Neispunjeno

Zakon o pravima demobilisanih boraca FBiH nije stupio na snagu 1. jula

Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, Salko Bukvarević rekao je da bi Zakon o pravima demobilisanih boraca FBiH mogao stupiti na snagu 1. jula umjesto u oktobru tekuće godine, kako je prvobitno bilo predviđeno.

Najavljujući primjenu ovog zakona Bukvarević je rekao da je na ovaj način vlada odgovorila na zahtjev Koordinacije boračkih udruženja Armije RBiH” te da će se borcima koji su u stanju socijalne potrebe uskoro omogućiti da što prije počnu dobivati “egzistencijalnu novčanu pomoć”.

Ja se nadam da je ovo jedan dobar put. Imamo još jednu značajnu dionicu, a to je glasanje u oba doma Parlamenta FBiH. Vlada Federacije uradila je prošle sedmice svoj posao. Usvojila je zaključke radne grupe, usvojila je Prijedlog teksta zakona o pravima demobilisanih boraca i po hitnom postupku uputila prema Parlamentu.

Salko Bukvarević, 29.05.2019.

Podsjećamo, mogućnost ranijeg stupanja na snagu ovog zakona Bukvarević je najavio i sredinom aprila ove godine, pojašnjavajući kako su se za to stekli uslovi.

Do Vlade Federacije je došao zahtjev Koordinacije boračkih udruženja Armije RBiH u kome oni insistiraju da primjena Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica počne od 1. jula, a ne kako je ranije rečeno, 1. oktobra ove godine. Iz tog razloga je Vlada FBiH donijela zaključak da tih dodatnih, nedostajućih 15 miliona KM, da bi zakon stupio na snagu 1.7.2019. godine, rebalansom prebaci na poziciju Federalnog ministarstva za boračka pitanja. Time bi se stvorili uvjeti da se Zakon o pravima demobilisanih boraca usvoji do tada i stupi na snagu.

Salko Bukvarević, 17.04.2019.

Krajem maja ove godine iz Vlade Federacije BiH saopćeno je sljedeće:

Primjena Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica počinje 1.7.2019. godine, uz istovremen prestanak važenja Sporazuma postignutog između Vlade FBiH i boračkih udruženja o dostignutom nivou sredstava u budžetu FBiH na poziciji resornog ministarstva namijenjenih za rješavanje prioritetnih zahtjeva boračkih kategorija.

Vlada FBiH, Saopćenje, 23.05.2019.

Tada je Federalno ministarstvo finansija zaduženo da “s ciljem osiguranja sredstava za provedbu Zakona, u najkraćem roku pripremi rebalans federalnog proračuna za 2019. godinu kako bi i on bio upućen Parlamentu FBiH po hitnoj proceduri”.

Međutim, resorna ministrica Jelka Milićević ranije je kazala da primjena zakona, počev od 1. jula, “tehnički nije moguća” te da je “problem je financijska podloga”.

Najružnija je situacija da date nekome pravo i da ga ne može realizirati. Ta se sredstva moraju osigurati u okviru 315 miliona KM koje ima Ministarstvo za pitanja branitelja. U svim razgovorima isticalo se da početak primjene zakona od 1. oktobra. To bi se moglo servisirati od onoga što ostane od tih 315 miliona. Ali da ide od 1. jula je moguće.To je populistička poruka koja se šalje borcima.

Jelka Milićević, 11.05.2019.

Vlada Federacije BiH, na sjednici održanoj 27. juna ove godine, utvrdila je i Parlamentu FBiH uputila “Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Federacije BiH”, kako bi bila osigurana sredstva za provedbu Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica “u ukupnom iznosu od 25 milijuna KM u 2019. godini”.

Istodobno, Vlada je pozvala oba doma Parlamenta FBiH da što brže održe žurne sjednice, usvoje predložene izmjene i dopune Proračuna FBiH i Zakon o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji, koji je utvrdila na 180. sjednici održanoij 23.5.2019. godine i čiji Prijedlog će, zajedno s Rebalansom, uputiti u parlamentarnu proceduru.

Vlada FBiH, saopćenje 27.06.2019.

Obzirom da je Zakon o pravima boraca FBiH još uvijek u parlamentarnoj proceduri, zbog čega će demobilisani borci još neko vrijeme čekati da ovaj zakon stupi na snagu, ministar za boračka pitanja u Vladi FBiH, Salko Bukvarević od Istinomjera dobija ocjenu neispunjeno.

 

(Istinomjer.ba)

 

Pitajte Istinomjer!