Uskoro “Park mira” na mjestu devastiranog dječijeg igrališta

U toku su radovi na izgradnji velikog dječijeg igrališta simboličnog naziva “Park mira” na Darivi, u Aleji ambasadora čiju je izgradnju Općina Stari Grad najavila krajem prošle godine.

Ovaj projekat koji implementira UNDP u BiH, Općina Stari Grad Sarajevo i Kantonalna javna ustanova za zaštićena prirodna područja finansirat će Ambasada Švedske u BiH sa oko 150.000 KM. Planirano je da se novo igralište prostire na 1.200 m2 na mjestu na kojem se trenutno nalazi devastirano dječije igralište, a načelnik Općine Stari Grad, Ibrahim Hadžibajrić istakao je da je na ovoj lokaciji planirano “postavljanje dječijeg mobilijara uključujući i mobilijar za djecu sa invaliditetom, fitness sparava za rekreaciju, te sadnja trave, stabala i grmlja, kao i cvijeća”.

U predstojećem periodu u saradnji s nadležnim institucijama i organizacijama završit ćemo neophodne saglasnosti i dozvole za izgradnju igrališta, te putem tendera odabrati najpovoljnijeg izvođača kako bismo na proljeće imali sve spremno za početak radova.

Sektor za lokalni razvoj Općine Stari Grad, 07.11.2018.

Iako radovi nisu započeli na proljeće 2019. godine kako je prvobitno najavljeno, Općina Stari Grad je u periodu od novembra 2018. do juna 2019. godine osigurala potrebne saglasnosti i dozvole, kao i projektno-tehničku dokumentaciju, što je potvrđeno za Istinomjer. U junu je raspisan i Javni poziv za izbor izvođača radova na pomenutom igralištu, a rok za završetak radova je 60 dana od uvođenja izvođača u posao.

Općina Stari Grad Sarajevo je u periodu od novembra, 2018. godine, pa do raspisivanja poziva za odabir izvođača radova, u cilju implementacije projekta osigurala sve neophodne saglasnosti od strane JU “Zaštićena prirodna područja KS” koje upravlja prostorom Darive, kao i Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo. Također, Općina Stari Grad Sarajevo je osigurala kompletnu projektno-tehničku dokumentaciju na nivou Idejnog i Glavnog projekta. Za potrebe realizacije projekta izgradnje dječjeg igrališta u prethodnom periodu pokrenute su procedure za Odobrenje za građenje, koje će u narednim danima biti izdate posredstvom nadležne općinske Službe za urbanizam.

Saopćenje, 19.06.2019.

U septembru 2019. godine iz Općine Stari Grad obavijestili su javnost da su radovi na izgradnji pomenutog igrališta započeli, a početkom oktobra 2019. godine saopćeno je “da je ideja i namjera svih učesnika ovog projekta dobijanje jedinstvene oaze za odmor i opuštanje u neposrednoj blizini gradske jezgre”, te da se radovi na ovom projektu odvijaju planiranom dinamikom.

Nakon što su okončani gore pomenuti radovi, kao i tamponiranje kompletne površine budućeg “Parka mira”, stvoreni su uslovi za betoniranje igrališta: 

Površina je nivelisana i tamponirana, postavljeni su ivičnjaci na kompletnom prostoru i ove sedmice planirano je betoniranje igrališta. Nakon toga planirano je postavljenje betonskih kocki, te sprava i dječijeg mobilijara.

Saopćenje, Općina Stari Grad, 21.10.2019.

S obzirom na do sada poduzete aktivnosti kojima su stvoreni uslovi za izgradnju pomenutog igrališta u Aleji ambasadora, te da radovi na izgradnji “Parka mira” teku planiranom dinamikom, Istinomjer će ovom obećanju dati ocjenu radi se na tome, uz napomenu da ćemo pratiti dalje aktivnosti na izgradnji igrališta, kao i da li će radovi biti završeni u najavljenom roku od 60 dana.

(Istinomjer.ba)

Još nema dogovora o povećanju najniže plate u Republici Srpskoj

Vlada Republike Srpske na sjednici održanoj 7. novembra ove godine utvrdila je set zakona koji se odnose na povećanje...

Objekti za smještaj migranata biće “sa humanitarnog i svakog drugog aspekta pripremljeni”?

Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Denis Zvizdić nedavno je izjavio da je pripremljen program “sa mjerama za koje smatra da bi bile vrlo efikasne u odnosu prema ilegalnim...SNSD je učestvovao u prenosu nadležnosti s RS na BiH

Predsjednik Srpske demokratske stranke (SDS), Mirko Šarović u svom obraćanju na nedavno održanoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske (NSRS), na kojoj se raspravljalo o položaju bh. entiteta...