Analize

Vlada KS nije radila na ispunjenju većine obećanja iz oblasti zdravstva

U ovom mandatu Vlade Kantona Sarajevo (KS), Istinomjer prati 33 obećanja iz oblasti zdravstva. Na većini obećanja (20) nisu zabilježene aktivnosti na njihovoj realizaciji, dok je njih devet dobilo ocjenu započeto. Tri obećanja ispunjena su u prvih 100 dana mandata, dok je jedno obećanje dobilo ocjenu u progresu.

Jedno od ispunjenih obećanja odnosi se na rebalans finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja KS (ZZOKS). Zastupnici/e Skupštine Kantona Sarajevo su krajem marta 2021. godine usvojili/e su Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja KS sa Odlukom o izvršavanju ovog plana za 2021. godinu u iznosu od 484.051.000 KM. Sredinom januara 2021. godine održana je konstituirajuća sjednica novog kriznog štaba za praćenje i analizu situacije izazvane novim koronavirusom, a sredinom marta 2021. godine, ministar zdravstva u Vladi KS Haris Vranić imenovao je i dodatne članove Kriznog štaba KS. Ovim je ispunjeno i obećanje “Revizija rada Kriznog štaba i formiranje novog kriznog štaba”. I obećanje koje se odnosi na hitnu uspostavu drive-in punktova za testiranja ocijenjeno je kao ispunjeno u prvih 100 dana mandata, budući da je u Kantonu Sarajevo u februaru i martu 2021. godine s radom počelo nekoliko ovakvih punktova. Tako je sredinom februara otvoren prvi drive-in punkt za brza testiranja oboljelih od novog koronavirusa na parkingu kod Mosta Suade i Olge, a potom su otvoreni i punktovi u općinama Novi Grad, Ilidža i Vogošća.

Istinomjer je zabilježio značajne aktivnosti na ispunjenju obećanja “Realizacija zaključaka 28. radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo”. Između ostalog, zaključci se odnose na unapređenje postojećih call centara, angažovanje svih medicinskih i laboratorijskih kapaciteta, imenovanje ministra zdravstva, aktivnosti po pitanju nabavke vakcina, formiranje novog kriznog štaba i drugo.

Jedno od obećanja na kojem je Istinomjer zabilježio određene aktivnosti jeste donošenje novog plana restrukturiranja zdravstvene djelatnosti i reorganizacije zdravstvenih ustanova. Sredinom februara 2021. godine, ministar Vranić imenovao je radnu grupu koja će, kako je navedeno, na osnovu analize stanja u oblasti zdravstva predložiti neophodne aktivnosti restrukturiranja zdravstvene djelatnosti i reorganizacije zdravstvenih ustanova te izmjene postojećeg plana, ako to bude potrebno.

Aktivnosti su zabilježene i kada je riječ o zapošljavanju nedostajućeg zdravstvenog kadra. Na osnovu zaključka Vlade KS, kojim je Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo naloženo da internim raspodjelama osigura sredstva za finansiranje dodatnog medicinskog kadra za kojim se iskažu potrebe, krajem marta 2021. godine zaposlena su ukupno 33 lica sa evidencije Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo. Od ukupnog broja novozaposlenih, njih 18 dolazi iz boračke populacije. U junu 2021. godine, Vlada je dala saglasnost za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za 61 radnika u JU Dom zdravlja KS, a radi se o dvoje specijalista pedijatrije, pet specijalista pneumofiziologije/pulmologije, 13 doktora medicine, sedam diplomiranih inžinjera medicinske radiologije, 14 medicinskih sestara/tehničara i 20 radnika na održavanju higijene. Vlada je u septembru u tri navrata dala odobrenje za zapošljavanje nedostajućeg zdravstvenog kadra, i to JU Dom zdravlja, Općoj bolnici “Prim.dr. Abdulah Nakaš” i JU Zavodu za hitnu medicinsku pomoć KS. Sredinom oktobra 2021. godine, odobren je prijem dodatnih 11 radnika na neodređeno vrijeme u tri zdravstvene ustanove, a riječ je o Zavodu za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva KS, Zavodu za bolesti ovisnosti KS i Općoj bolnici “Prim.dr. Abdulah Nakaš”.

Započete su aktivnosti i na realizaciji obećanja “Potpuna informatizacija ustanova javnog i privatnog zdravstvenog sistema u KS”. Ministarstvo zdravstva je polovinom oktobra 2021. godine pokrenulo proces izrade aplikacije za naručivanje pacijenata kod porodičnog ljekara. Kako se navodi u saopćenju Vlade, cilj projekta je unapređenje zdravstvene usluge u Kantonu Sarajevo i osiguranje primarne zdravstvene zaštite u svakom trenutku putem više kanala komunikacije. Iz Vlade su dodali da je planirano da se ovaj sistem stavi u upotrebu kao pilot-projekt početkom 2022. godine. Podsjećamo, krajem marta 2021. godine, građanima/kama Kantona Sarajevo omogućena je online registracija za vakcinaciju te je naknadno osposobljena opcija evidencije vakcinacije građana/ki koji/e su vakcinisani/e van Kantona Sarajevo, kao i preuzimanje pojedinih dokumenata (potvrda o vakcinaciji, potvrda o preležanom Covid-19 i rješenje Ministarstva zdravstva o samoizolaciji).

Na najvećem broju obećanja iz oblasti zdravstva Vlada KS nije provodila aktivnosti na njihovoj realizaciji. Od tih obećanja izdvajamo sljedeća: “Donošenje strategije razvoja zdravstvenog sistema”, “Uspostava registara oboljelih od različitih oboljenja”, “Izjednačavanje standarda za javne i privatne zdravstvene ustanove”, “Podržati proces uključenja svih zdravstvenih ustanova KS u nastavni proces fakulteta i škola medicinske grupacije” i “Zdravstveno osiguranje za sve stanovnike i stanovnice Kantona Sarajevo”.

U prvoj godini mandata Vlade KS nisu zabilježene aktivnosti na realizaciji skoro dvije trećine obećanja iz oblasti zdravstva, dok su određene aktivnosti zabilježene na njih devet. Vlada je značajne aktivnosti provodila samo na obećanju koje se odnosi na realizaciju zaključaka 28. radne sjednice Skupštine KS, dok su tri obećanja ispunjena još u prvih 100 dana mandata Vlade.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!