Nedosljedno

Nović: Tuđe politikanstvo neću, svoje politikanstvo ne dam

Sredoje NovićNović je istakao da Ministarstvo sa zabrinutošću prati političke igre u vezi sa ovim zakonima.

“Ovdje više nije riječ o suštini zakona, već o politikanstvu unutar BiH, i to onih koji ne žele da BiH ide ijedan milimetar naprijed”, rekao je Nović novinarima.

(SRNA, 03.09.2013.)

Komentar:

Da je politikanstvo bilo najveći problem oko usvajanja Izmjena zakona o JMB, u tome državni ministar civilnih poslova Sredoje Nović svakako ima pravo. No, Novićeva „zabrinutost“ je prije svega licemjerna i nikako ne može biti amnestija za njegovo vlastito politikanstvo, koje je i dovelo do toga da Odluka ustavnog suda BiH o neustavnosti Zakona o JMB ne bude sprovedena ni nakon već skoro dvije godine.

Prema mišljenju Ustavnog suda BiH, Parlamentarna skupština BiH prilikom donošenja zakona nije slijedila novu zakonsku regulativu u RS u odnosu na nove nazive općina i gradova, te je na taj način narušila princip vladavine prava iz člana I/2. Ustava BiH. U pitanju je, dakle, bio vrlo jednostavan tehnički zahtjev da se nazivi mjesta koji su navedeni u osporenom članu 5. državnog Zakona o JMB, usklade sa nazivima općina sa teritorije RS koji su navedeni u članu 5. entitetskog Zakona o teritorijalnoj organizaciji RS.

Prijedlog izmjena koji pominje Nović, a koji su sačinili Novićev SNSD i SDS , upravo je i pokrenuo politizaciju ovog vrlo lako rješivog problema, s posljedicama kojima smo, nažalost, svjedočili tokom proteklih mjeseci.

Prema ovom prijedlogu, član 5. Zakona o JMB mijenja se na način da, pored usklađivanja naziva općina, dolazi i do promjena registracijskih područja, gdje se umjesto postojećih 10 uvode tri registracijska područja koja bi obuhvaćala općine po teritorijalnoj organizaciji entiteta odnosno Brčko Distrikta (dakle jedno područje za RS, jedno za FBiH i jedno za Brčko Distrikt). Ono što su ove dvije partije predložile, dakle, uveliko premašuje odluku Ustavnog suda BiH i zapravo se ne odnosi na implementaciju njegove presude, već na potpuno drugu materiju koja nije tretirana u presudi Ustavnog suda. Upornim insistiranjem na isključivom usvajanju ovakvog prijedloga kao uslovu da se uopšte promijeni Zakon o JMB (a samim tim i implementira presuda Ustavnog suda), upravo su SNSD i SDS doveli do situacije u kojoj je jedna pravna (i pravno obavezujuća) odluka ispolitizirana i sa pravnog terena u potpunosti prebačena na politički.

Detaljnu pravnu analizu “slučaja JMBG” možete pročitati na ovom linku.

Sredoje Nović, kao ministar civilnih poslova BiH, najodgovornija je osoba u izvršnoj vlasti kada se radi o pitanjima poput jedinstvenog matičnog broja građana, a svojim dosadašnjim djelovanjem je zapravo učestvovao u opstrukciji rješenja pitanja Zakona o JMB i provođenja odluke Ustavnog suda BiH. Stoga je posebno cinično to što ovakve izjave dolaze baš ministra civilnih poslova BiH, u očitom pokušaju da skine odgovornost sa sebe za nevjerovatnu situaciju u kojoj su se našli/e građani/ke, dok istovremeno i dalje insistira na zakonskom rješenju koje premašuje stvarnu potrebu proizvedenu odlukom Ustavnog suda BiH i koje je dovelo do situacije u kojoj smo se našli nakon februara 2013. godine. S obzirom da “rok trajanja” privremene odluke o JMBG ističe za mjesec dana, bliži se i mogućnost da se identična situacija uskoro ponovi, a i opasnost da dječiji životi ponovo zbog toga budu ugroženi. Teme poput popisa stanovništva, implementacije presude “Sejdić i Finci” i dogovaranja koordinacionih mehanizama za EU integracije zaokupile su bh. javnost, a šta će se desiti sa bebama rođenim poslije isteka ovog roka – o tome ćemo, vjerovatno, ponovo razmišljati tek ako se neka od njih ponovo nađe u životnoj opasnosti.

Ministru Noviću za ovu izjavu dajemo ocenu “nedosljedno”, nadajući se da će, umjesto davanja ovakvih izjava i sam odustati od dosadašnjeg politikantstva i potruditi se da barem ovog puta uradi svoj posao u skladu sa zakonom i značajem funkcije koju obnaša.

(istinomjer.ba)

 

Pitajte Istinomjer!