U progresu

Podrška programima prekvalifikacije nezaposlenog kadra

Partije: NiP | Oblasti: Socijalna politika

Podrška programima prekvalifikacije nezaposlenog kadra, kako bi se ublažio utjecaj odljeva radne snage u pojedinim privrednim sektorima.

Obrazloženje

Tokom prve godine mandata 2022-2026, Vlada FBiH provodila je značajnije aktivnosti na realizaciji datog obećanja.

Izvor: Izborni program Narod i pravda

Upravni odbor Federalnog zavoda za zapošljavanje je na sjednici održanoj 23. maja 2023. godine donio odluku o usvajanju programa “Obuka za tržište rada 2023”. Cilj programa je 500 nezaposlenih osoba prijavljenih u evidenciju nezaposlenih u Federaciji BiH uključiti u programe obuke kod poslodavaca, a kako bi stekle dodatna znanja i vještine i povećale svoju zapošljivost.

Navedeni program realizuje se i u 2024. godini pod nazivom “Obuka za tržište rada 2024” čiji je cilj uključiti najmanje 800 nezaposlenih osoba prijavljenih na evidenciju nezaposlenih u Federaciji BiH. Za realizaciju programa predviđena su sredstva u iznosu 800.000 KM 

Uz ovaj program, Zavod će realizovati i programObuka i rad kod poznatog poslodavca 2024” čiji je cilj povećanje konkurentnosti najmanje 150 nezaposlenih osoba kroz obuku kod poznatog poslodavca. Za realizaciju programa predviđeno je 2.500.000 KM, u skladu s Finansijskim planom za 2024. i procjenom za 2025. i 2026. godinu.

Pored toga, Federalni zavod za zapošljavanje provodio je i “Program sufinansiranja zajedničkih projekata sa drugim organizacijama i institucijama 2023”, koji je sačinjen u okviru trogodišnjeg plana rada Federalnog zavoda za zapošljavanje 2023–2025. Za realizaciju programa predviđena su sredstva u iznosu 8.000.000 KM.

Nastavak realizacije ovog programa slijedi i u 2024. godini pod nazivom “Program sufinansiranja zajedničkih projekata za drugim pravnim subjektima 2024”. Za realizaciju programa predviđena su sredstva u iznosu 6.000.000 KM.  


U maju 2023. godine, federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić izjavio je da je pripremljen Prednacrt zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, koji bi trebao podrazumijevati saradnju s obrazovnim institucijama s ciljem kreiranja programa doeduakacija, prekvalifikacija i programa za zapošljavanje. Najavljeni zakon još se uvijek nije našao u proceduri.


Na sjednici Vlade FBiH održanoj 21. septembra 2023. godine, na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, Vlada FBiH prihvatila je Strategiju zapošljavanja u Federaciji Bosne i Hercegovine (2023–2030). Na sjednici Predstavničkog doma PFBiH održanoj 26. oktobra 2023. godine donesena je odluka o usvajanju ove strategije. Na sjednici Doma naroda PFBiH održanoj  27. novembra 2023. godine ova strategija je usvojena. Nakon ovog koraka, slijedi prepoznavanje ciljeva Strategije u budžetima kako bi se krenulo u njihovu realizaciju.

Jedan od strateških ciljeva ovog dokumenta jeste povećanje lične zapošljivosti i usklađivanje vještina sa zahtjevima tržišta rada. Navedeno počiva na unapređenju kvaliteta sistema obrazovanja i osposobljavanja uz usklađivanje sa zahtjevima tržišta rada, jačanje sistema osposobljavanja odraslih radi rješavanja problema neusklađenosti vještina i unapređenja kvalifikacija radne snage te unapređenje usluga razvoja karijere za mlade koji su u procesu školovanja, tražioce posla i radnike.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!