Poluistina

Vlada FBiH usvojila je program rada nakon potvrde imenovanja

Program rada Vlade FBiH za mandatni period nije usvojen prije potvrde njenog imenovanja, ali jeste nekoliko mjeseci kasnije.

Izvor: FENA

Na tribini Stranke za Bosnu i Hercegovinu u Brezi 16. februara 2024. godine predsjednik ove stranke Semir Efendić izjavio je da je aktuelna Vlada FBiH formirana bez programa rada te da ga nikad nije usvojila.

Ministar u Vladi Federacije…oni neće program da usvoje. Ne znamo šta ćemo raditi, mi hoćemo da pravimo vladu, a samo imamo sporazum ko će koju poziciju uzeti. Nikad ga nisu usvojili. Mi se borili, borili, borili, cijelo vrijeme priča programska koalicija, na kraju nema programa. Programa nema, hajdemo formirati, pa šta bude. Evo šta bude, bude ovako kao što je sad.

Semir Efendić, 16.2.2024.

Vlada FBiH formirana je 28. aprila 2023. godine. U njenom sazivu učestvuju HDZ BiH, HDZ 1990, SDP BiH, Naša stranka, Narod i pravda i Snaga naroda.

Mjesec prije potvrde imenovanja Vlade, predstavnici navedenih političkih partija u proširenom sastavu potpisali su sporazum kojim su se obavezali da će prije potvrđivanja Vlade predstaviti i njen program rada.

Naime, na sastanku Dragana Čovića (HDZ BiH), Nermina Nikšića (SDP BiH), Edina Forte (Naša stranka), Elmedina Konakovića (NiP), Semira Efendića (SBiH), Jasmina Emrića (NES), Fuada Kasumovića (BHI KF) i Elzine Pirić (PDA), održanom 24. marta, potpisan je dokument “Dodatak I. Smjernicama, načelima i ciljevima djelovanja u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti Federacije Bosne i Hercegovine za razdoblje 2022. – 2026”.

Članom II ovog dokumenta predstavnici/e okupljenih stranaka obavezali/e su se, prije potvrđivanja Vlade FBiH, “detaljno razraditi i usvojiti” mjere na kojima će entitetska vlast raditi u naredne četiri godine:

Odmah nakon imenovanja, a prije potvrđivanja, resorni ministri i Vlada Federacije BiH će detaljno razraditi i usvojiti Program mjera za mandatno razdoblje 2022. – 2026. godine, sukladno Programu mjera koji su međusobno razmijenili koalicijski partneri.

Dodatak I. Smjernicama, načelima i ciljevima djelovanja u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti Federacije Bosne i Hercegovine za razdoblje 2022. – 2026.

Obećanje potpisnika ovog dokumenta, da će “odmah nakon imenovanja, a prije potvrđivanja, resorni ministri i Vlada Federacije BiH detaljno razraditi i usvojiti Program mjera za mandatno razdoblje 2022–2026. godina”, Istinomjer je ocijenio neispunjenim.

Između potpisivanja navedenog sporazuma i potvrde imenovanja Vlade FBiH, SBiH i NES saopćili su da neće podržati predloženi sastav Vlade.

Iako program nije usvojen prije imenovanja nove vlasti, jeste kasnije tokom godine, suprotno tvrdnji Semira Efendića da program nikad nije usvojen.

Naime, na sjednici 2. augusta 2023. godine usvojen je Program rada Vlade FBiH 2023–2026. U ovom dokumentu dat je pregled ključnih ciljeva, mjera i aktivnosti svih ministarstava za ostvarenje zacrtanih ciljeva na čijoj će realizaciji Vlada FBiH raditi u mandatnom periodu.

Kako je navedeno u Programu rada, temeljni dokument koji opredjeljuje strateško usmjerenje Vlade FBiH u narednom periodu jeste Strategija razvoja FBiH 2021–2027, usvojena 18. februara 2021. godine. Ovom strategijom utvrđeni su strateški ciljevi FBiH, a riječ je o ubrzanom ekonomskom razvoju, prosperitetnom i inkluzivnom društvenom razvoju, potom resursno efikasnom i održivom razvoju te transparentnom, efikasnom i održivom javnom sektoru.

Shodno činjenici da program rada Vlade FBiH nije usvojen prije, ali jeste nakon potvrde njenog imenovanja, tvrdnju Semira Efendića da je Vlada FBiH formirana bez programa rada i da ga nikad nije usvojila Istinomjer ocjenjuje poluistinitom.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!