Ispunjeno

Budžet RS usvojen na vrijeme, ali mimo zakonske procedure

nedeljko se ispunio (1)Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, Nedeljko Čubrilović, najavio je u nedjelju 21.12. da će Budžet i ekonomska politika RS za 2015. godinu biti razmatrani do kraja godine. S obzirom da su na sjednici NSRS održanoj 28.12. razmatrana i usvojena oba ova dokumenta, možemo zaključiti i da je ovo obećanje ispunjeno, ali postavlja se pitanje da li je procedura usvajanja sprovedena u skladu sa zakonom.

Naime, prema Zakonu o budžetskom sistemu RS (Član 21.) Budžet se donosi i usvaja prema budžetskom kalendaru. Procedura kreiranja Budžeta praktično traje cijelu godinu, od 15. februara, kada Ministarstvo finansija dostavlja budžetskim korisnicima instrukciju o izradi Dokumenta o okvirnom budžetu. Vlada RS ovaj dokument usvaja najkasnije do 30. juna tekuće godine. Zakon dalje propisuje kako 15. oktobra resorno ministarstvo Vladi RS dostavlja Nacrt budžeta za narednu fiskalnu godinu do 15. oktobra, a Vlada ga utvrđuje do 5. novembra, te ga šalje u Narodnu skupštinu RS, koja se onda o njemu izjašnjava do 15. novembra. Nakon toga, Vlada RS bi do 1. decembra trebala izraditi Prijedlog budžeta za narednu fiskalnu godinu, te ga ponovo poslati u NSRS na izjašnjavanje do 15. decembra.

Međutim, u zapisnicima sa sjednica Vlade RS iz 2014. godine, nigdje se ne spominje Nacrt budžeta za 2015. godinu. Vlada je u NSRS 22. decembra uputila samo Prijedlog budžeta koji je u konačnici i usvojen, pa tako možemo zaključiti da je u ovom slučaju preskočen niz koraka koji se tiču izrade Nacrta ovog dokumenta, koji nije razmatran u NSRS. Sa druge strane, u Poslovniku NSRS (Član 224.) se jasno navodi da se „donošenje prostornog plana, budžeta, ekonomske politike i strategije pokreće podnošenjem nacrta ovih akata“, što se nije dogodilo u 2014. godini.

Stoga, iako su Budžet RS i Ekonomska politika usvojeni u ovoj kalendarskoj godini, kako je i obećao Čubrilović, evidentno je da je njihovo usvajanje proteklo mimo zakonom propisanih procedura.

Inače, Budžet RS-a za narednu godinu, iznosit će 2,33 milijarde maraka, a izglasan je sa 46 glasova “za” i sa 26 glasova “protiv”.

 

Pitajte Istinomjer!