Napreduju radovi na izgradnji podzemne garaže preko puta Vijećnice

Prva javna podzemna garaža u Starom Gradu, preko puta Vijećnice odavno je trebala biti završena. Prvobitno se općina opredijelila za realizaciju ovog projekta kroz model javno privatnog partnerstva, za što je postupak dosta složen, ali je došlo do promjene plana pa će se tako izgradnja finansirati iz Saudijskog fonda za razvoj.

Ideja podzemne garaže, čiji je nadzemni dio zamišljen kao trg i dječije igralište, površine 3.500 kvadratnih metara s dvije etaže, te 155 parking mjesta, predstavljena je još 2013. godine, ali razna uslovljavanja dovela su do toga da se na realizaciju ovog projekta čeka već godinama.

Još u augustu 2016. godine, bilo je najavljeno da će izgradnja garaže početi po okončanju postupka javne nabavke, međutim, javni poziv je poništen. Općina Stari Grad je prethodno provela proces izbora najpovoljnijeg izvođača, i to dva puta, a Ured za žalbe ga je i po treći put poništio, te vratio na ponovni postupak, zbog čega je Općinsko vijeće stavilo van snage Odluku o realizaciji ovog kapitalnog projekta.

S obzirom na postojeća zakonska rješenja, ovaj postupak se može odvijati u nedogled, a konačno rješenje nije izvjesno. Iz tog razloga pokušat će se naći druga rješenja kako projekat provesti do kraja, a koja bi mu dala punu ekonomsku opravdanost i maksimalno slijedila interese Općine Stari Grad. 

Općina Stari Grad, 30.11.2016.

Nakon toga općina se “opredijelila” da projekat realizuje kroz javno privatno partnerstvo, ali nakon odobrenog kredita javno-privatno partnerstvo više nije bilo opcija. Ovo znači da će garaža u potpunosti biti uknjižena na općinu, kojoj će pripadati i svi prihodi od korištenja iste.

U 2018. godini potvrđeno je u nekoliko navrata da se intenzivno radi na realizaciji ovog kapitalnog projekta. Govoreći o kapitalnim projektima, glasnogovornica Općine Stari Grad, Almedina Porča izjavila je da su četiri velika projekta, uključujući i podzemnu garažu preko puta Vijećnice ušli u “novu fazu”.

Mi smo najavili već, na jesen, da ćemo četiri velika kapitalna projekta, ne početi, nego znati ko su izvođači radova. Zaista, četiri velika projekta, koji su od velikog značaja ne samo za Stari Grad nego i za cijelo Sarajevo. Podzemna garaža, nadogradnja i nadziđivanje Doma zdravlja, zatim izgradnja sportske dvorane za O.Š. Edhem Mulabdić i utopljavanje zgrade, to su projekti koje će kreditirati Saudijski fond. Ušli smo u jednu novu fazu. Naime, na jesen ćemo znati ko su izvođači radova.

Almedina Porča, glasnogovornica općine Stari Grad, 03.07.2018.

Nastavak aktivnosti na ispunjavanju obećanja, ozvaničen je potpisivanjem ugovora sa izvođačima radova, koji su načelnik Općine Stari Grad Sarajevo Ibrahim Hadžibajrić i sekretar organa državne službe Alma Destanović potpisali 20.02.2019. godine. Tada su naglasili da će radovi početi u martu, a rok izvođenja radova je pet, odnosno šest mjeseci.

Sa ova četiri projekta općina Stari Grad postat će najveće gradilište u Kantonu Sarajevo. Ovo su projekti koji su konkretni i opipljivi i to ćete i vidjeti u narednih nekoliko mjeseci – za razliku od nekih drugih gdje se samo priča, a ništa se ne radi.

Ibrahim Hadžibajrić, 20.02.2019.

Prije nekoliko dana Općina Stari Grad je izdala saopštenje u koje se navodi da je “ u cjelosti završeno izmještanje cjevovoda i šahtova fekalne i kišne kanalizacije i cjevovoda Sarajevogas-a na lokaciji u ulici Avdage Šahinagića gdje se gradi podzemna garaža. U završnoj fazi je izmještanje vodovodne, elektrodistributivne mreže i BH TELECOM mreže. “

Iz Općine također navode da se radovi odvijaju zadovoljavajućom dinamikom uz otežane uvjete, s obzirom na česte kišne padavine.

Istinomjer će nastaviti pratiti realizaciju ovog kapitalnog projekta, odnosno izgradnju podzemne garaže preko puta Vijećnice, u skladu da datim rokovima izvođenja radova. Za sada načelnik Ibrahim Hadžibajrić od Istinomjera dobija ocjenu radi se na tome.

(Istinomjer.ba)

Stvaraju se uslovi za obnovu Bistričke stanice

U junu 2019. godine, odlukom Gradskog vijeća (GV) Grada Sarajeva kojom je omogućeno rješavanje imovinsko-pravnih odnosa...

Koliko je SDA imala zastupnica u Skupštini USK od 1996. godine do danas

U svom nedavnom istupu u javnosti, zastupnik u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH i potpredsjednik SDA, Šemsudin Dedić pored ostalog je govorio o, kako je rekao, pomacima koje je SDA...

Povećanja prostornih i kadrovskih kapaciteta za potrebe predškolskog obrazovanja u KS

Iz Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo nedavno je saopćeno da je pokrenuta procedura “da se udvostruči broj sati obaveznog predškolskog programa za djecu u godini pred polazak...