Započeto

Osiguravanje transparentnih procesa javnih nabavki

Partije: Narod i Pravda | Oblasti: Državno uređenje

Osiguravanje transparentnih procesa javnih nabavki.

Izvor: Izborni program Narod i pravda

 Na 2. sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine 9.2.2023. godine Lidija Kalinić imenovana je za članicu Odbora Agencije za javne nabavke Bosne i Hercegovine, nakon što je Milan Bajić razriješen ove dužnosti na osnovu zahtjeva Ministarstva finansija Republike Srpske, dok je na 9. sjednici 12.4.2023. godine Vijeće ministara BiH donijelo Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obuci službenika za javne nabavke koji se usklađuje s novim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama. Njime se uvodi i regulira održavanje obuka za službenike za javne nabavke putem novouspostavljenog Informacijskog sistema za upravljanje obukama (TMIS).


Na održanoj 20. redovnoj sjednici 22.8.2023. godine Vijeće ministara BiH je u drugom krugu glasanja donijelo Pravilnik o finansiranju istraživanja, razvoja i unapređenja sistema javnih nabavki u BiH kojim se stvara obaveza za JP “Novinsko – izdavačka organizacija Službeni list BiH” da najmanje 15 posto prihoda koje ostvari оd objave određenih obavijesti u vezi s javnom nabavkom, uloži u istraživanje i razvoj te unapređenje sistema  javnih nabavki u BiH.

Na održanoj 25. redovnoj sjednici 3.10.2023. godine, Vijeće ministara BiH je na prijedlog Agencije donijelo Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja e-aukcije, kojim se djelimično usklađuje  zakonodavstvo BiH s pravnom stečevinom Evropske unije u ovoj oblasti.  Pravilnikom nastoje smanjiti troškove javnih sredstava i potaknuti konkurenciju, osigurati bolju vrijednost za novac i unaprijediti transparentnost postupka javne nabavke. Njegova primjena počela je 1.1.2024. godine.


U junu 2023. godine Agencija za javne nabavke Bosne i Hercegovine objavila je informaciju da je u četvrtom kvartalu 2022. godine izvršila nadogradnju informacionog sistema e-Nabavke kojim je razvila modul za Urede za reviziju u BiH (e – revizija) kojim se nastoji omogućiti jednostavan pristup podacima o javnim nabavkama koji su predmet postupka revizije svih Ureda za reviziju u BiH.

Na službenoj web stranici Agencije za javne nabavke BiH u decembru 2023. godine objavljena je informacija da je Agencija u saradnji sa razvojnim timom ponuditelja koji vrši nadogradnju i održavanje informacionog sistema e-Nabavke uspostavila novi i unaprijeđeni javni dio sistema e-Nabavke i omogućila otvaranje podataka o javnim nabavkama (Odata standard).

Na ovaj način Agencija nastoji osigurati povećanje transparentnosti prema cjelokupnoj javnosti, a kojim će se omogućiti prikupljanje podataka iz nadležnosti Agencije za korištenje i dalju obradu u realnom vremenu. Kako navode, otvoreni podaci igrat će ključnu ulogu u postizanju veće transparentnosti i odgovornosti u javnim nabavkama te izgradnji povjerenja između javnog sektora i civilnog društva.


Na Istinomjerov upit krajem krajem decembra 2023. godine iz Agencije za javne nabavke BiH/filijala Mostar odgovoreno je da je Agencija uspostavila novi i unaprijeđeni javni dio sistema e-nabave te omogućila otvaranje podataka o javnim nabavkama. Kako u svom odgovoru navode, riječ je o standardu  koji se posmatra kao osnova transparentnosti prema cjelokupnoj javnosti. Otvoreni podaci (Open Data) podrazumijevaju podatke dostupne široj javnosti za korištenje i dalju obradu u realnom vremenu. Navode da je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama, čija je primjena započela 2022. godine, modernizovan je sistem javnih nabavki koji je dodatno harmonizovan sa Direktivama Evropske unije.


Vijeće ministara BiH usvojilo je Strategiju javnih nabavki u Bosni i Hercegovini za period 2024 – 2028. godine i Akcioni plan za njeno provođenje na sjednici održanoj 19.3.2024. godine. Ovaj korak predstavlja ispunjenje jednog od prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u EU.

Strategija uključuje šest strateških EU prioriteta javnih nabavki i to: profesionalizaciju, uvođenje zelenih i društveno odgovornih javnih nabavki, digitalizaciju, jačanje transparentnosti, integriteta i kvaliteta te centralizaciju javnih nabavki te povećanje pristupa malim i srednjim preduzećima tržištu javnih nabavki.

 

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!