Dosljedno

Za Vladu KS “zadovoljstvo pacijenata” ispred povećanja plata

Drugi po redu sastanak Vlade Kantona Sarajevo (KS) sa predstavnicima Sindikata radnika u zdravstvu KS okončan je bez dogovora, a štrajk zdravstvenih radnika biće nastavljen i u narednim danima.

 

Preko 3.000 zdravstvenih radnika u KS, članova Sindikata radnika u zdravstvu KS, 5. septembra ove godine je stupilo u generalni štrajk nakon neuspjelih pregovora s Vladom KS koji, kako iz Sindikata navode, traju od februara ove godine.

Na poziv ministrice zdravstva KS Amele Sofić, 26. septembra tekuće godine “nastavljen je socijalni dijalog između Vlade KS i Sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu kantona”. Međutim, i ovaj sastanak okončan je bez dogovora.

Predsjednik Sindikata radnika u zdravstvu KS, Edo Selimić iznio je predstavnicima Vlade KS zahtjeve skupštine sindikata, na što je iz Vlade KS odgovoreno da ranije “povećanje plaća nije praćeno zadovoljstvom pacijenata”.

Skupština sindikata je zatražila da se kolektivni ugovor zove granski kolektivni ugovor, da se koeficijenti usklade prema koeficijentima specijaliste što iznosi 5,40, da satnica ide sa 2,60 na 2,80 i da se najkasnije do 1. oktobra počne primjenjivati novi granski kolektivni ugovor.

Edo Selimić, 26.09.2019.

Ministar za rad i socijalnu politiku KS, Malik Garibija komentirajući nepostizanje dogovora izjavio je sljedeće:

Nama je u prvom je planu interes pacijenata. Povećanja plata za radnike zaposlene u zdravstvu u posljednje dvije godine nažalost nisu donijela povećanje kvaliteta i obima usluga. Naš je fokus na kapacitiranje deficitarnog kadra, usvojili smo program za finansiranje teško oboljele djece, osigurali sve trudnice i rodilje. (…) Ulažemo u kvalitet zdravstvene usluge koju plaćaju naši građani.

Malik Garibija, 26.09.2019.

Podsjećamo, u novembru 2017. godine uspješno su okončani pregovori tadašnje Vlade KS i predstavnika Saveza strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije FBiH, koji su rezultirali potpisivanjem Kolektivnog ugovora između Vlade KS i Sindikata doktora medicine i stomatologije KS. Kolektivnim ugovorom koji je i dalje na snazi, između ostalog, dogovoreno je povećanje koeficijenata na sljedeći način:

Od 01.11.2017. godine za doktore grupe 1 (završen medicinski ili stomatološki fakultet) 0.4; za doktore grupe 2 (sa specijalizacijom i subspecijalizacijom) 0.5. Do kraja 2018. godine koeficijenti će biti definisani na način: Grupa 1 – 4.6, Grupa 2 – 5.4 i Grupa 3 – 5.6 ( specijalisti sa 10 i više godina specijalističkog staža i subspecijalisti). Neto satnica je 2.60 KM. Minuli rad će se obračunavati po 0.5 % po godini. Radni sati sedmično će biti 37.5 h.

Saopćenje Sindikata doktora medicine i stomatologije KS, 08.11.2017.

Ovim Kolektivnim ugovorom dogovoreno je i kvartalno povećanje koeficijenata plate doktorima i stomatolozima u KS u 2018. godini, do konačnih 5,4%.

Tada je naglašeno da novac nije, niti će biti problem. Međutim, prethodna Vlada KS nije pravovremeno ispunjavala svoja obećanja vezano za kvartalna povećanja, jer navodno nije bilo novca, zbog čega su zdravstveni radnici, u nekoliko navrata i tokom 2018. godine stupali u štrajk do ispunjenja zahtjeva.

Aktuelna Vlada KS od samog početka odlučna je u tome da neće biti povećavanja budžetskih izdvajanja kako bi se udovoljilo zahtjevima sindikata koji traže zaključivanje novog kolektivnog ugovora.

U ovom momentu usmjerili smo se prema pacijentu. Sindikat želi da se dodatna sredstva povećaju za 31 milion KM. Mi nismo u mogućnosti za narednu godinu da uspostavimo kompromisno rjesšnje. Desile su se povećanje plata, želimo unaprijediti kvalitetu uloga. Radimo vrijedno da unaprijedimo ljekarske usluge.

Amela Sofić, ministrica zdravstva KS, 28.08.2019.

Podsjećamo, na samom početku štrajka Vlada KS objavila je i grafiku u kojoj je pokušala objasniti “zbog čega ne može dati 31 milion KM štrajkačima”. Navedeno je da je 11 miliona KM izdvojeno “za obaveze iz prethodnog perioda, novac za upošljavanje novih 195 radnika i 135 specijalizacija, šest miliona KM za teško oboljelu djecu, 3,5 miliona KM za lijekove, za veterane rata, najslabije, kraće liste čekanja i banjsko liječenje” i dr.

I nakon sastanka koji je održan 26. septembra ove godine, iz Vlade KS čuli smo ista objašnjenja zašto se ne može udovoljiti zahtjevima sindikata.

Sindikat ne odstupa od svojih zahtjeva. Primjena tih zahtjeva koštala bi 2020. godine blizu 31 milion KM. Procjena je da bismo mi sljedeće godine imali blizu 15 miliona KM na raspolaganju dodatnih sredstava.

Malik Garibija, 26.09.2019.

Za 30. septembar 2019. godine zakazan je novi sastanak Vlade KS i predstavnika Sindikata radnika u zdravstvu KS. Medicinari su poručili da će “obustava rada trajati do ispunjenja njihovih zahtjeva koje su stavili pred Vladu KS”, te da će se u suprotnom na Skupštini ovog sindikata donijeti “odluka o novim mjerama štrajka gdje će se primati samo životno ugroženi pacijenti”, odnosno da “hronični bolesnici neće moći dobiti terapiju, neće biti predoperativnih priprema pacijenata niti nalaza, a ni djeci se neće propisivati opravdanja za izostanak iz škole” i dr.

Obzirom na nepromijenjene stavove i obrazloženja zbog čega ne želi ispuniti zahtjeve Sindikata radnika u zdravstvu KS kada je upitanju povećanje koeficijenata za obračun plata, Vlada KS od Istinomjera dobija ocjenu dosljedno.

 

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!