Radi se na tome

Rekonstrukcija vodovodne mreže u naselju Grdonj

U novembru 2019. godine iz Općine Centar Sarajevo saopćeno je da će, shodno zahtjevu stanovnika mjesne zajednice “Hrastovi-Mrkovići”, uskoro započeti prva faza rekonstrukcije vodovodne mreže u naselju Grdonj.

Sporazum o finansiranju radova prve faze radova na izgradnji vodovodne mreže za potrebe naselja Grdonj potpisan je 20. novembra 2019. godine, a prema odredbama potpisanog sporazuma rok za završetak radova je 90 dana početka radova. U ime Općine Centar, kao finansijera projekta, sporazum je potpisao načelnik Nedžad Ajnadžić, a vrijednost prve faze ovog projekta, kako je saopćeno, iznosi oko 182.000 KM.

Na zahtjev građana i Savjeta Mjesne zajednice “Hrastovi-Mrkovići” ovaj projekat smo uvrstili u ovogodišnji plan izvršenja budžeta Općine Centar. Tokom planiranih radova biće postavljeno oko 480 metara novih vodovodnih cijevi. Radi se o veoma zahtjevnom i stejnovitom terenu za koje je kao izvođač radova odabrana firma „Vodovod i kanalizacija“ koja će po završetku projekta preuzeti upravljanje ovim novim vodovodom, što je za nas kao Općinu jako bitno. Na ovaj način ćemo riješiti redovno vodosnabdijevanje stanovnika Grdonja. U budućnosti također planiramo nastaviti sa realizacijom ovakvih projekata koji imaju za cilj poboljšanje uslova života naših stanovnika.

Šef Odsjeka za investicije i komunalni razvoj Općine Centar, Rašid Karamustafić, 20. novembar 2019.

S obzirom na to da u javnosti nije bilo informacija o radovima na projektu rekonstrukcije vodovodne mreže u naselju Grdonj, Istinomjer je kontaktirao Općinu Centar, te je potvrđeno da je dio radova okončan, dok će preostali radovi biti nastavljeni početkom građevinske sezone:

Predviđeni su radovi na polaganju cjevovoda dužine oko 480 metara, profila DN 100, sa prespajanjem kućnih priključaka. Izvršeno je polaganje oko stotinu metara cijevi, a trenutno su radovi u prekidu zbog loših vremenskih uslova. Nastavak radova se očekuje početkom građevinske sezone – na osnovu informacije predstavnika KJKP “Vodovod i kanalizacija”.

Stručni savjetnik za informisanje i koordinaciju, Safet Huremović, 19. februar 2020.

Javnost je u martu 2020. godine obaviještena da je došlo do nastavka radova na polaganju distributivnog cjevovoda, a pored pomenutih radov trenutno se izvode i “radovi na rekonstrukciji kućnih priključaka i prebacivanje istih na novopoloženi cjevovod”. Tom prilikom iz KJKP “Vodovod i kanalizacija” naveli su da se završetak radova očekuje u aprilu 2020. godine.

S obzirom na to da su radovi u toku, Istinomjer će načelniku Općine Centar, Nedžada Ajnadžića, vezano za rekosntrukciju vodovodne mreže u naselju Grdonj, dati ocjenu radi se na tome, uz napomenu da ćemo pratiti dalju realizaciju pomenutog projekta, kao i da li će radovi biti okončani u aprilu ove godine.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!