Najavljena izrada Registra zaposlenih u javnom sektoru KS

Vlada Kantona Sarajevo usvojila je Odluku o izradi Registra zaposlenih u javnom sektoru na području Kantona Sarajevo, čija bi izrada trebala da nastupi u narednom periodu.

Ministrica pravde u Vladi KS, Lejla Brčić istakla je da se radi o alatu koji će dati uvid u kadrovsku bazu kojom raspolaže javni sektor u Kantonu Sarajevo, te da će samim tim služiti prevenciji korupcije.

I ova Odluka je dio politike nove Vlade o uspostavi kontrolisanog i efikasnog sistema upravljanja raspoloživim resursima i propis je kojim se uspostavlja veći stepen transparentnosti u javnom sektoru. Mogućnost da su na jednom mjestu sadržani podaci o zaposlenim u organima uprave i institucijama ostavlja dojam otvorenosti rada organa uprave i institucija, smanjuje mogućnost zloupotrebe i ulijeva povjerenje građana u rad javne uprave.

Lejla Brčić, 21.02.2019.

 

Izrada Registra pokrenuta je na inicijativu predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo Elmedina Konakovića, a on će obuhvatati podatke iz radno-pravnog odnosa svih zaposlenih u organima uprave i službama, zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji Kantona, u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji je osnivač Kanton, te u privrednim društvima u kojima Kanton učestvuje s više od 50 posto ukupnog kapitala.

Također potrebno je pomenuti da se izrada Registra zaposlenih u javnom sektoru našla i u ekspozeu premijera KS Edina Forte,  u principicima djelovanja za mandat 2018-2022.

Istinomjer će pratiti kako će teći realizacija najavljenog projekta izrade Registra zaposlenih u javnom sektoru na području Kantona Sarajevo.

(Istinomjer.ba)

Javni konkursi u KS od sada će biti pod nadzorom “supervizora”

Vlada Kantona Sarajevo je krajem februara ove godine donijela Uredbu o postupku prijema u radni odnos u svim zavodima,...

Uskoro počinje obnova naftnog terminala u Bihaću

Početkom 2018. godine iz Javnog preduzeća “Operator-terminali FBiH” najavljeno je da će u rekonstrukciju naftnog terminala u Bihaću, koji godinama nije u upotrebi, biti uloženo 6 miliona KM. Obećana...RS: Najavljena uspostava registra samostalnih umjetnika i stručnjaka iz oblasti kulture

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, prema najavi resorne ministrice, uskoro će pristupiti izradi pravilnika o uvođenju registra samostalnih umjetnika i stručnjaka iz oblasti kulture u...