Adem Zolj

Politička partija: SDA

Trenutna pozicija: Izvršni direktor za opće, kadrovske i pravne poslove u JP Autoceste FBiH

Rođen je 1964. godine u Nevesinju. Diplomirao, a kasnije i magistrirao na Saobraćajnom fakultetu u Sarajevu. Radio je kao šef Službe za komunalne poslove, u Općini Novo Sarajevo, a u periodu od 1999. do 2015. obnašao je funkciju direktora u Direkciji za puteve KS pri Ministarstvu saobraćaja.

Od 2016. radio u JP Autoceste FBiH kao v.d. izvršni direktor Sektora upravljanja i održavanja, a potom kao v.d. izvršni direktor Sektora za opće, kadrovske i pravne poslove. Nadzorni odbor JP Autoceste FBiH imenovao je Adema Zolja 25. maja 2017. na puni mandat u trajanju od naredne četiri godine za izvršnog direktora za opće, kadrovske i pravne poslove Društva.

Od aprila do decembra 2018. godine vršio je na funkciju premijera Kantona Sarajevo.

Izvor: JP Autoceste FBiH

Kako se grade moderne saobraćajnice u Sarajevu

Brojne najave, obećanja, kašnjenja i probijeni rokovi godinama su glavno obilježje gradnje saobraćajne infrastrukture u...

Ne idu svi kantoni na privremeno finansiranje

Na sjednici Skupštine KS, održanoj 20. decembra, na kojoj se raspravljalo o Budžetu KS, tada još uvijek aktuelni kantonalni premijer, Adem Zolj, obrazložio je odluku da povuče dokument Nacrta Budžeta...Dodijeljena finansijska pomoć mladima u KS za kupovinu stanova

Premijer Kantona Sarajevo, Adem Zolj najavio je realizaciju brojnih projekata za mlade, a među njima je spomenuo i finansijsku pomoć u svrhu kupovine stanova. Vrhunac pomoći i mladim bit će u...