodna Skupština Republike Srpske (NSRS) podržala je prijedlog člana Predsjedništva BiH, Milorada Dodika da blokira stupanje na snagu odluke kojom bi se od Hrvatske tražilo da prekine gradnju...Stanić se predomislio po pitanju vitalnog entitetskog interesa

Nakon što je Predsjedništvo BiH na svojoj 4. redovnoj sjednici usvojilo Zaključak o zvaničnom stavu Bosne i Hercegovine u vezi s nastavkom izgradnje mosta Komarna - Pelješac od strane Republike...