Neutemeljeno

Neutemeljene tvrdnje o teroristima iz BiH

Gostujući u programu Alternativne televizije iz Banjaluke, u emisiji na temu sigurnosne situacije u BiH, između ostalih je gostovao i ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske (RS) Dragan Lukač, koji je ustvrdio da skoro svi teroristički akti u svijetu imaju veze sa Bosnom i Hercegovinom.

Nadovezujući se na tvrdnje dekana Fakulteta za bezbjednost i zaštitu na Nezavisnom univerzitetu Banja Luka Slobodana Župljanina, “da se ni jedan teroristički napad u posljednjih pet godina u Evropi i svijetu nije desio, a da akteri nisu povezani sa boravkom u BiH”, Lukač je između ostalog ustvrdio i sljedeće:

A ovo što je gospodin Župljanin rekao je apsolutno istina. Većina, skoro svi teroristički akti koji su se desili na tlu Evrope, pa čak i na svjetskom nivou, imaju veze sa Bosnom i Hercegovinom. Da li su ti izvršioci samih krivičnih dijela bili prisutni u BiH u toku rata ili poslije rata ili su imali kontakte sa ljudima u BiH upravo kroz ove paradžemate, ili su koristili oružje i municiju, eksploziv za izvršenje terorističkih akata na tlu Evrope, a da su imali veze sa BiH. Neka poveznica postoji sa najvećim brojem izvršenih terorističkih djela na tlu Evrope sa BiH i to je poražavajuće za BiH. Nemoguće je da ne budemo na udaru svjetskih policijskih agencija i svih onih koji se bave problemom terorizma u čitavom svijetu i da ne budemo prepoznati kao utočište potencijalnih terorista.

Dragan Lukač, 2. august 2020.

Prema godišnjim izvještajima Europola o stanju i trendovima u vezi sa terorizmom u Evropi, koji se objavljuju od 2007. godine Bosna i Hercegovina se uglavnom spominje u kontekstu odlaska boraca na strana ratišta, većinom ona na Bliskom istoku, no ne i u kontekstu organizacije i činjenja terorističkih napada u Evropi i svijetu. U izvještajima se tako tokom proteklih godina navode brojevi povratnika sa stranih ratišta u našoj zemlji, sporadična hapšenja lica iz BiH sa lažnim putnim ispravama, podaci o stanju u vezi sa borbom protiv nasilnog ekstremizma, međutim u njima se osobe koje su boravile u BiH gotovo nigdje jasno ne dovode u kontekst činjenja terorističkih akata.

Inače, prema statistici incidenata koji se mogu okarakterisati kao teroristički akti, veliki broj njih otpada i na počinitelje mimo islamskih vjerskih ekstremista o kojima Lukač nije govorio, poput separatista i desnih i lijevih ekstremista, što potvrđuje i statistika iz prethodne godine.

Izvor: EUROPOL, 2020.

Sve izvještaje EUROPOL-a od 2007. godine do danas, možete pronaći na LINKU.

Izvještaji State departmenta u vezi sa terorizmom u zemljama svijeta, Bosnu i Hercegovinu svrstavaju u kredibilne partnere u borbi protiv terorizma i nasilnog ekstremizma. Tako se u izvještajima navodi kako je BiH članica globalne koalicije u borbi protiv IDIL-a, članica FAFT-a i MONEYVALA, a navode i da je Islamska zajednica u BiH uložila znatne napore u integraciji tzv. “paradžemata”. Ipak ni ovi izvještaji, iako konstatuju potencijalne prijetnje u smislu razvijanja nasilnog ekstremizma u zemlji, ne dovode Bosnu i Hercegovinu u direktnu vezu sa počinjenjem terorističkih dijela u svijetu.

Ni “Globalna baza podataka o terorizmu” (GTD), “Nacionalnog konzorcijuma za istraživanje i reagovanje na terorizam” (START), koja uključuje podatke o više od 200.000 terorističkih napada od 1970. do 2018. godine, također ne može potvrditi Lukačeve tvrdnje. Naime, gotovo niti jedan od incidenata izvan BiH u proteklih nekoliko godina, a koji je naveden u bazi podataka, ne dovodi u vezu počinioce dijela sa našom zemljom.

S obzirom na sve navedeno, Istinomjer će tvrdnju Dragana Lukača da “skoro svi teroristički akti u svijetu imaju veze sa Bosnom i Hercegovinom”, ocijeniti neutemeljenom.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!