Neispunjeno

Obećanja djeci sa poteškoćama u razvoju, epizoda stota

Istinomjer je u više navrata pisao o neispunjenim obećanjima i lažnim nadama koje su nadležni u KS davali roditeljima i djeci sa poteškoćama u razvoju. Podsjećamo, u septembru, školska 2017./2018. godina nije počela za svu djecu u KS. Za stotinjak djece sa poteškoćama u razvoju, koja su do tada pratila poseban predškolski i program rane intervencije, nastave nije bilo. U međuvremenu je dio ove djece krenuo na skraćenu nastavu, u okviru privremenog rješenja koje je “isteklo” 31.12.2017. godine. Djeca su nakon toga ostala i bez privremene i polovične nastave.

Privremeno je to OŠ “Vladislav Skarić”, a već bi se u narednom mjesecu trebala na raspolaganje staviti bivša škola “Isa-beg Isaković” koja je u vlasništvu Općine Novo Sarajevo. Raspoloženje načelnika je bilo da taj prostor da na korištenje djeci sa poteškoćama u razvoju, a oni su se u ovom slučaju opredijelili za školu “Vladimir Nazor” koja egzistira na području Novog Sarajeva.

(Elvir Kazazović, 03.10.2017.)

Istinomjer je o ovom pitanju u više navrata tražio očitovanje resornog ministra Kazazovića. Iz njegovog kabineta svaki put bi nas uputili na Nihadu Čolić, savjetnicu iz ove oblasti. No, svaki put smo dobijali manje-više isti odgovor, pismenim ili usmenim putem.

U skladu sa Vašim upitom dostavljamo informaciju da je u toku administrativno pravno rješavanje pitanja vezanih za korištenje prostorija bivše škole Isha beg Isaković, kao dijela Centra Vladimir Nazor u svrhe provođenja aktivnosti koje provodi NVO Edus.

Za sve dodatne informacije rješavanja navedenih aktivnosti ćemo Vas blagovremeno izvijestiti.

(Nihada Čolić, savjetnica ministra, 09.11.2017.)

Iako je sve teklo dosta sporo, novembarska 35. radna sjednica Skupštine KS rezultirala je zaključcima koji su davali nadu da bi se dato obećanje konačno moglo ispuniti:

1. Zadužuje se Vlada Kantona Sarajevo da u narednih 15 dana pristupi osnivanju interresorne grupe za sistemsko rješavanje pitanja programskih, prostornih i kadrovskih rješenja za djecu sa poteškoćama u razvoju u specijalnim javnim ustanovama u Kantonu Sarajevo sa Elaboratom kao radnim materijalom.

2. Zadužuje se Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo da pothitno, zaključno sa 15.12.2017.godine, izađe sa prostornim i kadrovskim rješenjem za svu djecu sa poteškoćama u razvoju do kraja školske godine 2017/18.

3. Zadužuje se Vlada Kantona Sarajevo da za gore navedene namjene odvoji potrebna finansijska sredstva u Prijedlogu budžeta Kantona Sarajevo za 2018.godinu.

(Zaključak sa 35. Radne sjednice Skupštine KS, 15.11.2017.)

Vrijeme je prolazilo, zaključci se nisu realizovali. Na pitanje zašto, Istinomjer je dobijao prilično nevjerovatne odgovore. Jedan je, recimo, glasio: ”službenica koje je trebala otkucati zaključke je na bolovanju, a mi ne možemo postupiti po istim dok nam ih ne “spuste odozgo”.

Ministarstvu je upućeno i zastupničko pitanje o realizaciji donesenih zaključaka i formiranju interresorne grupe. Odgovor je stigao tek ovih dana.

Zastupnica Neira Dizdarević je uputila Ministarstvu obrazovanja nauke i mladih Kantona Sarajevo zastupničko pitanje koje se odnosi na formiranje i rad interresorne grupe, za iznalaženje prostornog rješenja i kadrovskog rješenja za djecu sa poteškoćama u razvoju.

S tim u vezi, obavještavamo vas da je Rješenjem broj: 02-05-35764-1/17 od 11.12.2017. godine formirana Interresorna grupa za sistemsko rješavanje pitanja programskih, prostornih i kadrovskih rješenja za djecu sa poteškoćama u razvoju u specijalnim javnim ustanovama u Kantonu Sarajevo.

Shodno navedenom, za implementaciju Strategije i realizaciju zaključaka Skupštine Kantona Sarajevo za rad sa djecom sa poteškoćama u razvoju planirana su finansijska sredstva u iznosu od 600.000 KM u Budžetu za 2018. godinu.

(Odgovor na zastupničko pitanje, Skupština KS, 08.01.2018.)

Uz priznanje da se stvari nisu pomakle sa mrtve tačke zbog “administrativno-pravnih problema”, činjenicu da je interresorna grupa čekala svoje formiranje mnogo duže od 15 dana, uočljiva je i sramno mala cifra koja se u budžetu izdvaja za ovu namjenu, a pri tome nije jasno ni o kojim sredstvima je riječ, niti za koju namjenu će biti konkretno utrošena, obzirom da su ova sredstva predviđena za implementaciju Strategije i realizaciju Zaključaka Skupštine KS za rad sa djecom sa poteškoćama u razvoju. Prisjetimo li se gdje će sve i u kojim iznosima “otići” milioni iz kantonalnog budžeta jasno je da se za 200 djece itekako može “namaknuti” i izdvojiti iz budžeta 2,7 miliona KM godišnje, koliko je potrebno za ovu namjenu, a što su roditelji naznačili u Elaboratu (Inicijativi za osnivanje JU Naučni centar za podršku inkluziji) koji su pripremili i prezentovali pred Skupštinom KS.

Pored toga, prema zaključcima je rok za nalaženje sistemskog rješenja “pitanja programskih, prostornih i kadrovskih rješenja za djecu sa poteškoćama u razvoju u specijalnim javnim ustanovama u Kantonu Sarajevo” bio do 15.12.2017. godine. Rok je prošao, a rješenje još nije na vidiku.

Resorno ministarstvo, na čelu sa Elvirom Kazazovićem, za obećanje da će se sistemski pristupiti rješavanju pitanja programskih, prostornih i kadrovskih rješenja za djecu sa poteškoćama u razvoju u specijalnim javnim ustanovama u Kantonu Sarajevo, u rokovima koji su sami sebi zadali, od Istinomjera dobija ocjenu neispunjeno.

Uskoro donosimo i opširniju analizu, te hronologiju svih “administrativno-pravnih izgovora” nadležnih o tome zašto se djeca sa poteškoćama u razvoju i dalje pitaju “gdje je moja škola”?

 

(Istinomjer.ba)

 

Pitajte Istinomjer!