Neispunjeno

Prolongirana rekonstrukcija Velike aleje na Ilidži

Općina Ilidža je u julu prošle godine potpisala ugovor sa Javnom ustanovom za zaštićena područja Kantona Sarajevo o sufinansiranju projekta rekonstrukcije Velike aleje. Tada je najavljeno da interventni radovi počinju u narednih deset dana, te da će se raditi na realizaciji i kompletiranju projekta, međutim ni nakon godinu dana Velika aleja nije obnovljena.

Iako je načelnik opštine najavljivao rekonstrukciju, ta ista rekonstrukcija se uglavnom svodila na “krpljenje rupa”, kao što je i u jednoj od izjava i sam nagovjestio.

Ovo je sad samo krpljenje rupa, ne kompletna rekonstrukcija koja je potrebna kako bi se aleja dovela u ljepše stanje. U aleji je potrebno mnogo toga uraditi, kao što su kanalizacioni sistem, sistem za odvodnju površinskih voda, potrebno je zatrpati kanale, uraditi posebnu stazu za pješake, a posebno za fijakere. Neko govori da je drveće u aleji staro, da se treba mijenjati, a ja kažem da ovo drveće može trajati još 200 godina, samo treba redovno brinuti o njemu, potkresavati grane, liječiti oboljelo drveće od nametnika.”

Senaid Memić, 18.08.2017.

Potpisanim ugovorom je definisano da će Općina Ilidža, Javna ustanova i Kanton Sarajevo zajednički raditi na realizaciji sanacije Velike aleje, te da je asfaltiranje rupa samo interventni potez. Javna ustanova prebacila je Općini Ilidža 150.000 KM za te namjene.

Kompletan projekt je urađen za sanaciju kanalizacije i odvodnju otpadnih voda. Nas se samo tiče saniranje asfaltne trake i toliko smo u to i umiješani. Mi smo taj dio i sufinansirali sa 150.000 KM prošle jeseni. Međutim, još se prikupljaju sredstva za realizaciju projekta. Niti smo bili naručioci projektne dokumentacije, niti smo je dobili. Mi smo samo jedan dio projekta uzeli i pročitali. Prošle godine smo uputili ViK-u zahjev da upute projekt Općini Ilidža, ali šta se desilo s tim i gdje je to otišlo, ništa ne znamo.”

Osman Delić, 17.02.2018.

No sudeći po komentarima načelnika Memića, stvari nisu bas tekle planiranim tokom.

Kanton je napravio firmu za zaštićena područja, u što spada i Vrelo Bosne, naplaćuju karte na ulazima i ne rade ništa da to urede, onda se pojavi nekakav direktor Osman Delić, koji kaže: “Ja sam uplatio Općini da se sanira put, odnosno Aleja.” Aleja se mora napraviti, a ne sanirati, znate dobro šta je krpljenje rupa u BiH. “

Senaid Memić, 30.01.2018.

Razlog stagnacije realizacije projekta rekonstrukcije Velike aleje, po svemu sudeći je nedostatak sredstava, jer dogovoreni novac još uvijek nije obezbjeđen od strane Općine Ilidža, kao ni Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite i okoliša KS. Iz Kantonalne ustanove za zaštićena prirodna područja ističu da su s preduzećem “Park” potpisali ugovor u vrijednosti od 20.000 KM za angažiranje visokih korpi, ali da će kompletna obnova Aleje biti najvjerovatnije prolongirana do jeseni.

Za kompletnu rekonstrukciju potrebno je 2.700.000 KM. Osim asfalta, neophodno je uraditi odvodne kanale i kanalizaciju. Općina Ilidža i Ministarstvo su se obavezali da će pokušati iznaći taj dio novca”

Osman Delić, 17.04.2018.

Iako je rekonstrukcija Velike aleje u mnogo navrata obećavana od strane prvog čovjeka opštine, Senaida Memića, do sada se na istoj nije mnogo uradilo. Radovi su se uglavnom svodili na popunjavanje rupa i održavanja krošnji. S obzirom da je više od godinu dana prošlo od najave rekonstrukcije, Istinomjer obećanje ocjenjuje neispunjenim.

(istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!