Senaid Memić

Politička partija: SDA

Trenutna pozicija: Načelnik Općine Ilidža

Rođen je 1956. godine u Sarajevu, gdje je i doktorirao na Poljoprivrednom fakultetu na kojem i danas predaje kao redovni profesor. Jedan je od osnivača Stranke demokratske akcije.

Za vijećnika u Općini Ilidža prvi put je izabran 1996., a godinu dana kasnije postaje direktor za logistiku u agenciji  Military Professional Resources Inc. (MPRI). Ova agencija je bila uključena u formiranje Oružanih snaga BiH, odnosno, ujedinjenja Vojske FBiH i Vojske RS, a Memić na ovoj funkciji ostaje sve do 2006. godine. Od 1998. godine predaje kao docent na Poljoprivrednom fakultetu u Sarajevu, a zvanje redovnog profesora stiče 2013. godine. U periodu od 2004. do 2011. godine bio je dopredsjedavajući u Općinskom vijeću Ilidža. Nakon iznenadne smrti Amera Ćenanovića, tadašnjeg načelnika Općine Ilidža, Senaid Memić je imenovan za vršioca dužnosti načelnika. Iste godine, na vanrednim izborima izabran je za načelnika ove općine, a tu funkciju obavlja i danas.

Izvor: CIN

Potpisan sporazum za realizaciju projekta Regulacije korita Zujevine

Načelnik Općine Ilidža, Senaid Memić potpisao je 12. jula 2019. godine sa direktorom Kantonalne uprave Civilne zaštite ...

Tramvaj do Hrasnice – deseta epizoda

Nakon mnogobrojnih neispunjenih obećenja, ministar saobraćaja Kantona Sarajevo, Mujo Fišo i načelnik Općine Ilidža, Senaid Memić potpisali su Sporazum o poslovnoj saradnji za realizaciju projekta...Memić (ne) misli da treba rušiti školu na Ilidži?

Općinski načelnik Senaid Memić (Općina Ilidža) tvrdi kako se ne predviđa rušenje Prve osnovne škole na Ilidži niti gradnja tržnog centra na njenom mjestu jer bi to bila, kako kaže, pogrešna odluka iz...