Analize

Zbog čega je reforma VSTV u “pat poziciji”?

U aprilu 2017. godine, pokrenuta je procedura za izradu novog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine (VSTV BiH). Međutim, još uvijek ovaj zakon nije upućen u parlamentarnu proceduru.

Naime, početkom septembra 2017. godine Predstavnički dom Parlamentarne Skupštine BiH uputio je Ministarstvu pravde BiH zaključak da izradi novi zakon o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću (VSTV) kojim bi se, između ostalog, ova pravosudna institucija “razdvojila” na visoko sudsko i visoko tužilačko vijeće. Tada je zamjenik ministra pravde BiH, Nezir Pivić ukazao kako je “ovo ministarstvo i prije zaključaka Doma”, tačnije u aprilu 2017. godine, “pokrenulo postupak za izradu novog zakona o VSTV-u”.

Uzimajući u obzir da se radi o kompleksnoj materiji, upućena je inicijativa nadležnim ministarstvima i institucijama za imenovanje predstavnika u radnu grupu koja će biti nadležna za izradu nacrta zakona. Međutim, iz Ministarstva pravde RS-a smo obaviješteni da je taj proces “preuranjen” i da se treba odvijati u okviru Strukturiranog dijaloga o pravosuđu i stoga nismo od njih još dobili ime predstavnika.

Nezir Pivić, 06.09.2017.

Pivić je tada podsjetio i da preporuke Evropske komisije u okviru Strukturiranog dijaloga o pitanju izrade nacrta zakona o VSTV-u “nisu ispoštovane, jer je Zakon o sudovima BiH i Zakon o VSTV-u trebalo raditi uporedo, a zbog praktičnih razloga poput propisivanja procedure imenovanja sudija apelacionog suda”.

Obzirom da preporuka Evropske komisije (EK) o potrebi uporedne izrade ova dva zakona nije ispoštovana, kako je naveo Pivić, uopšte se “nije radilo na novom zakonu o VSTV-u”.

Na pomenuto sam u nekoliko navrata skretao pažnju i EK-u, a i predstavnicima drugih institucija. Izrade zakona o sudovima i zakona o VSTV-u su dva neodvojiva procesa, koja su iz nepoznatih razloga rastavljena. Kada je riječ o razdvajanju VSTV-a, moj stav je da je to apsolutno opravdano zbog sukoba interesa koji može nastati pri imenovanju sudija i tužilaca, jer jedni druge biraju, a pri tome u njihovom izboru učestvuju i advokati. Razdvajanje Vijeća je preporuka eksperata Evropske i Venecijanske komisije.

Nezir Pivić, 06.09.2017.

Među 32 preporuke EK, između ostalog, navedeno je da je potrebno preciznije definirati i disciplinske prekršaje, ali i da treba povećati broj uposlenih u Uredu disciplinskog tužioca koji mora biti neovisno tijelo, a ne tijelo VSTV-a. Ukoliko bi se usvojile sve preporuke EK-a, sudije i tužioci bi morali dostavljati i svoj imovinski karton jednom godišnje, a morali bi prijaviti i radi li im još neko od rodbine u pravosuđu.

Podsjećamo, ministar pravde BiH, Josip Grubeša je u protekle dvije godine u više navrata ponovio kako je set reformskih zakona koji se tiču bh. pravosuđa, uključujući i Zakon o VSTV, “jedan od prioriteta” resora na čijem je čelu, ali i da je u “pat poziciji” zbog drugih učesnika u procesu izrade zakona.

Znamo da je VSTV BiH najvažnija, odnosno najveća pravosudna instanca u BiH. Oni biraju sve suce i tužitelje na svim nivoima i znamo da nije baš jednostavno tako uči u reformu tog zakona. Pokušalo je Ministarstvo pravde BiH formirati radnu grupu. Nismo uspjeli, jer iz VSTV-a BiH smo dobili odbijenicu, kao i iz RS-a. Poručeno je da se to ne bi trebalo rješavati u okvirima radne grupe, nego da se to treba vratiti na Strukturalni dijalog. Trenutno se nalazimo u jednoj pat poziciji kada se tiče svih tih reformskih zakona vezanih za pravosuđe na državnoj razini.

Josip Grubeša, 18.04.2018.

Nedavna tzv. afera “Potkivanje” koja je u maju ove godine dovela u pitanje kredibilitet VSTV ukazala je na sve nedostatke zakona o VSTV te podsjetila na zastoj kada je upitanju donošenje novog zakona u skladu sa preporukama EK.

Na hitnoj sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) održanoj 29.06.2019. godine na kojoj se raspravljalo su o aktuelnoj situaciji u pravosudnim institucijama BiH “s akcentom na obaveze iz preporuka Evropske komisije”, Predstavnički dom PSBiH usvojio je zaključak u kojem se “traži da kompletan sastav VSTV-a podnese ostavku i da se u proceduri propisanoj Zakonom o VSTV-u izabere novi sastav” kao i zaključak u kome “Predstavnički dom traži da se u PSBiH po hitnoj proceduri uputi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o VSTV-u”.

Zadužuje se Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine da u roku od 30 dana sačini i Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine dostavi analizu potrebnih izmjena zakona u oblasti pravosuđa, u skladu s mišljenjem Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u Evropskoj uniji.

Zaključaka PD PSBiH, 26.06.2019.

U Mišljenju Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u EU, od 29.05.2019. godine, kada je u pitanju ova materija, navedeno je sljedeće:

Vremenom su provedene važne reforme u oblasti pravosuđa, posebno kroz osnivanje Suda Bosne i Hercegovine i samoregulatornog pravosudnog tijela, Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV). Sudstvo je organizirano u četiri sistema od kojih svaki ima svoje nadležnosti i unutrašnje institucionalne strukture. Ustavni i zakonodavni okvir je nepotpun i ne garantira u dovoljnoj mjeri nezavisnost, samostalnost, odgovornost i efikasnost pravosuđa. U cilju jačanja garancija nezavisnosti sudstva i samostalnosti tužilaštva, između ostalog i od svih oblika politizacije i pritisaka, VSTV i sudski sistem na državnom nivou treba imati eksplicitan ustavni status. Zakon o VSTV-u treba revidirati kako bi se bolje regulirala imenovanja i ocjenjivanje rada članova pravosuđa i disciplinski postupci protiv njih, te osigurali odgovarajući pravni lijekovi protiv pravosnažnih odluka VSTV-a. Potrebno je usvojiti Zakon o sudovima u Bosni i Hercegovini u cilju sprečavanja sukoba nadležnosti i osiguranja neophodne pravne sigurnosti u krivičnim stvarima.

Mišljenju Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u EU, 29.05.2019.

Međutim, vremenski rok koji su državnom ministru dali zastupnici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH nije ispoštovan.

Ovim povodom oglasio se zastupnik SDP-a BiH u PD PSBiH, Saša Magazinović koji je rekao sljedeće:

Neke od nas optužuju da govoreći o tome pravimo nedopušteni pritisak na pravosuđe, što je apsolutno netačno. To je čisto spinovanje i skretanje pažnje. (…) Na sjednici Zastupničkog doma PSBiH usvojen zaključak kojim tražimo da nam se u roku od 30 dana dostavi ta informacija. Naravno, rok je istekao. Ministar Grubeša nije ispoštovao Parlamentarnu skupštinu BiH. Moje mišljenje je da on i ne zna šta treba uraditi. Ono čega me strah je to da na ovaj zahtjev iz Parlamentarne skupštine BiH odgovor nemaju ni u Delegaciji EU. Ako imaju, pozivam ih da javnost i bh. institucije što prije upoznaju o tome šta je konkretno zahtjev/preporuka EU u smislu reforme pravosuđa, koje zakone treba mijenjati, koje podzakonske akte, u kojem segmentu.

Saša Magazinović, 29.07.2019.

Komentirajući propuštene rokove ministar pravde BiH, Josip Grubeša najavio je “da će sveobuhvatne izmjene Zakona o VSTV-u biti u proceduri do kraja godine i da će uskoro o njima imati mogućnost da se izjasni legitimna vlast izabrana na izborima”.

Ministarstvo pravde BiH već je odavno pokrenulo proceduru za izmjene i dopune Zakona o VSTV-u i u tom pravcu imenovalo radnu grupu sastavljenu od stručnjaka sa svih nivoa vlasti, predstavnika VSTV-a, Suda BiH i Tužilaštva BiH, kojima je jedini zadatak sačiniti izmjenu zakona koja će biti učinkovita i osigurati vladavinu prava. Cijenim da je u interesu države da se napravi kvalitetan zakon, a ne samo da se nešto uradi kako bi se udovoljilo nemoguće kratko postavljenim rokovima.

Josip Grubeša, 29.07.2019.

Obzirom da je prošlo više od dvije godine otkako je pokrenuta procedura za izradu i dostavljanje zakona o VSTV u parlamentarnu proceduru, teško da se može povjerovati u obrazloženje o nedostatku vremena, a “pat pozicija” opravdati nemogućnošću uspostave strukturnog dijaloga. Reforma pravosuđa jedna je od obaveza BiH na njenom putu ka EU.

Ipak, bez obzira na preuzete obaveze spram EU, u kontekstu efikasnije borbe protiv korupcije, kriminala i nepotizma unaprijeđenje legislative u pomenutom dijelu prvenstveno je u interesu države Bosne i Hercegovine i njenih građana koji s pravom očekuju da se stvari u tom pravcu konačno pomjere sa mrtve tačke.

Istinomjer će pratiti da li će izmjene Zakona o VSTV-u biti u proceduri do kraja godine.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!