Lana Prlić

Politička partija: SDP

Trenutna pozicija: Zastupnica u Parlamentu FBiH.

Rođena 26.03.1993. u Makarskoj. Osnovnu i srednju školu je završila je u Mostaru. Diplomirala je Međunarodne i javne odnosa 2015. godine, i magistrirala na Master studiju iz oblasti Međunarodnih financija i poslovanja. Član je Socijaldemokratske Partije Bosne i Hercegovine od 2010. godine. U oktobru/listopadu 2015. godine, na 6. Kongresu SDP BiH, izabrana je za potpredsjednicu SDP BiH, i time postala najmlađa žena u regionu koja se nalazi na toj poziciji. U zadnjih 6 godina bila je učesnik raznih seminara i projekata koji su se bavili pitanjima mladih, žena, te budućih lidera na BiH političkoj sceni. Pored obaveza koje nosi ova politička pozicija, također pomaže i radi pri organizaciji seminara, okruglih stolova kao i pri međunarodnom odjelu SDP BiH.

Izvor: sdp.ba