Neistina

Prodanović: Ipak nemamo najniži PDV u Evropi

Lazar Prodanović
Lazar Prodanović

SNSD se zalaže za promjenu jedinstvene stope PDV-a u BiH i predložiće uvođenje diferencirane poreske stope, izjavio je danas u Sarajevu poslanik ove stranke u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Lazar Prodanović.

On je rekao da u SNSD-u smatraju da je neophodno da građani BiH imaju diferenciranu stopu PDV-a, pri čemu ne treba zaboraviti da BiH ima najnižu stopu PDV-a u Evropi.

(SRNA, 25.03.2014.)

Komentar:

Sa približavanjem Opštih izbora, političke partije u BiH su se standardno počele “okretati građanima i razmišljati o poboljšanju njihovog ekonomskog položaja”. Tako je SNSD u posljednjih nekoliko dana postao sve glasniji sa inicijativom za uvođenje diferencirane stope PDV-a u našoj zemlji. Posljednji koji se oglasio na tu temu bio je poslanik SNSD-a u Predstavničkom domu PSBiH, Lazar Prodanović, koji je uz to izjavio i da je PDV u BiH najniži u Evropi.

Međutim, njegova izjava nije sasvim tačna, a to se može provjeriti i uvidom u trenutne iznose stopa PDV-a u zemljama EU. Ako pogledamo ovu listu, možemo vidjeti da, recimo, Luxemburg ima standardnu stopu PDV-a od 15%, dok pored toga ima reduciranu stopu od 6%, koja se odnosi na određene proizvode i usluge, dok se osnovne životne namirnice, knjige, lijekovi, prevoz, novine, kulturni i zabavni događaji u ovoj zemlji oporezuju po stopi od samo 3%. Već na ovom primjeru možemo se uvjeriti u neistinitost Prodanovićeve tvrdnje.

Da Prodanović ne govori istinu tvrdi i ekonomski analitičar Damir Miljević, koji to obrazlaže postojanjem više nižih stopa PDV-a u većini zemalja EU-a.

„Jedino BiH i Danska u Evropi imaju jedinstvenu stopu PDV-a, dok druge zemlje imaju i po nekoliko stopa PDV-a koje su daleko niže od 17%, ili čak nulte stope po kojima se oporezuju osnovne životne namirnice, lijekovi, knjige i razne usluge, što znači da građani ovih zemalja plaćaju daleko manje PDV-a nego građani u BiH“, tvrdi Miljević.

I zaista, ako pogledamo neke zemlje u EU, možemo vidjeti da prosjek PDV-a iznosi mnogo manje od jedinstvene stope od 17% koliko iznosi u BiH.

U Španiji, koja je 2012. godine standardnu stopu PDV-a povećala na 21%, primjenjuje se reducirana stopa od 10% na farmaceutske proizvode, medicinske usluge, transport, te ulaznice za sportske, kulturne i zabavne događaje, dok se pored toga u ovoj zemlji primjenjuje i stopa poreza od samo 4% na hranu i štampu. Prosječni PDV koji plaćaju građani Španije iznosi 11,66%.

Pored Španije, i Njemačka ima standardnu stopu PDV-a od 19%, dok primjenjuje i reduciranu stopu od 7% koja se odnosi na hranu, lijekove, prevoz, posjete kulturnim i zabavnim događajima, tako da prosjek PDV-a u ovoj zemlji iznosi iznosi 13%.

U EU postoje i zemlje koje primjenjuju nultu stopu PDV-a na osnovne životne potrepštine poput hrane i lijekova, a to su Velika Britanija, Malta i Irska.

Dakle, ako se vratimo na izjavu Lazara Prodanovića da BiH ima najniži PDV u Evropi, možemo zaključiti da je njegova izjava apsolutno neistinita, te da građani/ke naše zemlje plaćaju daleko viši PDV od građana/ki većine evropskih zemalja, s obzirom da sve zemlje EU, osim Danske, primjenjuju diferencirane stope, od kojih se najniže ili čak nulte odnose na osnovne životne namirnice. Iako bi uvođenje diferencirane stope svakako moglo pomoći da se i u BiH stvari pomaknu u tom pravcu, tvrdnja da je naš PDV u ovom trenutku najniži u Evropi jednostavno ne stoji.

(istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!