Započeto

Povećanje nataliteta

Partije: HDZ BiH | Oblasti: Socijalna politika

Na temelju demografskog stanja i prostornog razmještaja Hrvata u BiH temeljni ciljevi nacionalne (hrvatske) populacijske politike jesu brojčani porast, pomlađivanje stanovništva i smanjenje iseljavanja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Javne politike ustrajno ćemo nastaviti provoditi u sljedećim područjima djelovanja: povećanje nataliteta. (…)

Obrazloženje

Tokom prve godine mandata 2022-2026, Vlada FBiH provodila je određene aktivnosti na realizaciji datog obećanja.

Izvor: Izborni program HDZ-a BiH

Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić 30.5.2023. godine razgovarao je sa predstavnicima Populacijskog fonda UN-a u BiH o pripremi i izradi Strategije demografskog razvoja Federacije BiH. Predstavnici UNFPA za BiH i regionalni direktor za Srbiju, Makedoniju i Kosovo kazali su da je Strategija demografskog razvoja ključ koji će pokazati put do ostvarenja ciljeva povećanja ljudskog kapitala, uključivanju žena na tržište rada, rješavanju pitanja mladih i budućnosti penzionog fonda. 

Vlada FBiH je na 5. redovnoj sjednici održanoj 14.6.2023. godine pružila punu podršku inicijativi koju je uputilo Federalno ministarstvo rada i socijalne politike za izradu dokumenta politike demografskog razvoja i oporavka Federacije BiH, te donijela zaključak da je neophodno što prije poduzeti odgovarajuće sistemske mjere na suzbijanju ili ublažavanju negativnih efekata trenutnih demografskih trendova u BiH. Povodom ovoga, Vlada je zadužila resorno ministarstvo da u najkraćem roku identificira sve ključne institucije i organizacije iz vladinog i nevladinog sektora, kao i iz akademske zajednice, koje je neophodno uključiti u rješavanje uočenih problema u oblasti demografskog razvoja i oporavka, kao i da Vladi FBiH dostavi na usvajanje akt. 

U izvještaju sa 5. sjednice Vlade FBiH održane 14.6.2023. godine navodi se i da je Federalno ministarstvo rada i socijalne politike s ciljem osiguranja sistemskog i sveobuhvatnog pristupa rješavanju problema obavilo preliminarni razgovor s predstavnicima Populacijskog fonda Ujedinjenih naroda, koji je zbog svog određenja djelovanja može pružiti podršku Inicijativi. Pored toga, iz ministarstva smatraju da se navedeni fond može aktivno uključiti u izradu strateškog dokumenta koji bi na sistematičan i stručan način ponudio konkretne kratkoročne i dugoročne mjere na poboljšanju trenutne demografske slike u FBiH. Također, smatraju da je poseban fokus potrebno staviti na rješavanje problema odlaska mladih, smanjenje stope nataliteta i sve prisutnije pojave ubrzanog starenja stanovništva.

Na sjednici održanoj 27.2.2024. godine Vlada FBiH usvojila je Program rada Vlade FBiH za 2024. godinu u okviru koga se navodi da će Vlada raditi na jačanju pronatalitetnih politika.

Planirane aktivnosti s tim u vezi su osiguranje podrške politikama i projektima namjenjenim mladima u FBiH, a očekivani rezultat je jačanje omladinskih organizacija, podržavanje aktivne inkluzije mladih te lokalnim inicijativama usmjerenim ka mladima i njihovim politikama.

U Budžetu FBiH za 2024. godinu pod stavkom Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Transfer za mlade predviđen je iznos od 400.000 KM.

Vlada FBiH je 28.3.2024. godine usvojila je Program novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2024. godinu u iznosu od 175 miliona KM, u okviru kojeg su predviđene investicije mogu ostvariti poljoprivredna gazdinstva i obrti u vlasništvu poljoprivrednika sa troje i više djece kao podrška natalitetnoj politici. 

Na sjednici održanoj 30.4.2024. godine Vlada FBiH donijela odluke kojima se usvaja deset programa utroška sredstva u okviru tekućih i kapitalnih transfera u iznosu većem od 26,3 miliona KM iz Budžeta FBiH za 2024. godinu. U okviru navedenih odluka za jednokratnu novčana pomoć za novorođeno dijete izdvojeno je 16.000.000 KM.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!