Neispunjeno

Strategija razvoja javnog prijevoza u KS nije usvojena u prvoj godini mandata kantonalne Vlade

Nedugo nakon što je stupio na funkciju premijera Kantona Sarajevo (KS), Edin Forto je najavio kako će Vlada na čijem je čelu u prvoj godini svog mandata donijeti strategiju razvoja javnog prevoza u KS “za narednih 20 godina”.

Donijet ćemo strategiju razvoja javnog prijevoza za narednih 20 godina. Njome ćemo odrediti kako će se razvijati tramvajski, trolejbuski, a kako autobuski i kombi saobraćaj. To ćemo uraditi u prvoj godini. Potom ćemo donijeti zakon o javnom prijevozu kojim ćemo urediti odnose između državnih i privatnih firmi, koje nude javni prijevoz.”

Edin Forto, 02.01.2019.

Kako se navodi u izvještaju o realizaciji mjera iz Sporazuma o prioritetima skupštinske većine u KS nakon godinu dana mandata, Ministarstvo saobraća u saradnji sa GIZ-om provodilo je aktivnosti na donošenju Plana održive mobilnosti – SUMP za Kanton Sarajevo. Rok za izradu ovoga strateškog plana, kako su naveli iz Vlade KS, je april 2020. godine.

Do sada je urađena polovina aktivnosti na izradi SUMP-a (Završene su faze pripreme, utvrđivanja vizije, donošenje općih i pojedinačnih ciljeva, urađena analiza stanja za kompletnu oblast saobraćaja koja će biti obuhvaćena SUMPom i utvrđeni indikatori za mjerenje realizacije plana urbane mobilnosti). U 2020 godini slijedi utvrđivanje prioritetnih mjera i donošenje 5 godišnjih akcionih planova. Sa JICA je urađen strateški dokument za “Razvoj javnog gradskog saobraćaja u cilju povećanja mobilnosti stanovništva i smanjenja zagađenja zraka”. Detaljne studije za sve segmente javnog prevoza će se raditi u periodu 2020.-2022.godine. U 2020 godini je planirano da se radi Orgin – Destination studija.”

Vlada KS, Izvještaj o realizaciji mjera, decembar 2019.

Sa druge strane Vlada je u vezi sa dijelom obećanja da će se urediti “odnosi između državnih i privatnih firmi, koje nude javni prijevoz”, provodila aktivnosti na uvođenju jedne karte za sve korisnike javnog prevoza u KS kod oba prevoznika, GRAS-a i Centrotransa, što je bilo i jedno od obećanja iz Sporazuma o prioritetima skupštinske većine u Kantonu Sarajevo u mandatu 2018-2022. koje prati Istinomjer.

Ipak, s obzirom da je iz Izvještaja o realizaciji mjera iz Sporazuma skupštinske većine evidentno da je izrada Strategije javnog prevoza još uvijek u toku, Istinomjer će obećanje Edina Forte da će u prvoj godini mandata Vlade KS biti donesena strategiju razvoja javnog prevoza u KS “za narednih 20 godina”, ocijeniti kao neispunjeno.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!