Neistina

Ustav FBiH ne predviđa prikupljanje potpisa za imenovanje premijera

Načelnik Općine Novi Grad Sarajevo i predsjednik Stranke za Bosnu i Hercegovinu Semir Efendić gostovao je na Federalnoj televiziji 16. februara 2023. godine i pritom komentarisao formiranje vlasti u Federaciji BiH, spomenuvši i potpise kojim bi stranke koje namjeravaju formirati vlast dokazale da imaju većinu glasova u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH.

Screenshot: Federalna televizija

Efendić je u tom kontekstu naveo da Ustav FBiH predviđa prikupljanje potpisa i njihovo dostavljanje predsjedniku FBiH:

Potpisi su prikupljeni i Stranka za Bosnu i Hercegovinu i Narodni evropski savez od svojih zastupnika je prikupio potpise, onako kako to predviđa Ustav, kako bi oni bili upućeni rukovodstvu Federacije, a ne međunarodnoj zajednici i tako dalje.

Semir Efendić, 16.2.2023.

Sličnu tvrdnju Istinomjer je već ocijenio neistinitom, i to nakon što je predsjednik Naše stranke i ministar prometa i komunikacija BiH Edin Forto izjavio da “predsjedništvo FBiH” konsenzusom treba da imenuje “mandatara koji im donese potpise”. Osim Forte, i tvrdnju zastupnika u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Harisa Šabanovića (SDA) u vezi s postojanjem “predsjedništva FBiH” Istinomjer je ocijenio neistinitom.

U vezi s tim podsjećamo da, prema Ustavu FBiH, u procesu izbora Vlade FBiH ne postoji mandatar, već se u tom kontekstu koriste termini “premijer ili kandidat za tu funkciju”. Shodno tome, Ustav ne predviđa, suprotno tvrdnji Semira Efendića, “prikupljanje potpisa” za imenovanje premijera FBiH.

Ono što Ustav u tom smislu nalaže jeste da predsjednik FBiH, uz saglasnost oba potpredsjednika, imenuje Vladu nakon konsultacija s premijerom ili s kandidatom za tu funkciju, nakon čega Zastupnički dom treba da potvrdi imenovanje Vlade:

(1) Predsjednik Federacije, uz saglasnost oba potpredsjednika Federacije, imenuje Vladu Federacije nakon konsultacija sa premijerom ili sa kandidatom za tu funkciju, u roku od 30 dana od dana izbora predsjednika i dva potpredsjednika. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je izabrana, nakon što je njeno imenovanje potvrdio većinom glasova Zastupnički dom Federacije. Svako upražnjeno mjesto popunjava se istim postupkom.

(2) Ukoliko Zastupnički dom ne potvrdi imenovanje Vlade, predsjednik Federacije u saglasnosti s potpredsjednicima Federacije, a uz konsultaciju sa premijerom ili kandidatom za tu funkciju, ponovo će postupiti u skladu sa stavom 1. ovog člana.

Ustav FBiH

Budući da Ustav FBiH ne predviđa prikupljanje potpisa za imenovanje premijera i Vlade ovog entiteta, Istinomjer tvrdnju Semira Efendića ocjenjuje neistinitom.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!