Započeto

Doplatak za djecu

Partije: HDZ BiH | Oblasti: Socijalna politika

Na temelju demografskog stanja i prostornog razmještaja Hrvata u BiH temeljni ciljevi nacionalne (hrvatske) populacijske politike jesu brojčani porast, pomlađivanje stanovništva i smanjenje iseljavanja Hrvata u Bosni i Hercegovini. (…) Doplatak za djecu, kao izravna mjera poticanja nataliteta, najvidljiviji je doprinos društva podmirivanju troškova podizanja djece. Pripadajući iznosi moraju pokrivati što veći dio troškova uzdržavanja djeteta (do njegova osamostaljenja). (…)

Izvor: Izborni program HDZ-a BiH

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike kontinuirano vrši isplate dječijeg dodatka o čemu putem službene stranice ministarstva redovito obavještava javnost. 

Federalni ministar za rad i socijalnu politiku Adnan Delić 12.5.2023. godine održao je sastanak sa predstavnicima UNICEF-a u Bosni i Hercegovini, koju je predvodila šefica predstavništva u BiH Rownak Khan. Ovom prilikom ministar Delić delegirao je projekte i aktivnosti na temelju kojih bi se mogla nastaviti saradnja sa UNICEF-om, istaknuvši osnivanje Porodičnog fonda kroz koji bi se realizirala sva materijalna podrška porodicama s djecom koja je u nadležnosti resora socijalne politike, kao i projekat koji bi podrazumijevao sveobuhvatnu analizu stanja u centrima za socijalni rad, navedeno je u saopštenju Federalnog ministarstva za rad i socijalnu politiku. Između ostalog, ministar Delić istakao je i opredjeljenje u programu Vlade FBiH da se krene u rješavanje problema jednoroditeljskih porodica kod ostvarivanja prava na alimentaciju. Predstavnici UNICEF-a podržali su ove ideje, ponudili tehničku pomoć kod pripreme amandmana na Porodični zakon kroz interresorni pristup, odnosno uključivanje ministarstva pravde koje je nosilac izrade ovog zakona.

Na 2. redovnoj sjednici održanoj 11.5.2023. godine Vlada FBiH usvojila je Uredbu o osnivanju Vijeća za djecu Federacije BiH. Navedeno Vijeće će biti stalno stručno, interresorno, savjetodavno i koordinirajuće tijelo Vlade. Kako navodi ministar rada i socijalne politke Adnan Delić, djelokrug rada Vijeća podrazumijeva, između ostalog, promoviranje i zaštitu prava djeteta, praćenje primjene Konvencije o pravima djeteta i drugih međunarodnih akata vezanih uz zaštitu i promoviranje prava djeteta a što je posebno važno u oblasti regulisanja poteškoća jednoroditeljskih porodica kod naplate alimentacije. Ministar je naglasio da je podršku osnivanju Vijeća za djecu ukazao i Predstavnički dom Parlamenta FBiH.

Početkom avgusta 2023. godine, federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić najavio je da “u augustu počinje obnova postupka za sticanje prava na federalni dječiji dodatak”.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!