Započeto

Informatizacija i digitalizacija javne uprave kao prioritet

Partije: Narod i Pravda | Oblasti: Državno uređenje

Informatizacija i digitalizacija javne uprave su u vrhu prioriteta u kontekstu reforme javne uprave, njene efikasnosti, transparentnosti i dostupnosti, te reduciranja broja zaposlenih u javnoj upravi, radnog opterećenja, reduciranja troškova i smanjivanja potrošnje i količine kancelarijskog materijala, papirnog i sličnog otpada.

Izvor: Izborni program Narod i pravda

Tokom prve godine mandata Vijeća ministara BiH radilo se na aktivnostima koje uključuju informatizaciju i digitalizaciju javne uprave. U vezi s navedenim građanima je u januaru 2024. godine predstavljena mogućnost aktiviranja digitalnog potpisa e-Identitet na stranici Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine.


Saziv Vijeća ministara BiH imenovan je 25.1.2023. godine. Na sjednici održanoj 20.3.2023. godine Vijeće ministara BiH je usvojilo Program ekonomskih reformi Bosne i Hercegovine za period 2023. – 2025. godine (PER BiH 2023. – 2025.) u koje je uključena i digitalna transformacija. Program rada VM BiH za 2023. godinu usvojen je na 5. sjednici 10.3.2023. godine kojim je planirano stvaranje e-uprave.


Vijeće ministara BiH je na sjednici održanoj 9.2.2024. godine usvojilo Prijedlog memoranduma o razumijevanju i saradnji u oblasti digitalne transformacije između Ministarstva komunikacija i prometa BiH i Ministarstva digitalne transformacije Republike Slovenije, Vladinog ureda za informacijsku sigurnost Republike Slovenije. Ovim memorandumom nastoje se unaprijediti bilateralni odnosi te jačati saradnja nadležnih institucija BiH i Slovenije u području digitalne transformacije, usluga elektronske komunikacije, upravljanja IKT sistemima i pružanja elektronskih usluga javne uprave.


U januaru 2024. godine direktor Uprave za indirektno oporezivanje BiH Zoran Tegeltija uručio je ministru komunikacija i prometa BiH Edinu Forti digitalni kvalificirani potpis. Prema riječima Tegeltijie, UIOBIH aktivno radi na implementaciji elektronskih usluga uz upotrebu kvalificiranog elektronskog potpisa, kao što su podnošenje PDV i PDA prijava, uvoznih i izvoznih carinskih prijava i slično. Elektronski potpis bi trebao omogućiti razvoj digitalnih servisa javne uprave i olakšati komunikaciju sa građanima. Tom prilikom ministar Forto je izjavio da u toku 2024. godine neće biti potrebna ni kartica i sve će biti moguće završiti preko telefona.

Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (IDDEEA) prezentovala je 29.1.2024. godine mogućnost aktiviranja digitalnog potpisa e-Identitet putem internetske stranice IDDEEA-e. Na ovaj način građani će imati mogućnost provjere svih evidencija, kazni, zahtjeva i sličnih informacija kojim raspolaže u svojim bazama IDDEEA. 

Direktor IDDEEA-e Almir Badnjević rekao je da građani BiH sada imaju mogućnost korištenja elektronskog potpisa i digitalnog identiteta nakon 18 godina od donošenja Zakona o elektronskom potpisu.

Direktor IDDEEA-e Almir Badnjević ugostio je 1.4.2024. godine ambasadoricu Republike Austrije u BiH Urlike Hartmann. Ambasadorici su predstavljena postignuća u proteklih nekoliko mjeseci na polju digitalizacije i unapređenja usluga prema građanima. Tom prilikom direktor Badnjević najavio je uvođenje digitalnog novčanika kako bi se građanima olakšalo obavljanje raznih transakcija iz udobnosti vlastitog doma te smanjenja čekanja u redovima. 


E-uprava još uvijek ne postoji na nivou BiH, dok kao takva postoji na entitetskom i nivou Brčko Distrikta.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!