Ispunjeno

Zapošljavanje novih kadrova u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo

Nakon sjednice Vlade Kantona Sarajevo (KS) održane 06. juna 2019. godine ministrica zdravstva KS, Amela Softić i ministar rada, socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglica KS, Malik Garibija najavili su da će u narednom periodu konačno biti riješen višegodišnji problem nedostatka zdravstvenog kadra u JU Dom zdravlja KS.

Na upravo održanoj sjednici Vlade KS data je saglasnost za prijem novih radnika, zapravo zdravstvenog kadra u JU Dom zdravlja, njih 59, od čega je 19 deficitarnih specijalista. Kratkoročno mi želimo riješiti pitanje nedostatka kadra koji je višegodinjši problem, a dugoročno ćemo pristupiti planiranju realizacije specijalizacija koje su prethodnim periodama planirane, a nikada nisu realizirane.

Amela Softić, 06.06.2019.

Osim što će se, kako su tada naveli, riješiti problem nedostatka kadra, zapošljavanje novih radnika u JU Dom zdravlja KS omogućit će i realizaciju ranije planiranih specijalizacija, a pored zapošljavanja 19 doktora specijalista i 25 medicinskih sestara planirano je i zapošljavanje laboratorijskih i fizioterapeutskih tehničara, biohemičara, socijalnih radnika, psihologa itd.

Pored toga, najavljeno je da će i kroz Program mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanje više stope zaposlenosti u KS i Program sufinansiranja zapošljavanja doktora opšte medicine, u Domu zdravlja biti zaposleno 39 doktora sa evidencije nezaposlenih na period od 12 mjeseci.

Pored toga, posredstvom Službe za zapošljavanje danas smo odobrili zapošljavanje, odnosno sufinansiranje zapošljavanja dodatnih 39 doktora u Dom zdravlja, a za te potebe smo izdvojili preko 630 hiljada KM. Konkretno u periodu od 12 mjeseci doktori ce primati tj. sufinansirat će se njihove plate sa 1300 KM. Kada zbrojimo ovih 39 i kadar koji je pominjala minsitrica govorimo o zapošljavanju dodatnih 58 doktora u Domu zdravlja i ukupno novih 98 kadrova.

Malik Graibija, 06.06.2019.

S tim u vezi, 21. juna 2019. godine potpisan je Ugovor o sufinansiranju zapošljavanja 39 doktora medicine u JU Dom zdravlja KS. Tom prilikom iz Doma zdravlja KS istakli su da će “doktori medicine koji su se do sada nalazili u evidenciji nezaposlenih u Kantonu Sarajevo umnogome poboljšati proces rada i kvalitet usluge u JU Dom zdravlja KS”, kao i da će biti “raspoređeni gdje je u ovom momentu najpotrebnije, a to je Služba za porodičnu medicinu i Dispanzer za školsku djecu i omladinu”.

U junu 2019. godine otvoren je i Javni poziv za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za 19 specijalista, 25 medicinskih sestara/tehničara, tri fizioterapeutska tehničara, po dva inžinjera medicinske radiologije, biohemičara, laboratorijska tehničara, socijalna radnika te jednog psihologa i diplomiranu medicinsku sestru/tehničara. Pomenuti Javni poziv zatvoren je 01. jula 2019. godine, a pismeni i usmeni ispiti za prijavljene kandidate održani su početkom septembra.

Kako se u javnosti do sredine decembra nisu pojavile informacije o zaposlenju dodatnog zdravstvenog kadra u JU Dom zdravlja KS, Istinomjer je kontaktirao ovu ustanovu. U odgovoru na naš upit iz JU Dom zdravlja KS navode da je “procedura izbora kandidata okončana za sve pozicije u vezi pomenutog Javnog oglasa”:

Obavještavamo Vas da je procedura izbora kandidata okončana za sve pozicije u vezi pomenutog Javnog oglasa, a potpisivanje ugovora sa izabranim kandidatima se vrši u skladu s dinamikom rješavanja pristiglih prigovora na Odluke o prijemu radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za pojedinačne pozicije.

JU Dom zdravlja KS, 16.12.2019.

S obzirom da je još u junu potpisan Ugovor o sufinansiranju zapošljavanja 39 doktora medicine u JU Dom zdravlja KS, te da je u toku potpisivanje ugovora sa izabranim kandidatima iz drugog Javnog poziva, Istinomjer će pomenuto obećanje ministra Garibije i ministrice Softić ocijeniti kao ispunjeno.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!