Dragan Lukač

Dragan Lukač je trenutni ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske, izabran na tu funkciju 18. decembra 2014. prilikom izbora druge vlade Željke Cvijanoviić.

Osnovnu i srednju tehničku školu pohađao je u Bihaću, a u Banjaluci je završio Višu školu unutrašnjih poslova, zatim i Visoku školu unutrašnjih poslova, kao i postdiplomske studije, te stekao zvanje magistra državno-pravnih nauka.

U MUP-u RS je radio od 1992. do 2005. godine, kada prelazi na funkciju načelnika Odjeljenja komunalne policije u Gradskoj upravi Banja Luka.

Za vrijeme rata je komandovao specijalnim jedinicama policije Republike Srpske, nekoliko puta je ranjavan tokom rata, a odlikovan je ordenom Miloša Obilića za hrabrost, kao i ordenom Karađorđeve zvijezde za uspješno komandovanje jedinicama i unaprijeđen je u čin Pukovnika policije.