Neistina

SNSD glasao isto kao SDA, pa optužio SDS da glasa po nalogu Bakira Izetbegovića

Nakon 52. sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne Skupštine BiH, Staša Košarac i Željka Cvijanović su ponovo optužili SDS da blokira sredstva za razvoj Republike Srpske. Košarac je rekao da je SDS zaustavio izgradnju auto-puta Banja Luka-Doboj po nalogu “svog šefa Bakira Izetbegovića”.

 

Poslanici SDS-a svojim glasovima juče su zaustavili proces ratifikacije Ugovora kojim se obezbjeđuje finansiranje izgradnje infrastrukturne žile kucavice Republike Srpske, auto-puta Banjaluka – Doboj i time još jednom dokazali da je njihovo političko djelovanje isključivo u funkciji rušenja i ekonomskog slabljenja Republike Srpske. Očigledno je da su ponovo poslušali svog šefa Bakira Izetbegovića, kome smeta činjenica da će Republika Srpska u idućoj godini imati više kilometara auto-puta od Federacije BiH.

Staša Košarac, 21.09.2017.

Košarac je dodatno naveo da su ministri i poslanici SDS-a u Savjetu ministara i parlamentu BiH u protekle tri godine donijeli “više od 50 odluka protiv interesa Republike Srpske i zaustavljanja njenog ekonomskog rasta i razvoja”. Djelovanje zastupnika/ca iz SDS slično je ocijenila i Željka Cvijanović:

 

Totalno je besmisleno da neko životne stvari, ili super povoljna sredstva, za koja ste se potrudili i odradili svoj dio posla, svoje reforme i ispregovarali još uz to sve uslove koji su dobri i povoljni, da neko zaustavi. Apsolutno se ne slažem i osuđujem svakoga ko koristi bilo koju instituciju za blokadu nečega što znači napredak. Umjesto da se institucije koriste da budu servis građanima i drugim institucijama, da urade svoj dio posla u sferi socijalnoj, ekonomskoj, pa i političkoj, oni to onemogućavaju

Željka Cvijanović, 21.09.2017.

Pogledajmo šta se zaista desilo na 52. sjednici Predstavničkog doma PSBiH.

Za početak, PD PSBiH nije glasao o ratifikaciji ugovora o finansiranju autoputa Banja Luka-Doboj, koji je potpisan još 2013. godine, već o Amandmanu na Ugovor o finansiranju projekta Autoput Banja Luka – Doboj. Amandmanom je originalni ugovor promijenjen tako da je konačni datum raspoloživosti sredstava pomjeren na kraj 2018. godine. Finansiranje izgradnje, to jest iznos raspoloživih sredstava, nije mijenjano ovim amandmanom.

Amandman na ugovor o finansiranju izgradnje autoputa BL-Doboj

Amandman se našao na dnevnom redu 52. sjednice zajedno sa još 6 tačaka koje su se odnosile na ratifikaciju različitih sporazuma i ugovora, koje je u parlamentarnu proceduru poslalo Predsjedništvo BiH. Predsjedavajuća PD PSBiH, Borjana Krišto, na sjednici je predložila da se sve ove tačke objedine, to jest da se o svim ratifikacijama glasa zajedno. Za objedinjavanje rasprave o ovim tačkama glasali su prisutni zastupnici SDS-a, te pojedini zastupnici SNSD-a, među kojima i Staša Košarac.


Istinomjer je više puta pisao o obećanjima SNSD-a koja su se odnosila na autoput Banja Luka-Doboj. Većina je ocijenjena kao neispunjena, budući da su iz godine u godinu probijani skoro svi rokovi koje su predstavnici/e vlasti postavljali za njegovu izgradnju.

Uslijedila je primjedba zastupnika Damira Arnauta, koji je istakao da na sjednici nije prisutan predlagač, što znači da bi Dom zapravo trebao glasati o tome da li će se o tačkama 12-19 uopšte raspravljati bez prisustva predlagača. Arnautove primjedbe potvrđuje i Poslovnik PD PSBiH, koji propisuje da se rasprave i izjašnjavanja o pojedinim tačkama dnevnog reda odlažu ukoliko predlagač nije prisutan, te daje mogućnost da parlament o tome odluči drugačije. Zanimljivo je da se i u samom dokumentu posebno naglašava da bi sjednici, osim predstavnika/ce Predsjedništva BiH, trebalo da prisustvuje i predstavnik/ca Ministarstva finansija i trezora BiH, s obzirom da je to institucija nadležna za njegovo provođenje.

Poslovnik Predstavničkog doma PSBIH

Krišto je, u skladu sa Arnautovom primjedbom, pokrenula pitanje da li će obaviti rasprava o objedinjenim tačkama 12-19 bez prisustva predlagača. U zvaničnoj evidenciji o rezultatima glasanja, koja je objavljena na službenoj stranici PS BiH, ova je tačka pogrešno zavedena kao glasanje o “Prijedlogu da se ne raspravlja o tačkama 12.-19. bez prisustva predlagatelja na sjednici”. Kako bi zaista utvrdili čiji su glasovi bili presudni u “zaustavljanju procesa ratifikacije” i šta se konkretno dešavalo na sjednici, preslušali smo audio zapis zasjedanja, koji pokazuje da je predmet glasanja zapravo bio obrnut:

 

Ja stavljam prijedlog da li ćemo obaviti raspravu i nakon toga se izjašnjavati o prijedlozima ovih sporazuma, odnosno točkama od 12 do 19, bez nazočnosti predlagatelja. Molim vas da se izjasnite.

Borjana Krišto, 20.09.2017.

Kako prijedlog nije dobio opštu većinu, rasprava o ovim tačkama je odgođena zbog neprisustva ovlaštenih predlagača, u skladu sa citiranim članom Poslovnika. Za prijedlog da se o ugovorima glasa i bez prisustva predlagača glasali/e su predstavnici/e SDA, HDZ i SNSD. Protiv su bili/e predstavnici/e DF, SDP i SDS.

Izjava Staše Košarca da je SDS postupio “po nalogu Bakira Izetbegovića” stoga je posebno apsurdna, s obzirom da su SNSD i SDA glasali isto po ovom prijedlogu. Tačke dnevnog reda koje su objedinjene uključivale su i projekte koji se ne odnose na Republiku Srpsku, već na federalni i državni nivo, kao što je izgradnja dionice Svilaj-Odžak na Koridoru Vc i finansiranje Željeznica u BiH. Među predloženim ratifikacijama nalazio se i prijedlog za ratifikaciju Sporazuma o zajmu za razvojnu politiku javnih finansija, koji se odnosi na sve nivoe vlasti. Prilikom glasanja za objedinjavanje tačaka 12-19, nekoliko poslanika je stavilo primjedbu na “grupno” glasanje o ratifikacijama upravo zbog ovog ugovora, kojim bi se BiH kod IBRD zadužila za 74,5 miliona eura ( 44,7 miliona za Federaciju BiH i 29,8 miliona za RS).

Dakle, SDS nije glasao za to da se “zaustavi proces ratifikacije Ugovora”, već je glasao za odlaganje rasprave o amandmanu na ovaj ugovor. Ni izjava da je svojim glasovima SDS pokazao namjeru “rušenja i ekonomskog slabljenja Republike Srpske” nema utemeljenje, s obzirom da je o prijedlogu amandmana glasalo zajedno sa još 6 tačaka koje su se odnosile na sva tri najviša nivoa vlasti. Konačno, tvrdnja da je SDS glasao po nalogu SDA teško je dokaziva, s obzirom da su predstavnici/e SDA po ovoj tački glasali/e suprotno od SDS-a.

Košarac i Cvijanović za svoje izjave dobijaju ocjenu neistinito.

(istinomjer.ba)

 

 

Pitajte Istinomjer!