Nije započeto

Unaprijediti sustav zdravstvene zaštite majke i djeteta

Partije: HDZ BiH | Oblasti: Socijalna politika

Na temelju demografskog stanja i prostornog razmještaja Hrvata u BiH temeljni ciljevi nacionalne (hrvatske) populacijske politike jesu brojčani porast, pomlađivanje stanovništva i smanjenje iseljavanja Hrvata u Bosni i Hercegovini. (…) Jednako je važno unaprijediti sustav zdravstvene zaštite majke i djeteta.

Obrazloženje

Tokom prve godine mandata 2022-2026 Vlade FBiH nisu zabilježene značajnije aktivnosti na realizaciji datog obećanja.

Izvor: Izborni program HDZ-a BiH

Početkom svog mandata, u intervjuu za Magazin Gracija objavljenom 31.5.2023. godine, na pitanje kada se može očekivati ukidanje diskriminacije porodilja prema mjestu boravka, Federalni ministar rada i socijalne politike FBiH Adnan Delić između ostalog je izjavio da je neophodno da se radi na usaglašavanju i koordiniranju mjera u kantonima koje se odnose na porodiljske naknade i izjednačavanju prava zaposlenih i nezaposlenih porodilja. 

Tom prilikom Delić je rekao da se nada da će jedinstveni porodični fond biti najbolje sistemsko i dugoročno rješenje.

Učestvujući kao panelista na radionici o temi “Uklanjanje prepreka za učešće žena na tržištu rada i razvoj ženskog poduzetništva u BiH” u organizaciji Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP), a u okviru Projekta “Forum žena za razvoj”,  Delić je 31.5.2023. godine govorio o osnivanju porodičnog fonda kojim bi se objedinili svi vidovi podrške i naknada u oblasti socijalne zaštite porodice i djece. 

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!