Neispunjeno

Još uvijek nije otvorena ambulanta „Višnjik“

Nakon što ambulanta porodične medicine „Višnjik“, nije otvorena u oktobru 2019. godine kako je to u proljeće iste godine najavio načelnik Općine Centar Sarajevo, Nedžad Ajnadžić, u januaru ove godine usljedilo je novo obećanje načelnika da će ova ambulanta biti otvorena u februaru.

 

Općina Centar je za opremanje 200 kvadratnih metara prostorija ambulante u Bolničkoj ulici izdvojila 100.000 KM koje su prebačene na račun Javne ustanove „Dom zdravlja Kantona Sarajevo“ koja provodi proceduru opremanja nove ambulante. S obzirom na dinamiku radova očekujemo u narednom mjesecu otvorenje novih prostorija ambulante ‘Višnjik’.”

Nedžad Ajnadžić, 21. januar 2020.

Istinomjer je u četvrtak 05. marta obišao lokaciju u Bolničkoj ulici gdje bi se trebala nalaziti ambulanta porodične medicine „Višnjik“, te ustanovio da objekat još uvijek nije počeo sa radom.

Također, ova ambulanta još uvijek nije navedena ni na spisku ambulanti porodične medicine na zvaničnoj web stranici JU „Dom zdravlja KS“.

Podsjećamo, prostorije stare ambulante porodične medicine ”Višnjik” su na osnovu rješenja inspektora Uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo zatvorene 18. februara 2013. godine zbog opasnosti od urušavanja objekta. Općina Centar je u budžetu za 2017. godinu obezbijedila 265.000 KM za kupovinu poslovnog prostora u prizemlju objekta u kojem će biti ambulanta porodične medicine “Višnjik”.

Uspostava ove ambulante jedno je i od predizbornih obećanja Nedžada Ajnadžića iz kampanje za Lokalne izbore 2016. godine.

U Planu javnih nabavki JU Dom zdravlja KS za 2019. godinu, opremanje ambulante na Višnjiku je bilo predviđeno za drugi kvartal te godine, međutim ambulanta nije otvorena u oktobru kako je bilo najavljeno ranije, a o čemu je tada pisao i Istinomjer.

S obzirom da ni posljednji rok za otvaranje ambulante “Višnjik”, postavljen za februar 2020. godine, nije ispoštovan, Istinomjer će obećanje načelnika Općine Centar Sarajevo, Nedžada Ajnadžića, ocijeniti kao neispunjeno.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!