Povećanje penzije dva puta

Povećanje penzija od 01. januara, a onda u aprilu sljedeće godine novo povećanje penzija.


Zapošljavanje 130 novih ljudi u Čajniče

Ja hocu samo Neđa da ispravim, onako kako je zaposlio 130 radnika da mu bogorodica Krasnica i vi Čajničani pomognete da zaposli još 130 u narednom periodu


Povećanje prosječne plate

Pokušat ćemo već u idućoj godini da povećamo prosječnu platu koja je sada 880 KM barem na 1000, povećanje od 10%


Povećanje plata

“A onda kada pobijedimo braćo i sestre, nastavljamo dalje da udvostručimo stopu ekonomskog rasta, da povećavamo plate i penzije, socijalna davanja, da povećavamo socijalne benificije ljudima koji su socijjalnoj potrebi.


Povećanje penzija

“A onda kada pobijedimo braćo i sestre, nastavljamo dalje da udvostručimo stopu ekonomskog rasta, da povećavamo plate i penzije, socijalna davanja, da povećavamo socijalne benificije ljudima koji su socijjalnoj potrebi.


Povećanje penzija

„Negdje u januaru treba da bude redovno povećanje penzija. Ja ne znam hoće li to biti 1, 1,5 ili 2% , to će zavisiti, ali onda nakon toga u aprilu kad prođe prvi kvartal onda idemo u vandredno povećanje penzija i moram spomenuti da smo mi upravo bili ti koji su promijenili zakon da bi … Više »


Rješavanje problema starije populacije

Problemima starije populacije DNS će posvećivati veću demografsku pažnju, i spreman je da doprinese nalaženju najboljih rješenja.


Stambeno zbrinjavanje porodica sa četvoro i više djece

Za DNS populaciona politika svoje uporište mora imati u sferi rada, novog zapošljanja, obrazovanja za povoljnije tržište, kreditiranja stambene izgradnje, zdravstvene zaštite, socijalne politike i drugim životnim sadržajima. U populacionoj politici morale bi se planirati sljedeće mjere i aktivnosti: • stambenim zbrinjavanje porodica sa četvoro i više djece i regresiranjem boravka djece u dječijim odmaralištima.