Vlada KS još uvijek nije razmatrala Uredbu o kontroli javnih nabavki

U Ekspozeu koji je premijer Vlade Kantona Sarajevo (KS), Edin Forto krajem decembra 2018. godine prezentovao javnosti, jedno od obećanja bilo je i donošenje Uredbe o kontroli javnih nabavki.

S tim u vezi, ministrica pravde i uprave Kantona Sarajevo, Lejla Brčić 11.02.2019. godine izjavila je da je pomenuta Uredba u pripremi, te da će je Vlada KS “razmatrati u prvoj polovini marta”:

Svjedoci smo da tenderi često zbog nestručne pripremljenosti budu poništeni, zbog  čega najviše trpe građani koji ne mogu dobiti adekvatne usluge iz javnog sektora.

Lejla Brčić, 11.02.2019.

Ministrica Brčić je tom prilikom dodala da “iako su javne nabavke regulisane zakonom na državnom nivou, uredba će preciznije definisati nadzor i kontrolu nad provođenjem javnih nabavki u javnom sektoru Kantona Sarajevo”.

Iako je predsjednik Skupštine Kantona Sarajevo, Elmedin Konaković Ministarstvu pravde i uprave Kantona Sarajevo još 23.01.2019. godine uputio inicijativu “za donošenje Uredbe kojom bi se dodatno uredila oblast kontrole javnih nabavki u svim institucijama čiji je osnivač Kantona Sarajevo”, uvidom u do sada održane sjednice Vlade KS utvrdili smo da Uredba do danas nije razmatrana.

Ovim Istinomjer obećanje ministrice pravde i uprave u Kantonu Sarajevo, Lejle Brčić da će Vlada KS u prvoj polovini marta razmatrati donošenje Uredbe o kontroli javnih nabavki ocjenjuje neispunjenim, uz napomenu da ćemo nastaviti pratiti hoće li i u kolikoj mjeri biti ispunjeno ovo, ali i druga obećanja navedena u Ekspozeu premijera Vlade KS, Edina Forte.

(Istinomjer.ba)

 

Stvaraju se uslovi za obnovu Bistričke stanice

U junu 2019. godine, odlukom Gradskog vijeća (GV) Grada Sarajeva kojom je omogućeno rješavanje imovinsko-pravnih odnosa...

Koliko je SDA imala zastupnica u Skupštini USK od 1996. godine do danas

U svom nedavnom istupu u javnosti, zastupnik u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH i potpredsjednik SDA, Šemsudin Dedić pored ostalog je govorio o, kako je rekao, pomacima koje je SDA...

Povećanja prostornih i kadrovskih kapaciteta za potrebe predškolskog obrazovanja u KS

Iz Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo nedavno je saopćeno da je pokrenuta procedura “da se udvostruči broj sati obaveznog predškolskog programa za djecu u godini pred polazak...