Analize

Vijeće ministara BiH i predizborna obećanja: April 2024.

Aktivnosti Vijeća ministara Bosne i Hercegovine tokom aprila 2024. godine odrazile su se na nekoliko obećanja, ali ne i na promjenu ocjena.

Vijeće ministara BiH je tokom aprila 2024. godine održalo tri redovne sjednice i jednu vanrednu.

Na sjednici održanoj 9. aprila 2024. godine usvojen je Srednjoročni program rada Vijeća ministara BiH 2024–2026. godina. Program je fokusiran na prioritete i preporuke koje proizlaze iz izvještaja Evropske komisije za daljnji evropski put BiH te ispunjavanje obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju uz uvažavanje Programa ekonomskih reformi (ERP).

Na istoj sjednici Vijeća ministara BiH usvojen je Prijedlog memoranduma o razumijevanju između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Hrvatske o saradnji u oblasti stručne i savjetodavne podrške razvoju sigurne digitalne infrastrukture, javih digitalnih usluga i digitalne transformacije u skladu sa standardima i praksama u Evropskoj uniji.

Aktivnost je povezana s četiri obećanja (1, 2, 3, 4) koja se tiču digitalizacije javne uprave, no bez promjene ocjene.

Kada je riječ o harmonizaciji domaće pravne legislative s legislativom EU, može se navesti da je na sjednici održanoj 22. aprila 2024. godine usvojen Pravilnik o definicijama kategorija proizvoda sektora vinarstva s oznakom EI kao potvrdom usklađenosti s pravnom stečevinom EU i međunarodnim standardima u toj oblasti. Riječ je o provedbenom podzakonskom aktu koji prati Zakon o organizaciji tržišta vina u BiH. Ova aktivnost povezana je s obećanjem koje se tiče usklađivanja domaće legislative s legislativom EU koja reguliše poljoprivredu.

Vijeće ministara BiH je na istoj sjednici utvrdilo mišljenje Ministarstva pravde o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, čiji su predlagači poslanici Šemsudin Dedić, Edin Ramić, Safet Kešo, Denijal Tulumović, Amor Mašović, Nermin Mandra, Šerif Špago i Midhat Čaušević. U Mišljenju se ističe da je za implementaciju tog prijedloga zakona neophodno osigurati dodatna sredstva u budžetu te da nisu precizirani iznos i način osiguranja potrebnih finansijskih sredstava. Mišljenje je upućeno Parlamentarnoj skupštini BiH. Ova aktivnost zabilježena je u obećanju o uvođenju savremenih tehnologija u izborni proces.

Ministarstvo pravde je na sjednici održanoj 22. aprila 2024. godine zaduženo da pokrene aktivnosti na izradi akcionog plana Vijeća ministara BiH za provedbu Inicijative “Partnerstvo za otvorenu vlast” za period 2024–2026. godina. Jedno od prioritetnih područja na koje su usmjerene aktivnosti tog akcionog plana jesu javne nabavke. Rok za provedu prethodnog akcionog plana za period 2022–2024. godina jeste 31. august 2024. godine. Ova aktivnost zabilježena je u obećanju koje se tiče osiguravanja transparentnih procesa javnih nabavki.

Na tri aprilske sjednice Vijeća ministara BiH bilo je ukupno 89 tačaka dnevnog reda, ne uključujući tekuća pitanja. Tek 5,6% imalo je neke, uglavnom marginalne veze s obećanjima datim u predizbornim programima stranaka koje čine vlast na državnom nivou.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!