Neistina

Procedure su tu da bi se kršile

Komentarišući nedavno usvajanje mehanizma koordinacije u VM BiH, premijerka RS Željka Cvijanović je rekla kako je on usvojen mimo procedure te da entitet na čijem je čelu neće učestvovati u tijelima mehanizma dok se on ne prepravi.

zeljka cvijanovic

“Mi u Vladi Republike Srpske ne radimo kao padobranci. Kod nas postoje procedure, i one se poštuju.”

Željka Cvijanović, premijerka RS

(Avaz.ba, 22.02.2016.)

Premijerka Cvijanović se očigledno zanijela u žaru kritike spram usvajanja mehanizma koordinacije pa je tako zaboravila na brojne primjere kršenja procedura od strane Vlade na čijem je čelu.

Na samom početku aktuelnog mandata Vlade RS, krajem 2014. godine NSRS je usvojila Budžet i ekonomsku politiku RS za 2015. godinu po hitnoj proceduri, o čemu je tada pisao i istinomjer.

Inače, prema Zakonu o budžetskom sistemu RS (Član 21.) Budžet se donosi i usvaja prema budžetskom kalendaru. Procedura kreiranja Budžeta praktično traje cijelu godinu, od 15. februara, kada Ministarstvo finansija dostavlja budžetskim korisnicima instrukciju o izradi Dokumenta o okvirnom budžetu. Vlada RS ovaj dokument usvaja najkasnije do 30. juna tekuće godine. Zakon dalje propisuje kako 15. oktobra resorno ministarstvo Vladi RS dostavlja Nacrt budžeta za narednu fiskalnu godinu do 15. oktobra, a Vlada ga utvrđuje do 5. novembra, te ga šalje u Narodnu skupštinu RS, koja se onda o njemu izjašnjava do 15. novembra. Nakon toga, Vlada RS bi do 1. decembra trebala izraditi Prijedlog budžeta za narednu fiskalnu godinu, te ga ponovo poslati u NSRS na izjašnjavanje do 15. decembra.

Međutim, u zapisnicima sa sjednica Vlade RS iz 2014. godine, nigdje nije spomenut Nacrt budžeta za 2015. godinu. Vlada je u NSRS 22. decembra uputila samo Prijedlog budžeta koji je u konačnici i usvojen, pa tako možemo zaključiti da je u ovom slučaju preskočen niz koraka koji se tiču izrade Nacrta ovog dokumenta, koji nije razmatran u NSRS. Sa druge strane, u Poslovniku NSRS (Član 224.) se jasno navodi da se „donošenje prostornog plana, budžeta, ekonomske politike i strategije pokreće podnošenjem nacrta ovih akata“, što se nije dogodilo u 2014. godini.

Još jedan primjer kršenja procedura zabilježen je kada je krajem prošle godine u NSRS usvojen Zakon o radu. Naime, iako je resorni ministar Milenko Savanović najavio da će ovaj zakon biti usvojen u redovnoj proceduri, on je ipak razmatran i usvojen po hitnoj proceduri na sjednici koju su napustili opozicioni poslanici. Prema članu 221. Poslovnika NSRS po hitnom postupku, može da se donese samo zakon kojim se uređuju pitanja i odnosi nastali usljed okolnosti koje nisu mogle da se predvide, a nedonošenje zakona po hitnom postupku moglo bi da prouzrokuje štetne posljedice po život i zdravlje ljudi, bezbjednost Republike i rad organa i organizacija. Predlagač zakona je dužan, da u pisanom obrazloženju prijedloga zakona navede štetne posljedice, koje bi nastale zbog nedonošenja ovog zakona po hitnom postupku.

S obzirom da u slučaju usvajanja Zakon o radu RS definitivno nisu postojale nepredviđene okolnosti, a da njegovo nedonošenje svakako nije moglo imati štetne posljedice po zdravlje ljudi i bezbjednost RS-a, možemo zaključiti kako je procedura i u ovom slučaju prekršena.

Najnoviji primjer kršenja procedura od strane Vlade RS je zaključivanje tri aneksa ugovora sa kompanijom „Comsar Energy“ kojima je RS preuzela na sebe niz obaveza među kojima su i one koje nisu u njenoj nadležnosti. Naime, Vlada RS je na sjednici održanoj 28. januara ove godine dala saglasnost na Aneks ugovora o koncesiji za izgradnju i korišćenje TE „Ugljevik 3“ i Aneks II ugovora o koncesiji za eksploataciju uglja na ležištu „Ugljevik Istok 2“ sa preduzećem „Comsar Energy RS“ i saglasnost na Aneks ugovora o koncesiji za izgradnju i korišćenje HE „Mrsovo“ na rijeci Lim.

Između ostalog, u jednom od članova ovih aneksa navodi se kako će Republika Srpska do posljednjeg dana odugovlačiti sa primjenom evropskih propisa koji bi mogli da nanesu štetu koncesionaru. Ovim je Vlada RS na sebe preuzela obaveze koje apsolutno nisu u njenoj nadležnosti nego u isključivoj ingerenciji BiH.

Ako na sve ovo dodamo i način na koji je formirana aktuelna Vlada RS, kupovinom poslanika u NSRS koja još uvijek nije doživjela svoj pravosudni epilog, možemo zaključiti kako je Željka Cvijanović izgovorila neistinu tvrdeći da vlada kojom rukovodi “poštuje procedure”.

(istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!