Ispunjeno

“Park mira” na mjestu devastiranog dječijeg igrališta

Izgradnju velikog dječijeg igrališta simboličnog naziva “Park mira” na Darivi, u Aleji ambasadora Općina Stari Grad najavila je krajem prošle godine.

Ovaj projekat koji su implementirali UNDP u BiH, Općina Stari Grad Sarajevo i Kantonalna javna ustanova za zaštićena prirodna područja finansirala je Ambasada Švedske u BiH sa oko 150.000 KM, a prvobitni plan je bio da radovi na izgradnji ovog igrališta započnu na proljeće 2019. godine:

U predstojećem periodu u saradnji s nadležnim institucijama i organizacijama završit ćemo neophodne saglasnosti i dozvole za izgradnju igrališta, te putem tendera odabrati najpovoljnijeg izvođača kako bismo na proljeće imali sve spremno za početak radova.

Sektor za lokalni razvoj Općine Stari Grad, 07.11.2018.

Načelnik Općine Stari Grad, Ibrahim Hadžibajrić tom prilikom je istakao da je na ovoj lokaciji planirano “postavljanje dječijeg mobilijara uključujući i mobilijar za djecu sa invaliditetom, fitness sparava za rekreaciju, te sadnja trave, stabala i grmlja, kao i cvijeća”.

Ipak, radovi nisu započeli na proljeće 2019. godine, a Općina Stari Grad je u tom periodu osigurala potrebne saglasnosti i dozvole, kao i projektno-tehničku dokumentaciju, što je i potvrđeno za Istinomjer, dok je u junu raspisan Javni poziv za izbor izvođača radova na pomenutom igralištu.

Općina Stari Grad Sarajevo je u periodu od novembra, 2018. godine, pa do raspisivanja poziva za odabir izvođača radova, u cilju implementacije projekta osigurala sve neophodne saglasnosti od strane JU “Zaštićena prirodna područja KS” koje upravlja prostorom Darive, kao i Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo. Također, Općina Stari Grad Sarajevo je osigurala kompletnu projektno-tehničku dokumentaciju na nivou Idejnog i Glavnog projekta. Za potrebe realizacije projekta izgradnje dječjeg igrališta u prethodnom periodu pokrenute su procedure za Odobrenje za građenje, koje će u narednim danima biti izdate posredstvom nadležne općinske Službe za urbanizam.

Saopćenje, 19.06.2019.

U septembru 2019. godine iz Općine Stari Grad obavijestili su javnost da su radovi na izgradnji pomenutog igrališta započeli, a da se radovi odvijaju planiranom dinamikom potvrđeno je u oktobru 2019. godine:

Površina je nivelisana i tamponirana, postavljeni su ivičnjaci na kompletnom prostoru i ove sedmice planirano je betoniranje igrališta. Nakon toga planirano je postavljenje betonskih kocki, te sprava i dječijeg mobilijara.

Saopćenje, Općina Stari Grad, 21.10.2019.

Krajem decembra 2019. godine iz Općine Stari Grad saopćili su da radovi na izgradnji pomenutog igrališta okončani:

Ipak, najveća ovogodišnja investicija u ovoj oblasti je Park mira koji je sagrađen u Aleji ambasadora. Park se prostire na površini od 1200 m2, a sastoji se iz tri dijela: dio sa dječijim spravama, dio za odmor i opuštanje i dio sa fitnes spravama. Osim toga, ovaj park ima i sprave prilagođene djeci sa invaliditetom, uređene staze, rasvjetu, a uskoro će biti određen i zvanični datum njegovog otvaranja.

Saopćenje, Općina Stari Grad Sarajevo, 25.12.2019.

S obzirom da su radovi na izgradnji dječijeg igrališta “Park mira” na Darivi uspješno okončani, Istinomjer ovo obećanje ocjenjuje ispunjenim.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!