Predložen zakon za rješavanje pitanja alimentacijskog fonda

Zastupnica u Federalnom parlamentu BiH, Lana Prlić (SDP), kako je ranije i najavljeno, pokrenula je inicijativu izmjena Obiteljskog zakona FBiH s ciljem formiranja alimentacijskog fonda, obzirom da se ranije predložene izmjene u ovom segmentu već 5 godina nalaze “u proceduri”.

Nezadovoljna odgovorom od Vlade FBiH na moje zastupničko pitanje koji je bio ništa više od prebacivanja odgovornosti sa jednog ministra na drugog, odlučila sam uputiti u proceduru izmjene i dopune Obiteljskog zakona kojim bi se jasno definirale isplate iz budžeta za alimentacijski fond.

Lana Prlić, 17.03.2019.

Podsjećamo, problem “nemogućnosti osiguranja naplate alimentacije” našao se i u predizbornom programu SDP. Tako je  Planom 10, između ostalog, obećano i “formiranje alimentacionog fonda” kojim će se stvoriti “uslovi za zaštitu prava djece i staratelja na alimentacijsku naknadu od jednog roditelja”.

Na samom početku svog zastupničkog mandata Prlić je od Vlade FBiH tražila detaljnu informaciju o aktivnostima koje su poduzete na uspostavljanju alimentacijskog fonda, obzirom da je Vlada FBiH još 2014. godine zadužila Federalno ministarstvo pravde da u saradnji sa Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike razmotri mogućnosti za formiranje alimentacionog fonda i Vladi dostavi prijedlog za rješenje ovoga problema.

Kako raniji prijedlog nikada nije ugledao svjetlost dana, Prlić je najavila pokretanje inicijative.

Veliki je broj slučajeva u kojima oni koji su u obavezi ne plaćaju alimentaciju, čak u 80% slučajeva roditelj izbjegava plaćanje alimentacije. Država još uvijek nije poduzela ništa da bi zaštitila prije svega djecu, a onda i roditelja koji izdržava to dijete za koje je trebala biti plaćena alimentacija. Želim da u ovom mandatu konačno dobijemo alimentacijski fond i da pomognemo djeci i roditelju koji je oštećen. Jer zaštita roditeljstva i zaštita djeteta je obaveza institucija.

Lana Prlić, 26.01.2019.

Shodno ranijim najavama zastupnica Prlić je 15.03.2019. godine uputila u skraćenu parlamentarnu proceduru Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Obiteljskog zakona FBiH. Predloženim izmjenama i dopunama zakona, u koji je Istinomjer imao uvid, detaljnije se definiše postojeći član 237. zakona koji već propisuje obavezu da FBiH plaća alimentaciju kada to sud utvrdi.

Kad sud utvrdi da roditelji i druge osobe koje su obvezne davati uzdržavanje nisu u mogućnosti podmirivati potrebe uzdržavanja djeteta, izvijestit će o tome organ skrbništva, koji je dužan osigurati sredstva za uzdržavanje djeteta iz proračunskih sredstava Federacije.

Član 237. Obiteljskog zakona FBiH

Također, izmjenama i dopunama zakona daje se nadležnost Poreznoj upravi FBiH da nakon sudskih odluka blokira račune i imovinu onim građanima/kama koji ne plaćaju alimentaciju.

Nadležno ministarstvo obavezno je nakon donošenja zakona donijeti i podzakonske akte, te pomoći oštećenim roditeljima da primjenom zakona ostvare prava djece, a potom da država “od nesavjesnih roditelja”, nakon sudskih presuda, izvrši prinudnu naplatu alimentacije. Sredstva za isplatu alimentacija u skladu sa zakonom bi se osigurala u Budžetu Federacije BiH.

Za pokretanje inicijative za izmjena i dopune Obiteljskog zakona FBiH koje bi trebale rezultirati formiranjem alimentacijskog fonda, SDP i Lana Prlić od Istinomjera dobijaju ocjenu ispunjeno.

Istinomjer će nastaviti pratiti da li će u narednom periodu konačno biti osnovan alimentacijski fond.

(Istinomjer.ba)

U RS se stvaraju uslovi za registraciju firmi elektronskim putem

Sredinom 2018. godine iz tadašnjeg Ministarstva za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske (novi naziv:...

Pri kraju montaža asfaltne baze na dionici Buna-Počitelj

Polovinom maja 2018. godine, od strane Adnana Terzića, direktora JP Autoceste d.o.o. Mostar kao investitora, direktora Hering d.d. Široki Brijeg, Ladislava Bevande kao izvođača radova, te Denisa...

Prijedlog zakona o prestanku mandata stranih sudija na korak od Parlamentarne skupštine BiH

Najavljujući posebnu sjednicu Narodne skupštine Republike Srpske koja će se održati 17. 02. 2020. godine sa jednom tačkom dnevnog reda, “Informacija u vezi antidejtonskog djelovanja Ustavnog suda BiH...