Neispunjeno

Ništa od korjenitih reformi MUP-a RS

LukacKada je stupio na dužnost, prije gotovo godinu dana, ministar unutrašnjih poslova RS, Dragan Lukač, najavio je reforme ministarstva na čijem je čelu:

“MUP mora pretrpjeti korjenite reforme, organizacione i kadrovske, da bismo iznašli najjaču snagu MUP-a koja može da se bori sa kriminalom i korupcijom, najveću snagu s ciljem zaštite Republike Srpske i svih njenih građana”, kazao je Lukač 19. decembra prošle godine.

Ako sa distance od godinu dana pogledamo čime se sve bavila Vlada RS u oblasti bezbjednosti, možemo vidjeti da se nikakve organizacione i kadrovske reforme nisu desile u proteklom periodu.

Vlada RS je razmatrala nekoliko izvještaja i informacija o stanju kriminaliteta u RS, te, između ostalog, početkom jula ove godine usvojila Informaciju o izradi Strategije BiH za prevenciju i borbu protiv terorizma.

Osim toga, krajem oktobra Vlada RS usvojila je i Nacrt strategije nadzora nad opojnim drogama i suzbijanja zloupotebe opojnih droga u Republici Srpskoj za period od 2016. do 2021. godine.

Na sjednici održanoj 12. novembra, Vlada RS je utvrdila i Prijedlog zakona o sprečavanju nasilja na sportskim priredbama.

Izvještaj o radu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske za period januar-jun 2015. godine će se u NSRS razmatrati 8. decembra.

Međutim, Vlada RS nije razmatrala niti jedan Zakon koji se odnosio na organizacionu i kadrovsku politiku MUP-a RS, pa stoga možemo zaključiti i da ovo obećanje koje je dao Dragan Lukač prilikom stupanja na dužnost ministra, nije ispunjeno.

(istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!