Analize

Inicijativa za besplatne udžbenike krenula je na svoj dugi parlametarni put

Zastupnici/ce u Narodnoj skupštini Republike Srpske (NSRS), na sjednici održanoj 06.03.2019. godine, podržali su građansku Inicijativu za besplatne udžbenike za sve osnovce u RS. Ovo bi bila dobra vijest da inicijativa nije tek započeli svoj dugi parlamentarni put i da iz resornog ministarstva nisu jasno poručili da inicijativa neće tako brzo zaživjeti.

Otkako je građanska inicijativa za besplatne udžbenike za osnovce u RS, koja je pokrenuta u novembru prošle godine i za koju je prikupljeno 4600 potpisa, dostavljana Narodnoj skupštini RS, optimizma nije manjkalo.

Siguran sam da će većina da podrži tu priču, i vjerujem da se kroz četiri godine mogu obezbjediti sredstva da se to počne sistemski rješavati. 1.00-1.10 Svi znamo da je osnovna škola obavezna, i svi moramo ako treba da se žrtvujemo, da uštedimo na nekim stvarima, da obezbijedimo njima ono što je potrebno.

Duško Tadić, pokretač inicijative, 20.01.2019.

I predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, prije nego je inicijativa i došla pred zastupnike, podržao je istu.

Ta inicijativa je jedna dobra ideja, podržana od velike većine, i ja se nadam da će institucije smoći snage da nađu opravdanje i razloge da se to podrži, ako ne u cijelosti, onda u jednoj velikoj mjeri.

Nedeljko Čubrilović, 20.01.2019.

U skladu sa Čubrilovićevom najavom, na sjednici održanoj 06.03.2019. godine, zastupnici u Narodnoj skupštini RS dali su podršku građanskoj inicijativi u vezi sa uvođenjem besplatnih udžbenika za učenike osnovnih škola.

Narodna skupština usvojila je Zaključak u vezi sa uvođenjem besplatnih udžbenika za sve učenike osnovnih škola u Republici Srpskoj, građanska incijativa. (…) Ovim Zaključcima Narodna skupština obavezuje Vladu Republike Srpske da u Budžetu za 2020. godinu, u skladu sa mogućnostima, planira sredstva za obezbjeđenje besplatnih udžbenika za socijalno osjetljive kategorije koji pohađaju osnovnu školu u Republici Srpskoj i predlaže Vladi da u narednom periodu izradi zakon o besplatnim udžbenicima.

Saopćenje NSRS, 06.03.2019.

Prema izračunu pokretača inicijative, za besplatne udžbenike trebalo bi izdvojiti između 10 i 12 miliona KM na godišnjem nivou. Sa ovim izračunom složila se i resorna ministrica.

S obzirom na to da je za besplatne udžbenike za sve učenike u osnovnom obrazovanju potrebno dodatnih 11 miliona KM, određene iskorake možemo napraviti tek usvajanjem budžeta za narednu godinu.

Natalija Trivić, 02.02.2019.

Ministrica prosvjete i kulture Republike Srpske, Natalija Trivić smatra da je “prioritet da besplatni udžbenici budu obezbijeđeni onima kojima je to najpotrebnije”, a učenici/ce koji nisu socijalno ugroženi, besplatnim udžbenicima mogu se nadati tek u školskoj 2020./2021., i to pod pretpostavkom da Vlada RS, u zakonom predviđenom roku, donese Zakon o besplatnim udžbenicima kako joj je i naloženo od strane NSRS. Zatim, ovaj zakon bi trebo proći parlamentarnu proceduru i stupiti na snagu. Na kraju, ali ne manje važno, za implementaciju zakona trebaju se obezbijediti milionska sredstva u budžetu Republike Srpske za 2020. godinu.

Više o procesu donošenju zakona u Republici Srpskoj, od faze nacrta do konačnog usvajanja i stupanja na snagu pročitajte na ovom LINK-u.

Realno i izvjesno je da je svaki vid iskoraka u vezi inicijative građana za obezbjeđivanje besplatnih udžbenika za učenike svih razreda osnovnih škola u Republici Srpskoj moguć od 2020. godine, sa usvajanjem novog budžeta. (…) Ne smijemo ishitreno donijeti odluku o uvođenju besplatnih udžbenika za učenike svih razreda osnovnih škola, ne samo zbog novca nego zbog preklapanja izdvajanja na lokalnom i republičkom nivou.

Natalija Trivić, 25.01.2019.

Ministrica Trivić najavila je i druge projekte poput digitalizacije udžbenika što bi, po njenim riječima “smanjilo težinu đačke torbe i učenicima udžbenike učinilo dostupnim u svakom momentu”, a za šta je također potrebno izdvajanje značajnih budžetskih sredstava, dok je sam proces dugotrajniji i kompliciraniji.

U ovogodišnjem budžetu Republike Srpske za besplatne udžbenike predviđeno je 980.000 KM, što nije ni blizu izračuna od desetak miliona. Podsjećamo, besplatni udženici u Republici Srpskoj bili su jedno od omiljenih predizbornih obećanja nosilaca vlasti u ovom entitetu, a iz svega navednog je jasno, iako je načinjen tek prvi korak ka obezbjeđivanju besplatnih udžbenika za učenike svih razreda osnovnih škola u Republici Srpskoj, da je realizacija ovog obećanja, odnosno inicijative još uvijek daleko.

Sadašnje stanje u Budžeta RS i veliki finansijski resursi potrebni da se ovakva obećanja i inicijative ispune, ne ostavljaju previše prostora za optimizam.

Na kraju, kao što smo već napomenuli, predizborna obećanja slična ovoj inicijativi već su građanima Republike Srpske upućivana od strane političkih partija. Međutim ni procenat ispunjenosti obećanja iz prošlog mandatnog perioda ne ide u prilog tome da će u doglednom periodu svi učenici u osnovnim školama u Republici Srpskoj dobijati besplatne udžbenike.

U svakom slučaju, ovakve i slične inicijativi od strane građana zaslužuju pažnju, te će Istinomjer pratiti njihovu eventualnu realizaciju.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!