Neistina

Termin “zajedničke institucije BiH” ne koristi se u Dejtonskom sporazumu i njegovim aneksima

Portparol Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Radovan Kovačević bio je gost emisije “Pitamo za vas” na ATV Banja Luka, 28. maja 2021. godine, gdje je, između ostalog, iznio jednu netačnu tvrdnju koju su političari iz ovog bh. eniteta u više navrata iznosili u javnosti.

FOTO: ATV Banja Luka
FOTO: ATV Banja Luka

Komentirajući imenovanje novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini i odgovarajući na pitanje voditeljice “na koji način je izvršeno imenovanje novog visokog predstavnika i da li je to učinjeno sa onim što predviđa Dejtonski sporazum”, Kovačević je u kontekstu institucija Bosne i Hercegovine upotrijebio termin “zajedničke institucije”.

Dejtonski sporazum konkretno definiše visokog predstavnika u Aneksu 10. U Aneksu 10 jasno kaže na koji način se imenuje visoki predstavnik. (…) Mislim da smo već malo i dosadili javnosti sa tom pričom ali neke stvari koje su činjenice mislim da treba ponavljati svaki put kada se te činjenice zloupotrebljavaju, odnosno kada se krše procedure koje su propisane. U Aneksu 10 jasno stoji da se visoki predstavnik imenuje sporazumom, dogovorom, strana potpisnica Aneksa 10 i da zatim treba poslije tog sporazuma da uslijedi relevantna rezolucija Savjeta bezbjednosti UN-a. Strane potpisnice su Republika Srpska, FBiH, zajedničke institucije Bosne i Hercegovine, Republika Hrvatska i tadašnja Savezna Republika Jugoslavija odnsno pravna nasljednika Republika Srbija.

Radovan Kovačević, 28. 5. 2021.

U kontekstu dijela izjave Radovana Kovačevića, u kojoj kaže da je jedna od strana potpisnika Aneksa 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma “zajedničke institucije Bosne i Hercegovine”, Istinomjer podsjeća na član 3. Ustava Bosne i Hercegovine (nadležnosti i odnosi između institucija Bosne i Hercegovine i entiteta), na osnovu kojeg je moguće utvrditi da izraz “zajedničke institucije Bosne i Hercegovine” kao takav ne postoji, te da se u čitavom tekstu Ustava BiH, odnosno u Dejtonskom mirovnom sporazumu, u tom kontekstu koristi isključivo termin “institucije Bosne i Hercegovine”.

Ustav Bosne i Hercegovine, član 3.
Ustav Bosne i Hercegovine, član 3.

Kada je u pitanju Aneks 10 Dejtonskog sporazuma koji se odnosi na sporazum o civilnoj provedbi, navodi se da su strane ovog sporazuma: Republika Bosna i Hercegovina, Republika Hrvatska, Savezna Republika Jugoslavija, Federacija Bosne i Hercegovine i Republika Srpska, te je jasno da se pomenuti termin “zajedničke institucije” ne koristi ni u ovom aneksu Dejtonskog sporazuma.

Aneks 10 - Sporazum o civilnoj provedbi 
Aneks 10 – Sporazum o civilnoj provedbi

Istinomjer se i ranije bavio netačnim tvrdnjama Branislava Borenovića, Dragana Bogdanića, Sanje Vulić i Marka Šukala o “zajedničkim institucijama”, a u analizi “Niz netačnih interpretacija Ustava i tvrdnji o BiH: Šta je BiH, a šta nije?”, Istinomjer se bavio nizom netačnih tumačenja Ustava BiH i tvrdnji koje su se posljednjih godina mogle čuti u javnosti – od toga da je “BiH sastavljena od dva entiteta – RS-a i FBiH” i “tri konstitutivna naroda – Srba, Hrvata i Bošnjaka”, do toga da je BiH “dejtonska tvorevina”, “zajednica” sa “zajedničkim institucijama”.

S obzirom na činjenicu da se niti u Ustavu BiH niti u Aneksu 10 ne koristi termin “zajedničke institucije”, Istinomjer će Radovanu Kovačeviću za pomenutu tvrdnju dati ocjenu neistina.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!