Uvođenje novih mjera i projekata pristupačnog i pravičnog rješavanja stambenog pitanja

Uvođenje novih mjera i projekata pristupačnog i pravičnog rješenja stambenog pitanja, poput poticaja jeftinom stanovanju i izgradnji stanova i kuća za mlade. U okviru ovoga podrazumijevaju se mjere kupovine stanova po cijeni izgradnje, neprofitnog lizinga, ukidanja poreza i taksi na prvu nekretninu. Također, ovo uključuje olakšavanje procedura i dozvola pri gradnji, kao i projekte pristupačnog … Više »


Migrantska kriza

Aktivan doprinos u suočavanju sa migrantskom krizom u saradnji sa drugim nivoima vlasti;