Neutemeljeno

Zadnjih 8 godina Berkovići nisu mijenjali status izrazito nerazvijene opštine

U sklopu izborne kampanje za Lokalne izbore 2020. godine, predsjednik SDS-a, Mirko Šarović 30. 10. 2020. godine posjetio je Opštinu Berkovići.

Tom prilikom Šarović je pored ostalog izjavio:

Pamtim Berkoviće prije dolaska na vlast SDS-a i mogu vam reći da je ova opština u posljednjih osam godina vidno napredovala.

Mirko Šarović, 30. oktobar 2020.

Podjećamo, u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi, Vlada Republike Srpske do 30. septembra tekuće godine za narednu godinu, a na osnovu kriterijuma utvrđenih Odlukom o kriterijumima za ocjenu stepena razvijenosti jedinica lokalne samouprave u Republici Srpskoj, utvrđuje stepen razvijenosti jedinica lokalne samouprave.

Tako, u skladu sa Odlukom o stepenu razvijenosti jedinica lokalne samouprave u RS u 2013. godini koju je na osnovu parametara iz 2012. godine sačinilo Ministarstvo uprave i lokalne samouprave RS a usvojila Vlada RS, Opština Berkovići svrstana je u izrazito nerazvijene opštine u Republici Srpskoj.

Tokom narednih osam godina na koje se Šarović referisao, kada je stepen njene razvijenosti u pitanju Opšina Berkovići nije mijenjala svoj status.

Odlukama Vlade RS o stepenu razvijenosti jedinica lokalne samouprave u RS, Opština Berkovići ostala je u grupi izrazito nerazvijenih opština kako 2014. godine, tako i narednih pet godina, 2015, 2016, 2017, 2018 i 2019. godine.

U skladu sa posljednjom Odlukom o stepenu razvijenosti jedinica lokalne samouprave u Republici Srpskoj za 2020. godinu, pored Opštine Berkovići u izrazito nerazvijene jedinice lokalne samouprave spadaju i Vukosavlje, Istočni Drvar, Istočni Mostar, Istočni Stari Grad, Jezero, Kalinovik, Kneževo, Krupa na Uni, Kupres, Lopare, Novo Goražde, Osmaci, Oštra Luka, Pelagićevo, Rudo, Srebrenica, Trnovo, Čajniče i Šekovići.

S obzirom na činjenicu da u skladu sa Odlukama o kriterijumima za ocjenu stepena razvijenosti jedinica lokalne samouprave u Republici Srpskoj, Opština Berkovići u posljednjih osam godina nije mijenjala svoj status izrazito nerazvijene opštine, Istinomjer će trvdnju Mirka Šarovića da je u tom periodu ta lokalna zajednica “vidno napredovala” ocijeniti neutemeljenom.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!