Zapošljavanje novih kadrova u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo

Nakon sjednice Vlade Kantona Sarajevo (KS) održane 06. juna 2019. godine ministrica zdravstva KS, Amela Softić i ministar rada, socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglica KS, Malik Garibija najavili su da će u narednom periodu konačno biti riješen višegodišnji problem nedostatka zdravstvenog kadra u JU Dom zdravlja KS.

Na upravo održanoj sjednici Vlade KS data je saglasnost za prijem novih radnika, zapravo zdravstvenog kadra u JU Dom zdravlja, njih 59, od čega je 19 deficitarnih specijalista. Kratkoročno mi želimo riješiti pitanje nedostatka kadra koji je višegodinjši problem, a dugoročno ćemo pristupiti planiranju realizacije specijalizacija koje su prethodnim periodama  planirane, a nikada nisu realizirane.

Amela Softić, 06.06.2019.

Osim što će se, kako su tada naveli, riješiti problem nedostatka kadra, zapošljavanje novih radnika u JU Dom zdravlja KS omogućit će i realizaciju ranije planiranih specijalizacija, a pored zapošljavanja 19 doktora specijalista i 25 medicinskih sestara planirano je i zapošljavanje laboratorijskih i fizioterapeutskih tehničara, biohemičara, socijalnih radnika, psihologa itd. 

Pored toga, najavljeno je da će i kroz Program mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanje više stope zaposlenosti u KS i Program sufinansiranja zapošljavanja doktora opšte medicine, u Domu zdravlja biti zaposleno 39 doktora sa evidencije nezaposlenih na period od 12 mjeseci.

Pored toga, posredstvom Službe za zapošljavanje danas smo odobrili zapošljavanje, odnosno sufinansiranje zapošljavanja dodatnih 39 doktora u Dom zdravlja, a za te potebe smo izdvojili preko 630 hiljada KM. Konkretno u periodu od 12 mjeseci doktori ce primati tj. sufinansirat će se njihove plate sa 1300 KM. Kada zbrojimo ovih 39 i kadar koji je pominjala minsitrica govorimo o zapošljavanju dodatnih 58 doktora u Domu zdravlja i ukupno novih 98 kadrova.

Malik Graibija, 06.06.2019.

S tim u vezi, 21. juna 2019. godine potpisan je Ugovor o sufinansiranju zapošljavanja 39 doktora medicine u JU Dom zdravlja KS. Tom prilikom iz Doma zdravlja KS istakli su da će “doktori medicine koji su se do sada nalazili u evidenciji nezaposlenih u Kantonu Sarajevo umnogome poboljšati proces rada i kvalitet usluge u JU Dom zdravlja KS”, kao i da će biti “raspoređeni gdje je u ovom momentu najpotrebnije, a to je Služba za porodičnu medicinu i Dispanzer za školsku djecu i omladinu”.

U junu 2019. godine otvoren je i Javni poziv za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za 19 specijalista, 25 medicinskih sestara/tehničara, tri fizioterapeutska tehničara, po dva inžinjera medicinske radiologije, biohemičara, laboratorijska tehničara, socijalna radnika te jednog psihologa i diplomiranu medicinsku sestru/tehničara. Pomenuti Javni poziv zatvoren je 01. jula 2019. godine, a pismeni i usmeni ispiti za prijavljene kandidate održani su početkom septembra.

Kako se u javnosti do sredine decembra nisu pojavile informacije o zaposlenju dodatnog zdravstvenog kadra u JU Dom zdravlja KS, Istinomjer je kontaktirao ovu ustanovu. U odgovoru na naš upit iz JU Dom zdravlja KS navode da je “procedura izbora kandidata okončana za sve pozicije u vezi pomenutog Javnog oglasa”:

Obavještavamo Vas da je procedura izbora kandidata okončana za sve pozicije u vezi pomenutog Javnog oglasa, a potpisivanje ugovora sa izabranim kandidatima se vrši u skladu s dinamikom rješavanja pristiglih prigovora na Odluke o prijemu radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za pojedinačne pozicije.

JU Dom zdravlja KS, 16.12.2019.

S obzirom da je još u junu potpisan Ugovor o sufinansiranju zapošljavanja 39 doktora medicine u JU Dom zdravlja KS, te da je u toku potpisivanje ugovora sa izabranim kandidatima iz drugog Javnog poziva, Istinomjer će pomenuto obećanje ministra Garibije i ministrice Softić ocijeniti kao ispunjeno.

(Istinomjer.ba)

Sa novim razgovorima o Izbornom zakonu BiH i novi rokovi

Izmjena Izbornog zakona BiH tema je koja je, po ko zna koji put, od strane političkih aktera u BiH još jednom...

Okončana obnova dječjih igrališta

Krajem marta 2019. godine, na zvaničnoj internet stranici Opštine Novi Grad Sarajevo između ostalog je najavljena i rekonstrukcija dječijih igrališta u ulici Olimpijska na Mojmilu i Ali-bega Firdusa...Osmanović dosljedan po pitanju imenovanja Božovića

Nakon što je na sjednici održanoj 03.01.2020. godine Komisija za pripremu izbora Vijeća ministara BiH odbila dati preporuku Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH (PS BiH) za potvrđivanje...