Ukinuta zabrana izvoza jabuka iz BiH u Rusiju

Nakon što je Ruska Federacija obavijestila Upravu za zaštitu zdravlja bilja BiH da će od 22.01.2018. godine biti stopiran uvoz jabuka u tu zemlju iz Bosne i Hercegovine, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Vijeću ministara BiH, Mirko Šarović je skupa sa nadležnim institucijama u BiH pokrenuo niz aktivnosti u cilju otklanjanja uzroka ove zabrane.

Nakon što je Ruska Federacija obavijestila Upravu za zaštitu zdravlja bilja BiH da će od 22.01.2018. godine biti stopiran uvoz jabuka u tu zemlju iz Bosne i Hercegovine, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Vijeću ministara BiH, Mirko Šarović je skupa sa nadležnim institucijama u BiH pokrenuo niz aktivnosti u cilju otklanjanja uzroka ove zabrane, te ispunjavanja uslova za ukidanje uvedene mjere prema Bosni i Hercegovini, o čemu je Istinomjer detaljno pisao.

Naglašavajući da je “ruska strana zadovoljna sa svim što su nadležne službe u BiH uradile na unaprjeđenju sistema izdavanja fitosanitarnog sertifikata i obrasca o porijeklu robe”, svoju uvjerenost u, po Bosnu i Hercegovinu pozitivan ishod rješavanja ovog problema, Šarović je jasno izrazio još polovinom aprila ove godine:

Nema sumnje da će krajnji rezultat u vezi izvoza jabuke biti povoljan za nas, ali je veoma važno i to da je ovakvim brzim i cjelovitim postupanjem unapređenja i utvrđivanja sistema kontrola bh. strane otklonjena mogućnost da se osim jabuka zabrani izvoz i drugih vrsta voća, prije svega kruške.

Mirko Šarović, 13.04.2018.

U skladu sa iznesenim očekivanjima, 11.07.2018. godine ministar Šarović je informisao javnost da je “ukinuta zabrana izvoza jabuka iz BiH u Rusiju”.

Navodeći tom prilikom da “sve nadležne institucije, inspektorati u Republici Srpskoj, Federaciji BiH i Brčkom moraju u narednom periodu da obrate pažnju i spriječe bilo kakave zloupotrebe i šverc”, Šarović je dodao:

Zbog neodgovornih pojedinaca više ne treba sebi da dozvolimo novu takvu situaciju. Od šverca imaju samo korist pojedinci. Ukoliko radimo izvozne poslove sa Ruskom Federacijom, koristi će imati naša šira zajednica, ugledne kompanije, brone porodice i cijela zemlja.

Mirko Šarović, 11.07.2018.

Ovim Istinomjer obećanje ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Vijeću ministara BiH, Mirka Šarovića da će zabrana uvoza jabuka iz Bosne i Hercegovine u Rusku Federaciju biti ukinuta Istinomjer ocjenjuje ispunjenim.

(istinomjer.ba)

 

Najavljena izrada nacrta plana za zaštitu kanjona rijeke Misoče

Na sastanku koji je ministrica okoliša i turizma u Vladi FBiH, Edita Đapo održala sa  ministrom prostornog uređenja,...

Besplatna “Škola u prirodi” za 4.000 osnovaca

Krajem 2017. godine Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo (MON KS) i Općina Trnovo potpisali su sporazum o sufinansiranju projekata dogradnje objekta područne škole u Šabićima...Radovi na izgradnji obaloutvrde na rijeci Drini teku planiranom dinamikom

Realizacija dugoočekivanog projekta izgradnje obaloutvrde na rijeci Drini u Goraždu konačno je započela u aprilu 2019. godine, a radovi bi mogli biti okončani u ovoj kalendarskoj godini s obzirom da...