Zbog čega je reforma VSTV u “pat poziciji”?

U aprilu 2017. godine, pokrenuta je procedura za izradu novog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine (VSTV BiH). Međutim, još uvijek ovaj zakon nije upućen u parlamentarnu proceduru.

Naime, početkom septembra 2017. godine Predstavnički dom Parlamentarne Skupštine BiH uputio je Ministarstvu pravde BiH zaključak da izradi novi zakon o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću (VSTV) kojim bi se, između ostalog, ova pravosudna institucija “razdvojila” na visoko sudsko i visoko tužilačko vijeće. Tada je zamjenik ministra pravde BiH, Nezir Pivić ukazao kako je “ovo ministarstvo i prije zaključaka Doma”, tačnije u aprilu 2017. godine, “pokrenulo postupak za izradu novog zakona o VSTV-u”.

Uzimajući u obzir da se radi o kompleksnoj materiji, upućena je inicijativa nadležnim ministarstvima i institucijama za imenovanje predstavnika u radnu grupu koja će biti nadležna za izradu nacrta zakona. Međutim, iz Ministarstva pravde RS-a smo obaviješteni da je taj proces “preuranjen” i da se treba odvijati u okviru Strukturiranog dijaloga o pravosuđu i stoga nismo od njih još dobili ime predstavnika.

Nezir Pivić, 06.09.2017.

Pivić je tada podsjetio i da preporuke Evropske komisije u okviru Strukturiranog dijaloga o pitanju izrade nacrta zakona o VSTV-u “nisu ispoštovane, jer je Zakon o sudovima BiH i Zakon o VSTV-u trebalo raditi uporedo, a zbog praktičnih razloga poput propisivanja procedure imenovanja sudija apelacionog suda”.

Obzirom da preporuka Evropske komisije (EK) o potrebi uporedne izrade ova dva zakona nije ispoštovana, kako je naveo Pivić, uopšte se “nije radilo na novom zakonu o VSTV-u”.

Na pomenuto sam u nekoliko navrata skretao pažnju i EK-u, a i predstavnicima drugih institucija. Izrade zakona o sudovima i zakona o VSTV-u su dva neodvojiva procesa, koja su iz nepoznatih razloga rastavljena. Kada je riječ o razdvajanju VSTV-a, moj stav je da je to apsolutno opravdano zbog sukoba interesa koji može nastati pri imenovanju sudija i tužilaca, jer jedni druge biraju, a pri tome u njihovom izboru učestvuju i advokati. Razdvajanje Vijeća je preporuka eksperata Evropske i Venecijanske komisije.

Nezir Pivić, 06.09.2017.

Među 32 preporuke EK, između ostalog, navedeno je da je potrebno preciznije definirati i disciplinske prekršaje, ali i da treba povećati broj uposlenih u Uredu disciplinskog tužioca koji mora biti neovisno tijelo, a ne tijelo VSTV-a. Ukoliko bi se usvojile sve preporuke EK-a, sudije i tužioci bi morali dostavljati i svoj imovinski karton jednom godišnje, a morali bi prijaviti i radi li im još neko od rodbine u pravosuđu.

Podsjećamo, ministar pravde BiH, Josip Grubeša je u protekle dvije godine u više navrata ponovio kako je set reformskih zakona koji se tiču bh. pravosuđa, uključujući i Zakon o VSTV, “jedan od prioriteta” resora na čijem je čelu, ali i da je u “pat poziciji” zbog drugih učesnika u procesu izrade zakona.

Znamo da je VSTV BiH najvažnija, odnosno najveća pravosudna instanca u BiH. Oni biraju sve suce i tužitelje na svim nivoima i znamo da nije baš jednostavno tako uči u reformu tog zakona. Pokušalo je Ministarstvo pravde BiH formirati radnu grupu. Nismo uspjeli, jer iz VSTV-a BiH smo dobili odbijenicu, kao i iz RS-a. Poručeno je da se to ne bi trebalo rješavati u okvirima radne grupe, nego da se to treba vratiti na Strukturalni dijalog. Trenutno se nalazimo u jednoj pat poziciji kada se tiče svih tih reformskih zakona vezanih za pravosuđe na državnoj razini.

Josip Grubeša, 18.04.2018.

Nedavna tzv. afera “Potkivanje” koja je u maju ove godine dovela u pitanje kredibilitet VSTV ukazala je na sve nedostatke zakona o VSTV te podsjetila na zastoj kada je upitanju donošenje novog zakona u skladu sa preporukama EK.

Na hitnoj sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) održanoj 29.06.2019. godine na kojoj se raspravljalo su o aktuelnoj situaciji u pravosudnim institucijama BiH “s akcentom na obaveze iz preporuka Evropske komisije”, Predstavnički dom PSBiH usvojio je zaključak u kojem se “traži da kompletan sastav VSTV-a podnese ostavku i da se u proceduri propisanoj Zakonom o VSTV-u izabere novi sastav” kao i zaključak u kome “Predstavnički dom traži da se u PSBiH po hitnoj proceduri uputi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o VSTV-u”.

Zadužuje se Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine da u roku od 30 dana sačini i Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine dostavi analizu potrebnih izmjena zakona u oblasti pravosuđa, u skladu s mišljenjem Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u Evropskoj uniji.

Zaključaka PD PSBiH, 26.06.2019. 

U Mišljenju Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u EU, od 29.05.2019. godine, kada je u pitanju ova materija, navedeno je sljedeće:

Vremenom su provedene važne reforme u oblasti pravosuđa, posebno kroz osnivanje Suda Bosne i Hercegovine i samoregulatornog pravosudnog tijela, Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV). Sudstvo je organizirano u četiri sistema od kojih svaki ima svoje nadležnosti i unutrašnje institucionalne strukture. Ustavni i zakonodavni okvir je nepotpun i ne garantira u dovoljnoj mjeri nezavisnost, samostalnost, odgovornost i efikasnost pravosuđa. U cilju jačanja garancija nezavisnosti sudstva i samostalnosti tužilaštva, između ostalog i od svih oblika politizacije i pritisaka, VSTV i sudski sistem na državnom nivou treba imati eksplicitan ustavni status. Zakon o VSTV-u treba revidirati kako bi se bolje regulirala imenovanja i ocjenjivanje rada članova pravosuđa i disciplinski postupci protiv njih, te osigurali odgovarajući pravni lijekovi protiv pravosnažnih odluka VSTV-a. Potrebno je usvojiti Zakon o sudovima u Bosni i Hercegovini u cilju sprečavanja sukoba nadležnosti i osiguranja neophodne pravne sigurnosti u krivičnim stvarima.

Mišljenju Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u EU, 29.05.2019.

Međutim, vremenski rok koji su državnom ministru dali zastupnici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH nije ispoštovan.

Ovim povodom oglasio se zastupnik SDP-a BiH u PD PSBiH, Saša Magazinović koji je rekao sljedeće:

Neke od nas optužuju da govoreći o tome pravimo nedopušteni pritisak na pravosuđe, što je apsolutno netačno. To je čisto spinovanje i skretanje pažnje. (…) Na sjednici Zastupničkog doma PSBiH usvojen zaključak kojim tražimo da nam se u roku od 30 dana dostavi ta informacija. Naravno, rok je istekao. Ministar Grubeša nije ispoštovao Parlamentarnu skupštinu BiH. Moje mišljenje je da on i ne zna šta treba uraditi. Ono čega me strah je to da na ovaj zahtjev iz Parlamentarne skupštine BiH odgovor nemaju ni u Delegaciji EU. Ako imaju, pozivam ih da javnost i bh. institucije što prije upoznaju o tome šta je konkretno zahtjev/preporuka EU u smislu reforme pravosuđa, koje zakone treba mijenjati, koje podzakonske akte, u kojem segmentu.

Saša Magazinović, 29.07.2019.

Komentirajući propuštene rokove ministar pravde BiH, Josip Grubeša najavio je “da će sveobuhvatne izmjene Zakona o VSTV-u biti u proceduri do kraja godine i da će uskoro o njima imati mogućnost da se izjasni legitimna vlast izabrana na izborima”.

Ministarstvo pravde BiH već je odavno pokrenulo proceduru za izmjene i dopune Zakona o VSTV-u i u tom pravcu imenovalo radnu grupu sastavljenu od stručnjaka sa svih nivoa vlasti, predstavnika VSTV-a, Suda BiH i Tužilaštva BiH, kojima je jedini zadatak sačiniti izmjenu zakona koja će biti učinkovita i osigurati vladavinu prava. Cijenim da je u interesu države da se napravi kvalitetan zakon, a ne samo da se nešto uradi kako bi se udovoljilo nemoguće kratko postavljenim rokovima.

Josip Grubeša, 29.07.2019.

Obzirom da je prošlo više od dvije godine otkako je pokrenuta procedura za izradu i dostavljanje zakona o VSTV u parlamentarnu proceduru, teško da se može povjerovati u obrazloženje o nedostatku vremena, a “pat pozicija” opravdati nemogućnošću uspostave strukturnog dijaloga. Reforma pravosuđa jedna je od obaveza BiH na njenom putu ka EU.

Ipak, bez obzira na preuzete obaveze spram EU, u kontekstu efikasnije borbe protiv korupcije, kriminala i nepotizma unaprijeđenje legislative u pomenutom dijelu prvenstveno je u interesu države Bosne i Hercegovine i njenih građana koji s pravom očekuju da se stvari u tom pravcu konačno pomjere sa mrtve tačke.

Istinomjer će pratiti da li će izmjene Zakona o VSTV-u biti u proceduri do kraja godine.

(Istinomjer.ba)

Vlada RS donijela uredbu o uspostavi Registra podsticaja

Premijer Republike Srpske (RS), Radovan Višković je podnoseći svoj ekspoze pred poslanicima Narodne skupštine RS...

Rekonstrukcija javne rasvjete na području Grada Bihaća

Druga faza projekta “Zeleni ekonomski razvoj“ podrazumijevala je rekonstrukciju dotrajale javne rasvjete i uvođenje nove LED rasvjete na čitavom području grada Bihaća, s ciljem postizanja energetske...


Radovi na poddionici Buna-Počitelj odvijaju se “zadovoljavajućom dinamikom”

Polovinom maja 2018. godine, od strane Adnana Terzića, direktora JP Autoceste d.o.o. Mostar kao investitora, direktora Hering d.d. Široki Brijeg, Ladislava Bevande kao izvođača radova, te Denisa...